chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Je vindt hier de verschillende vormen van ondersteuning binnen de Vlaamse overheid om het energieverbruik van je entiteit te verminderen en/of verduurzamen. Ook krijg je inspiratie onder de vorm van goede voorbeelden.

  Waarom energiezorg?

  De Vlaamse overheid dient als belangrijke energieverbruiker aandacht te schenken aan hoe ze met energie omspringt:  

  • Enerzijds gebruikt ze energie in de gebouwen die haar personeel huisvesten.
  • Anderzijds beheert ze heel wat installaties die energie besteden voor hun werking, bv.: tunnels, sluizen, wegverlichting.

  De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol spelen inzake energieverbruik:

   “Een prioriteit voor deze regeerperiode is het inzetten op energie-efficiëntie. Verstandiger omgaan met energie zal niet alleen onze energiefactuur minder snel doen oplopen, het helpt ook in het bereiken van de Europese klimaatdoelstellingen. (…) De Vlaamse overheid geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. Het energieverbruik in haar gebouwenpatrimonium wordt verminderd.” (bron: regeerakkoord 2014-2019)

  Ondersteunende partijen binnen de Vlaamse overheid