chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  E-invoicing voor lokale overheden en andere publieke organisaties

  In een notendop

  Vanaf 1 april 2019 – indien het voorliggend wetsontwerp in het parlement goedgekeurd wordt – zul je verplicht zijn elektronische facturen, die aan de Europese norm beantwoorden, als dusdanig te ontvangen en te verwerken.


  Is een PDF-factuur voldoende? Neen! Zowel het Vlaamse als het federale bestuursniveau, en ondertussen ook heel wat lokale overheden, aanvaarden enkel nog XML’s die voldoen aan de PEPPOL-standaard én aangeleverd worden via het PEPPOL-netwerk.
  De voordelen hiervan zijn zowel voor verzenders als ontvangers onmiskenbaar. Zo ligt de doorlooptijd van afhandeling ligt bij een e-factuur gemiddeld 10 dagen korter. E-facturen zijn veel correcter en leiden dus minder tot discussie.
  Goede praktijken: de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ontvangt 80% van al haar facturen als volwaardige elektronische factuur. VDAB betaalt de leveranciers die een e-factuur sturen gemiddeld op 5 dagen!  

  E-facturatie? Doen!

  Gratis informatiesessies

  De Vlaamse overheid organiseert sinds 2015 maandelijks informatiesessies over elektronische facturatie. Deze sessies zijn gratis én vinden plaats op verschillende locaties in Vlaanderen. Tot op heden namen hier meer dan 6000 bedrijven en heel wat publieke organisaties aan deel. 
  Tijdens deze informatiesessies krijg je informatie over:

  • de voordelen van e-facturatie,
  • het beleid van de overheden,
  • de verschillende scenario’s om aan de slag te gaan

  De eerstvolgende informatiesessies vinden plaats op:

  • Woensdag 21 november 2018, van 10u tot 12u, in het VAC Antwerpen - volzet
  • Dinsdag 5 februari 2019, van 10u tot 12u, in het VAC Leuven
  • Donderdag 4 april 2019, van 10u tot 12u, in het VAC Gent

  Inschrijven op e.procurement@vlaanderen.be, met vermelding van de naam van jouw organisatie, het ondernemingsnummer, het e-mailadres, de naam en functie van de deelnemer. De informatiesessies zijn gratis.

  Wens je als (private of publieke) vertegenwoordiger van een sector, een eigen specifieke informatiesessie te organiseren waarbij je zelf ook mee de agenda invult? Neem contact op met e.procurement@vlaanderen.be

  Juridisch kader

  In de e-invoicingrichtlijn (Richtlijn 2014/55/EU) wordt in grote lijnen vermeld dat:

  • overheden elektronische facturen, die aan de Europese norm voldoen, moeten aanvaarden en verwerken. 
  • de Europese norm voor e-facturatie werd vastgelegd, met name UBL en C-FAKT.

  Deze richtlijn is omgezet door een federaal wetsontwerp dat momenteel ingediend is bij het parlement.
  In dit ontwerp staat op hoofdlijnen dat:

  • Elke organisatie die onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten valt, verplicht is elektronische facturen te ontvangen en verwerken vanaf 1.4.2019.
  • De verplichting voor leveranciers van overheden om e-facturen naar de overheid te verzenden zal vastgelegd worden bij KB.

  Elke overheid kan een eigen, ambitieuzer beleid voeren door gebruik te maken van de instrumenten van de regelgeving overheidsopdrachten.
  De Vlaamse Regering nam twee beslissingen die elektronische facturatie verplichten voor alle opdrachten en alle leveranciers bij de Vlaamse overheid
  De beslissing van 16 december 2016 en de voorbereidende nota.

  Samengevat staat in deze beslissing dat:

  • leveranciers een e-factuur moeten zenden naar de Vlaamse overheid voor alle nieuwe opdrachten vanaf 1.1.2017
  • micro-ondernemingen uitstel kregen tot 1.1.2018.

  Alle Vlaamse opdrachtdocumenten (ook bestelbons) omvatten een bepaling over de elektronische facturatiewijze. 
  Meer informatie over het juridische kader.

  Wat is een e-factuur én wat zijn er de voordelen van

  Wat is het niet? Een e-factuur is geen PDF, geen intelligent gescande factuur, geen factuur die opgehaald moet worden op een portaal, geen e-mail met een factuur (in PDF, word-, excel- of XML-formaat) als bijlage.

  Een e-factuur is een XML factuur die voldoet aan de Europese norm (PEPPOL, versie 2 of 3) en die aangeleverd wordt volgens de PEPPOL afspraken. Dergelijke e-factuur laat een verregaande interoperabiliteit toe en effent de weg naar een doorgedreven automatisering.
  Meer informatie over Mercurius en PEPPOL.

  E-facturen:

  • Hebben bij de Vlaamse overheid een doorlooptijd die gemiddeld 10 dagen korter is dan de papieren of intelligent gescande facturen.
  • Bevatten veel meer correcte en gestandaardiseerde informatie en geven dus minder risico op fouten of discussie.
  • Worden sneller betaald.
  • Betekenen een belangrijke efficiëntiewinst door meer automatische verwerking.
  • Maken het mogelijk de volledige keten tussen leverancier en aankoper verder te digitaliseren en automatiseren.

  Aan de slag

  Een goede aanpak van e-invoicing bestaat uit meerdere stappen, die terzelfdertijd kunnen verlopen.

  a) Zorg dat je financieel systeem e-facturen kan ontvangen

  Bepaal in welk scenario je zich bevindt:

  • 1

   Scenario 1. Uw organisatie heeft een eigen ERP

   Stap 1. U beslist of u gebruik maakt van MAGDA en MERCURIUS
   Publieke organisaties die in Vlaanderen gelegen zijn, hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de publieke platformen voor e-invoicing op MAGDA en MERCURIUS. De connectie naar MERCURIUS legt u steeds via MAGDA. MAGDA is het Vlaams platform voor maximale gegevensdeling die o.a. de federale e-invoicingplatform ondersteunt. 
   Dankzij MAGDA en MERCURIUS maakt u gebruik van een PEPPOL Access Point.  U doet dit op de slimste (en goedkoopste) manier. Bovendien zijn de wettelijke garanties van authenticiteit en integriteit gegarandeerd tijdens de verzending.

   Stap 2. U maakt een connectie naar MAGDA
   Als u beslist hebt dat u gebruik maakt van MAGDA (en MERCURIUS) dan is het aangewezen dat de IT’ers van uw organisatie zich informeren op MAGDA – e-invoicing.
   Bijkomende vragen kunnen gesteld worden aan marc.deleu@vlaanderen.be.

   Deze connectie maakt dat u uw postbus op simpl’ePRIOR opzet. Via deze postbus worden XML-berichten (PEPPOL) verzonden en ontvangen.

   Stap 3. Breng uw certificaat in orde
   Door middel van dit certificaat garandeert u dat het uw organisatie is die deze connectie naar MAGDA/MERCURIUS zal gebruiken. 
   De rechtspersoon die het financieel systeem beheert, vraagt dit certificaat aan.  Handleiding Vo-certificaten
   Het is aangewezen stap 3 gelijktijdig met stap 2 uitvoert.

   Stap 4. Bepaal uw ambitieniveau
   Omwille van de complexiteit is het aan te bevelen de verschillende deelprojecten te faseren in de tijd. De Vlaamse overheid heeft dit gedaan door eerst werk te maken van  het ontvangen van e-facturen, daarna van het verzenden van e-orders, en zal kortelings zelf ook e-facturen gaan versturen.
   Bovendien kunt u ook de wijze en graad van automatische verwerking van inkomende e-facturen in uw financieel systeem naar eigen inzicht plannen. Vandaag verwerkt het grootste financieel systeem van de Vlaamse overheid gemiddeld 80% van haar ontvangen e-facturen automatisch. In de beginfase was dit beduidend minder.

  • 2

   Scenario 2. U maakt gebruik van een (sectorspecifiek) globaal financieel systeem

   De meeste lokale overheden maken gebruik van een specifiek financieel systeem (CIPAL-SCHAUBROECK, REMICOM, CEEVI). De eigenaars van deze systemen sloten een overeenkomst met een intermediaire dienstverlener die e-facturatie via PEPPOL mogelijk maakt. 
   Indien u gebruik maakt van dergelijk systeem, volstaat het u zich te informeren over de e-facturatiemodule in uw systeem. Heel wat lokale overheden doen dit vandaag al.

  • 3

   Scenario 3. U maakt gebruik van een ander boekhoudpakket

   Boekhoudpakketten moeten een aantal aanpassingen doen om elektronische facturen (PEPPOL) te ontvangen en te verzenden. De voorbije jaren hebben vrijwel alle pakketten op de Belgische markt zich aangepast om e-facturen te kunnen verzenden. Zij speelden hiermee in op de noden van de leveranciers (van de overheid) die e-facturen moesten verzenden. 
   Verschillende boekhoudsystemen worden intussen ook aangepast voor om e-facturen te kunnen ontvangen. Raadpleeg de lijst om het klaar zijn van uw systeem te controleren (opm.: momenteel duidt deze lijst aan welke toepassingen e-facturen kunnen verzenden, in de nabije toekomst wordt een kolom toegevoegd die aanduidt welke toepassingen ook e-facturen kunnen ontvangen).

   Indien zij nog klaar zijn om e-facturen te ontvangen:

  b) Stel je interne facturatieprocessen op punt

  Volg deze stappen om je interne facturatieprocessen op punt te zetten:

  c) Begeleiding en sensibilisering leveranciers

  Je hebt als ontvangende publieke organisatie alle moeite gedaan om je klaar te maken voor e-facturatie? Mogelijk heb je geïnvesteerd in IT-aanpassingen of heb je een extra module aangekocht. Je wilt dan ook de resultaten zien. En terecht! 
  Je doet er goed aan je verzenders van facturen aan te moedigen of zelfs te verplichten om elektronische facturen te sturen. Je bewijst hen daarmee zelfs een dienst. Want, hoewel de opstap een inspanning vraagt zowel van ontvangers als verzenders, is na de fase van de ‘kinderziekten’ de tevredenheid groot.

  • 1

   Aanbeveling: bepaal een strategie om uw leveranciers te begeleiden

   Hou hierbij rekening met het volgende:

   • De bedrijven die vermeld staan op de lijst van de Vlaamse overheid kunnen zonder bijkomende inspanningen en quasi onmiddellijk naar u e-facturen zenden. 
    Contacteer hen én vraag een e-factuur!
   • Bedrijven die gebruik maken van een boekhoudpakket dat klaar is om e-facturen te verzenden ( Lijst 2 ), kunnen met geringe inspanningen en op zeer korte termijn naar u e-facturen zenden.
   • Lokale bedrijven met beperkte factuurvolumes hebben misschien nog nooit van e-facturatie gehoord? Onderschat hen evenwel niet én bedenk het volgende.
    Bedrijven met kleine factuurvolumes hebben vaak een korte beslissingslijn.  Hun management kan vaak snelle en resultaatgerichte beslissingen nemen.  De aanschaf/aankoop van een e-facturatietool gebeurt vaak snel en efficiënt.  (Er is een lijst met goedkope tools voor e-facturatie.)  
    Tot slot: ook het gratis MERCURIUS-portaal is voor hen beschikbaar.
  • 2

   Zodra u klaar bent om e-facturen te ontvangen, kunt u uw leveranciers als volgt begeleiden

   Stap 1
   Contacteer de leveranciers die nu al e-facturen naar de overheden zenden en laat hen weten dat uw organisatie klaar is om PEPPOL-facturen te ontvangen.  (Consulteer de lijst)

   Stap 2
   Informeer uw leveranciers over uw ambities om voortaan e-facturen te willen ontvangen.
   De voorbeeldbrief  kan hierbij behulpzaam zijn.

   Stap 3
   De beste resultaten worden bereikt met het daadwerkelijk opvolgen van de voortgang.  (Van sensibiliseren tot afdwingen.)

  d) Elektronische facturen of bestellingen verzenden

  Je kunt zelf ook e-facturen verzenden (naar andere bedrijven of publieke organisaties). Misschien wil je wel zo snel mogelijk je volledige keten (van bestelling tot factuur) digitaliseren? 
  De Vlaamse en federale overheid bieden ook PEPPOL-oplossingen aan voor uitgaande e-facturen en elektronische orders.

  e) Meer ondersteuning?

  Mogelijk biedt je sector zelf uitwisseling van ervaring of informatie? 
  Voor meer structurele initiatieven kan je ook terecht bij het centrale e-invoicingteam van de Vlaamse overheid via e.procurement@vlaanderen.be