E-invoicing

Met e-invoicing of e-facturatie wil de Vlaamse overheid haar facturen op elektronische wijze ontvangen en verzenden. Concreet betekent dit dat de leverancier zijn facturen elektronisch verzendt én dat de entiteiten van de Vlaamse overheid deze digitaal verwerken. Dit is uiteraard een belangrijke efficiëntiewinst voor de ontvangende overheid. Ook voor het bedrijfsleven is dit een grote meerwaarde. De ontvangst van de factuur is gegarandeerd, de snellere verwerking is mogelijk. Mede door e-facturatie wil de Vlaamse overheid haar betaaltermijnen beter respecteren.

De Vlaamse Regering besliste dat entiteiten van de Vlaamse overheid in staat moeten zijn om vanaf 1 januari 2015 e-facturen te ontvangen. Vanaf 1 januari 2017 wil de Vlaamse Regering dat de elektronische facturatie de standaardprocedure is.

De Vlaamse overheid werkt voor e-facturatie nauw samen met de Federale overheid. Er is één platform waar een leverancier op termijn, ongeacht welk bestuursniveau, zijn factuur kan indienen. Dit platform heet Mercurius en wordt beheerd door FEDICT.

Door middel van het project e-invoicing neemt de Vlaamse overheid dit platform in gebruik. Meer informatie over dit project vind je op de webpagina project e-invoicing.

Het platform Mercurius is bovendien ‘Peppol’ compliant. Dit staat voor 'Pan European Public Procurement Online'. Peppol levert een standaard, een software en een afsprakenkader om o.a. e-facturatie in de B2B, B2G en in een internationale context toe te passen.

Contact

Heb je vragen, neem dan contact op met e.procurement@vlaanderen.be