chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Energiezuinige gebouwen

  Het Facilitair Bedrijf heeft 177 gebouwen in beheer. In het actieplan vertaalt Het Facilitair Bedrijf de reductiedoelstellingen van 40% minder CO2 en 27% minder primair energieverbruik beide ten gevolge van het energieverbruik in gebouwen.

  Het Facilitair Bedrijf heeft voor de gebouwen in eigen beheer gerichte energie-audits uitgevoerd op basis waarvan we een aantal maatregelen in deze gebouwen zullen uitvoeren.

  De maatregelen worden onderverdeeld in drie grote groepen.

  1. Kleine maatregelen

  Kleine ingrepen die permanent door de onderhoudsfirma’s kunnen worden uitgevoerd, zoals beperkte vervangingen, kleine aanpassingen op de sturing van de centrale verwarming,…

  2. Enkelvoudige ingrepen

  Dat zijn individuele maatregelen die na uitvoering van een energie-audit werden voorgesteld. Bij de uitvoer van die maatregelen moeten technische uitrustingen of bouwtechnische infrastructuurelementen worden vervangen of hersteld, zoals het vervangen van het buitenschrijnwerk. Het zijn maatregelen die een significante impact hebben op het energieverbruik en financieel ingrijpender zijn dan de kleine maatregelen.

  3. Een totaalpakket aan energiebesparende maatregelen wordt uitgevoerd

  Bundelen maatregelen voor gebouwen met een duidelijk energetisch potentieel waarbij verschillende enkelvoudige ingrepen en renovatiewerken nodig zijn. Ze schrijven een globale aanpak voor.

  De Vlaamse Regering voorziet voor de uitvoer van al die maatregelen 45 miljoen euro uit het klimaatfonds

  Het klimaatprogramma van Het Facilitair Bedrijf komt voort uit de klimaatdoelstelling van de Vlaamse overheid 2030.