chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  E-invoicing voor lokale overheden en andere publieke organisaties - modelbepalingen

  1. Modelbepaling voor verplichte e-facturatie (voor in de opdrachtdocumenten)

  De factuur moet ingediend worden via elektronische facturatie. Vanaf ... is e-invoicing de verplichte indieningswijze voor facturen.

  Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.

  Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers

  Inhoud van de factuur

  De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-wetboek, volgende gegevens te bevatten:

  • KBO-nummer van de aanbestedende overheid: ...
   Opm: bij gebruik van het Mercuriusportaal dient u ... te selecteren als ontvanger (Vul hier de naam in van uw entiteit zoals die in het Mercuriusportaal gekend is)
  • Ordernummer: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht, of in het aanvangsbevel of op de factuuraanvraag.
   (Schrap al naargelang hetgeen van toepassing is op uw opdracht.)
  • (Eventuele andere gegevens die u op de factuur wil zien.)

  De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de business afspraken van de Vlaamse overheid. Zie meer informatie op (onderaan):

  https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/peppol-en-mercurius

  2. Modelbepaling voor facultatieve e-facturatie (voor in de opdrachtdocumenten)

  Indiening van de factuur

  De opdrachtnemer kan de factuur indienen:

  1) Op elektronische wijze (e-invoicing)

  Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol, of via het Mercuriusplatform. Facturen die ingediend werden in een ander formaat of op een andere manier, worden niet aanvaard.

  Voor meer informatie, zie https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers

  2) Als pdf

  (Geef aan naar welk mailadres men de .pdf kan verzenden)

  3) Per post

  (Geef aan naar welk adres de factuur kan verzonden worden)

  Inhoud van de factuur

  De factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het BTW-wetboek, volgende gegevens te bevatten:

  • Ordernummer: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de opdracht, of in het aanvangsbevel of op de factuuraanvraag.
   (Schrap al naargelang hetgeen van toepassing is op uw opdracht.)
  • (Eventuele andere gegevens die u op de factuur wil zien.)
  • Bij een elektronische factuur (e-invoicing): KBO-nummer van de aanbestedende overheid: ...
   Opm: bij gebruik van het Mercuriusportaal dient u ... te selecteren als ontvanger (Vul hier de naam in van uw entiteit zoals die in het Mercuriusportaal gekend is)

  In geval van een elektronische factuur (e-invoicing) dienen de bovenvermelde gegevens ingevuld te worden overeenkomstig de business afspraken van de Vlaamse overheid. Zie meer informatie op (onderaan):

  https://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten-en-raamcontracten/e-procurement/peppol-en-mercurius

  3. Modelbepaling voor verplichte e-facturatie (op de bestelbrief)

  Verplichte e-invoicing: vanaf ... moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op elektronische manier worden verstuurd. Let op: hiermee bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol.
  Meer info over e-invoicing is terug te vinden via 
  https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

  4. Modelbepaling voor facultatieve e-facturatie (op de bestelbrief)

  De factuur kan op elektronische wijze via e-invoicing ingediend worden. Hiermee bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat, die verstuurd werd via het Europese afsprakenkader Peppol.
  Meer info over e-invoicing is terug te vinden via 
  https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

  (Voeg eventueel de andere manieren van indiening toe, zoals pdf per mail)