chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Elfde Vastgoedforum

  Op 1 maart 2018 vond het elfde vastgoedforum plaats in de U-Residence van de VUB, Pleinlaan 2 te Brussel. Het thema van deze 11e editie was 'Renoveren of nieuwbouw’. Wat zijn de elementen die een renovatie triggeren dan wel ervoor zorgen dat je toch kiest voor een nieuwbouw? Men besprak de keuzemogelijkheden a.d.h.v. een aantal interessante cases waarbij men dieper inging op de voorafgaande studies en de business case zelf.  Naar gewoonte werd de nieuwe Vastgoedwijzer voorgesteld. Er werd ook een sluier opgelicht van de nieuwigheden die aankomen m.b.t. de Vastgoeddatabank.

  • Onderzochte ontwikkelingsmogelijkheden voor de Ferrarissite Frank Geets, Administrateur-generaal, Het Facilitair Bedrijf.
   In het kader van de vastgoedstrategie van de Vlaamse overheid werd als mogelijk scenario de vernieuwing van de Ferrarissite in de Brusselse Noordwijk voorgesteld. Ter voorbereiding werden de mogelijkheden op de site onderzocht in twee studies. Er waren echter verschillende redenen waarom dit niet als voorkeursscenario werd voorgesteld aan de Vlaamse Regering.
    
  • Het VUB-masterplan - Annick Faveere, Project Coordinator Strategie en Beleidsvoorbereiding, Vrije Universiteit Brussel.
   Als gevolg van stijgende studentenaantallen en de uitbreiding van de onderzoeksactiviteiten onderging de VUB-campus Etterbeek de voorbije jaren een belangrijke gedaanteverandering. Het accent lag vooral op studentenwoningen en de bouw van auditoria, een nieuwe concertzaal, zwembad. In de onmiddellijke omgeving van de campus worden diverse stadsvernieuwingsprojecten op gang getrokken zoals de herbestemming van de kazernes van Elsene en de prioritaire ontwikkelingspool Delta.
    
  • Het Nieuwe Werken als trigger voor renovatie - Johan Pillaert, Key Account Public Services, AXA REIM Belgium.
   Het Nieuwe Werken definieert tal van ruimtelijke en technische behoeften, die ingeschreven werden in het renovatieprogramma voor het Hendrik Consciencegebouw. In de business case werden bouwkundige en technische ingrepen aandachtig overwogen. Communicatie en goede afspraken zijn hierbij cruciaal gezien het gebouw in gebruik bleef tijdens renovatie.
  • Een integrale toekomstvisie voor de Kabinetsgebouwen van de Vlaamse Regering op de Martelaarssite - Evelien Broeckx, Project director, Advisers.
   In het kader van de klimaatdoelstelling streeft de Vlaamse overheid naar energetische optimalisatie van zijn gebouwen. Het multidisciplinair team Advisers & Wessel de Jonge Architecten en 3E werd in juni 2017 aangesteld voor de opmaak van een toekomstgericht ontwikkelingsconcept voor de kabinetsgebouwen op de Martelaarssite in het centrum van Brussel. Doelstelling daarbij was het vastleggen van een haalbaar energetisch ambitieniveau (LCA) gekoppeld aan een zo hoog mogelijke duurzaamheidsscore (GRO) waarin ook andere factoren zoals behoefteprogramma & arbeidsconcept, ruimtegebruik & de ruimtebeleving, de maatschappelijke & stedelijke context en andere stedenbouwkundige, financiële en tijdsbepalende aspecten bepalend zijn. 
    
  • 'Grondiger' nadenken over renoveren versus nieuwbouw - Caroline Van Gool, Projectleider Huissaneerder, Openbare Afvalstoffen Maatschappij (OVAM).
   Bij de overweging renoveren of nieuwbouw is het belangrijk om rekening te houden met de bodem, zeker in geval van 'risicogronden'. Daarnaast speelt de grondverzetregeling eveneens een belangrijke rol. De OVAM gaf een aantal tips aan de hand van praktijkvoorbeelden.
    
  • Vastgoedwijzer 2017 en nieuwe tools vastgoeddatabank Christophe Van Loo, Projectleider Vastgoeddatabank, Het Facilitair Bedrijf.
   De vastgoedwijzer geeft de jaarlijkse status van de kerncijfers van het vastgoed van de Vlaamse overheid. De toestand van de gebouwenportefeuille van het afgelopen jaar werd weergegeven in kerncijfers, zoals het aantal gebouwen en gronden, hun locatie, terreinoppervlakte, gebouwtoestand, enz.