chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie energieverbruik

  Het primaire energieverbruik per werkplek daalt al sinds 2010. Dit komt niet alleen door energiebesparende maatregelen, maar ook door toevoeging van nieuwe gebouwen aan de scope:

  In 2010 zijn we gestart met: het Phoenix-, Boudewijn-, en Ellips gebouw, Martelaarsplein 7 en 19, VAC Hasselt en VAC Antwerpen. In 2011 werd het VAC Leuven hieraan toegevoegd, in 2012 het VAC Brugge en in 2014 het VAC Gent.

  In 2015 zijn we bij Het Facilitair Bedrijf gestart met ISO 50001. In februari 2017 hebben we ons ISO certificaat behaald.

  De besparingen in de aanlooptijd van twee jaar naar het certificaat waren ongeveer even groot als de toevoeging van een gloednieuw ambitieus gebouw aan de scope.

  Onze nulmeting die uitgedrukt wordt in kwh primaire energie per werkplek om veranderingen in de scope op te vangen, lag voor 2014-2015 op 9000 kWhpr/Werkplek. Voor 2016-2017 is deze gezakt naar 3800 kWhpr/Werkplek, door doorgedreven energiebeheer, een update van de werkplekken en de toevoeging van het Herman Teirlinck gebouw aan de scope.

  Herinvestering energiebudget

  Het totaal energiebudget, dat werd gebruikt om de jaarlijkse energieverbruikskosten te betalen bedroeg ongeveer 5,7 miljoen euro. Het Facilitair Bedrijf heeft een begrotingsakkoord voor de herinvestering van haar energiebudgetwinsten. We mogen deze winsten gebruiken om energiebesparende maatregelen te financieren. De vraag is of je winst kan maken ondanks de stijgende energieprijzen.

  In 2015 hadden we € 450.000 minder nodig om onze energiekosten te betalen, en mochten we dus dit bedrag herbestemmen. Voor 2016 liep dit bedrag op tot € 650.000 , voor 2017 tot € 700.00 en voor 2018 verwachten we af te tikken op iets minder dan € 900.000 (gezien we de berekeningen nog maakten met prijzen van mei 2018 en de energieprijzen ondertussen gestegen zijn).

  herinvestering_energiebudget

  Primaire energieverbruiken 2016-2017

  Ook wanneer we naar de primaire energieverbruiken per werkplek kijken zien we dat we het bijzonder goed gedaan hebben. We tekenen een daling van maar liefst 5% in één jaar tijd op.

  We hebben ook twee gebouwen waarvan de energievraag schijnbaar steeg. We hebben dus een oorzakenanalyse uitgevoerd. Eén van deze gebouwen stond in 2016 leeg, en verbruikte in 2017 uiteraard dus meer. Het andere heeft in 2017 meer gebruik gemaakt van zijn warmtepomp met BEO veld dan van zijn condenserende ketels. Gezien we omrekenen naar primaire energie en het elektriciteitsverbruik vermenigvuldigd wordt met een factor 2,5, komen we voor deze gebouwen dus hoger uit.

  GEBOUWEN AARDGAS ELEKTRICITEIT ENERGIE PER WERKPLEK

  Ellips

  1% -2% -1,5%

  Martelaarsplein 7

  16% -2%  3,5%
  Martelaarsplein 19 -3,5% 0,5% -1%
  VAC Antwerpen -16,5% -16,5% -16,5%

  VAC Gent

  -12,5% -12% -12%
  VAC Leuven -6,5% 3,5% 2%
  VAC Brugge -12,5% 1% -2,5%
  VAC Hasselt -7,5% 0,5% -2%
  Ferraris 4% -2,5% -1%

  Arenberg

  -39% -2% -6%
  Conscience 0% -13,5% -10,5%
  Totaal -4,5% -5% -5%

  Evolutie primair energieverbruik

  Nulmeting Primair energieverbruik

  Dashboards

  Het Facilitair Bedrijf meet nauwgezet haar energieverbruiken in haar gebouwen binnen de ISO 50001-scope. We ontwikkelen hiervoor dashboards voor de dagverbruiken, maandverbruiken en de al registreerde gebruiken van het huidige jaar voor elektriciteit, gas en water. Als er PV panelen zijn, wordt ook de dagproductie en de totale productie over het hele jaar gegeven. Verder wordt er ook omgerekend naar CO2 met emmissiewaarden uit de gebruikte software (voor de geïnteresseerden: elektriciteit 0,395 kg/kWh, gas: 0,205 kg/kWh, let wel in al onze gebouwen wordt groene stroom geleverd).

  Case: optimalisatie VAC Brugge

  Deze case stelt het belang van slim energiebeheer scherp.

  In het VAC Brugge werd de optimalisatie van de HVAC en de elektrische sturing bekeken. De kostprijs bedroeg bijna € 30.800, maar de initiële besparing op de energiekost werd ingeschat op meer dan € 38.000 met een terugverdientijd van 10 maanden. Verder onderzoek voorspelde zelfs een besparing van € 50.000. 

  De besparing werd in een tweede fase verfijnd om te eindigen met een besparing van zelfs € 60.000. Maar nog veel belangrijker: de inbedding in het beheer van de gebouwen. Voor een gebouw dat nog 25 jaar in gebruik zal zijn, betekent dit een besparing van ongeveer 1,5 miljoen euro, op voorwaarde dat je de besparingen overwaakt door slim energiebeheer.

  Kostprijs

  Besparing op jaarlijkse energiekost 
  Tweede fase
  VAC Brugge
  in gebruik
  € 30.769 +/- € 60.000

  25 JAAR

  Verwachte besparing over 25 jaar: € 1.300.000