e-Identificatie

U beslist als overheid wie uw gegevens kan en mag raadplegen. Via het toegangsbeheer heeft u de garantie dat de identificatie van uw gebruikers op een beveiligde manier gebeurt. U kunt via het gebruikersbeheer (identity management of IDM) personen toegang geven tot online informatie van overheden en vastleggen welke rechten deze personen krijgen. Via het Digitaal Tekenplatform maakt u bovendien komaf met de papierberg door uw documenten elektronisch te (laten) ondertekenen.