chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie energieverbruik

  Het primaire energieverbruik per werkplek daalt al sinds 2005. Dit komt niet alleen door energiebesparende maatregelen, maar ook door oude gebouwen te vervangen door nieuwe gebouwen en deze toe te voegen aan de scope.

  In 2005 zijn we begonnen met metingen in 6 gebouwen (Boudewijn, Martelaarsplein 7 & 19, Hendrik van Veldeke, Ferraris, Conscience). Tot en met 2015 zijn daar gestaag 7 gebouwen bij gekomen (Anna Bijns, Arenberg, Ellips, Phoenix, Dirk Bouts, Jacob van Maerlant, Virginie Loveling).

  In 2015 is ook het project voor het behalen van een ISO 50001-certificaat gestart. De besparingen in de aanlooptijd van twee jaar naar het certificaat waren ongeveer even groot als de toevoeging van een gloednieuw ambitieus gebouw aan de scope.

  In 2018 hebben we twee gebouwen verlaten (Phoenix en Boudewijn) om te verhuizen naar het bijna energieneutrale Herman Teirlinckgebouw.

  De evolutie is goed te zien in onderstaande grafiek, met op de Y-as het primaire energieverbruik (kWh) per werkplek.

  Evolutie Energieverbruik

  Herinvestering energiebudget

  Het totaal energiebudget, dat werd gebruikt om de jaarlijkse energieverbruikskosten te betalen bedroeg ongeveer 5,7 miljoen euro. Het Facilitair Bedrijf heeft een begrotingsakkoord voor de herinvestering van haar energiebudgetwinsten. We mogen deze winsten gebruiken om energiebesparende maatregelen te financieren.

  In 2015 hadden we € 450.000 minder nodig om onze energiekosten te betalen, en mochten we dus dit bedrag herbestemmen. Voor 2016 liep dit bedrag op tot € 650.000 , voor 2017 tot € 700.00 en voor 2018 tikten we af op ongeveer € 900.000. Er is dus winst gemaakt ondanks de stijgende energieprijzen.

  herinvestering_energiebudget

  Dashboards

  Het Facilitair Bedrijf meet nauwgezet de energieverbruiken in onze gebouwen binnen de ISO 50001-scope. We ontwikkelen hiervoor dashboards voor de dagverbruiken, maandverbruiken en de al registreerde gebruiken van het huidige jaar voor elektriciteit, gas en water. Als er PV panelen zijn, wordt ook de dagproductie en de totale productie over het hele jaar gegeven. Verder wordt er ook omgerekend naar CO2 met emmissiewaarden uit de gebruikte software (voor de geïnteresseerden: elektriciteit 0,395 kg/kWh, gas: 0,205 kg/kWh, let wel in al onze gebouwen wordt groene stroom geleverd).

  * voor deze gebouwen is het dagverbruik elektriciteit steeds het verbruik van 2 dagen geleden.

  Case: optimalisatie VAC Brugge

  Deze case stelt het belang van slim energiebeheer scherp.

  In het VAC Brugge werd de optimalisatie van de HVAC en de elektrische sturing bekeken. De kostprijs bedroeg bijna € 30.800, maar de initiële besparing op de energiekost werd ingeschat op meer dan € 38.000 met een terugverdientijd van 10 maanden. Verder onderzoek voorspelde zelfs een besparing van € 50.000. 

  De besparing werd in een tweede fase verfijnd om te eindigen met een besparing van zelfs € 60.000. Maar nog veel belangrijker: de inbedding in het beheer van de gebouwen. Voor een gebouw dat nog 25 jaar in gebruik zal zijn, betekent dit een besparing van ongeveer 1,5 miljoen euro, op voorwaarde dat je de besparingen overwaakt door slim energiebeheer.

  Kostprijs

  Besparing op jaarlijkse energiekost 
  Tweede fase
  VAC Brugge
  in gebruik
  € 30.769 +/- € 60.000

  25 JAAR

  Verwachte besparing over 25 jaar: € 1.300.000