chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een roadmap circulair ondernemen voor Het Facilitair Bedrijf

  Circulair ondernemen is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van Het Facilitair Bedrijf.

  In de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf is circulair ondernemen geen onbekende. Diverse initiatieven worden genomen die kaderen in een circulaire aanpak. Gezien meer en meer initiatieven worden genomen ontstaat er ook meer en meer de noodzaak voor een strategische en gestructureerde aanpak.

  Een dergelijke aanpak heeft als doel om te komen tot een roadmap circulair ondernemen. Aan de hand van een gedeeld toekomstbeeld (de visie en ambitie) over circulaire ondernemen wordt het pad bepaald dat doorlopen moet worden om daar te komen (de strategie).

  De visie voor Het Facilitair Bedrijf wordt als volgt geformuleerd:

  “Het Facilitaire Bedrijf is in 2028 aantoonbaar de meest circulaire facilitaire dienstverlener in Vlaanderen die door het goede voorbeeld te geven inspirerend is voor de klanten en leveranciers.  Dit draagt bij tot een omgeving die duurzaam gezond en veilig is.

  Wij realiseren dit door onze kennis te delen en door actief de markt te stimuleren in het aanbieden van circulaire oplossingen en meer transparantie te eisen in de toeleveringsketen. Bij de uitvoering van onze dienstverlening zetten we in op het sluiten van kringlopen met een focus op materialen, energie, gezondheid, water en het aantonen van toegevoegde waarde”

   

  De aanpak voor het concretiseren van de visie naar een roadmap bestaat uit volgende stappen:

  1. Inventarisatie en voorbereiding (deskresearch);
  2. Werksessies circulair ondernemen op het niveau van de afdelingen;
  3. Nulmeting van de materiaalstromen (input – output);
  4. Opstellen van KPI’s (meetbaarheid);
  5. Opstellen van de roadmap circulair ondernemen;
  6. Communicatie en borging van de roadmap in de organisatie.

  Met het uitwerken van deze visie en strategie zullen voor Het Facilitair Bedrijf volgende baten worden gerealiseerd:

  • Een zakelijke rechtvaardiging voor programma’s en projecten;
  • Opvolging en evaluatie van de aanpak rond circulair ondernemen.
  • Een duidelijkere communicatie (intern/extern);
  • Sneller  opportuniteiten detecteren en deze ook gericht aanpakken.
  • Duidelijkheid wat de rol is van de betrokkenen en hoe zij bijdragen tot de doelstellingen;
  • Introductie van nieuwe of aangepaste circulaire businessmodellen (circulaire input, herwinnen grondstoffen, levensduur verlenging, deelplatformen, product als dienst…);
  • Nieuwe (keten)samenwerkingsverbanden. Circulair ondernemen is meer dan alleen technische oplossingen. De uitdaging is steeds vaker het vinden van de juiste partner in plaats van de beste producten of diensten.

   Het Facilitair Bedrijf wil hiermee bijdragen aan een meer circulair Vlaanderen.

    

  Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

  SDG12