chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energie: wat wijzigt er in 2020?

  Looptijd: 17 jan 2020 tot 30 apr 2020

  Een nieuw jaar brengt altijd nieuwigheden mee. In deze tekst vind je een korte samenvatting van de wijzigingen in 2020 op het vlak van energiepremies, EPB-eisen voor nieuwbouw en een ingrijpende energetische renovatie, uitbreiding EPC, strengere energienormen voor woningen …

  Energiepremies via netbeheerder Fluvius (beperkte wijzigingen)
  Bijna alle energiepremies van de netbeheerders lopen op dezelfde manier verder in 2020. Een duidelijk overzicht vind je in deze tabel.

  Premie elektrische voertuigen wordt afgeschaft vanaf 2020
  De Vlaamse Regering besliste om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

  Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie: E-peil wordt strenger
  Voor bouwaanvragen vanaf 2020 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen en appartementen strenger. Het mag dan nog maximaal E35 bedragen in plaats van E40 tot eind 2019. Vanaf 2020 moet een ingrijpende energetische renovatie voldoen aan een E-peil van maximaal E70 in plaats van E90 tot eind 2019.

  EPC-uitbreiding voor gemeenschappelijke delen van appartementen en kleine niet-residentiële gebouwen
  Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kleine niet-residentiële gebouwen (kantoor, winkel, horecazaak, medische praktijk …) over een EPC moeten beschikken als ze te koop of te huur worden aangeboden.

  Welke gebouwen en gebouwdelen vallen onder de verplichting? Het niet-residentiële gebouw of gebouwdeel dat te koop of te huur wordt gesteld, mag niet groter zijn dan 500 m² en het mag ook geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel geheel (de maximale toegelaten oppervlakte voor dit geheel bedraagt 1000 m²).

  Vanaf 2022 moet er een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

  Welke gebouwen vallen onder de verplichting? De verplichting geldt voor alle woongebouwen met minstens 2 wooneenheden. De verplichting staat dus los van verkoop en verhuur. Voor nieuwbouwappartementen gaat de verplichting in 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.

  Er wordt een periode van 2 jaar voorzien om dit EPC op te maken. Daarom is het vanaf 2020 al mogelijk om een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw op te maken.

  Vlaamse minimale dakisolatienorm en dubbelglasnorm voor woningen en huurwoningen
  Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen voldoen aan de dakisolatienorm. Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen.

  Vanaf 1 januari 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken.

  Je vindt de uitgebreide tekst bij het pasklare materiaal. Voor meer informatie kun je surfen naar www.energiesparen.be/nieuws/wat-wijzigt-er-in-2020.

   

  Campagnemateriaal