chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Experimenten Sandbox Vlaanderen

  Wanneer we een entiteit van de Vlaamse overheid succesvol kunnen matchen met een innovatieve start-up, spreken we van een experiment. 

  Over de lopende en afgeronde experimenten kom je alles te weten op deze pagina's. Neem hier dus geregeld een kijkje want er starten voortdurend nieuwe experimenten op.

  Lopende experimenten

  Geckomatics & AWV: AI powered mobile mapping

  Geckomatics is een Vlaamse start-up die een, door Artificiële Intelligentie (AI) aangedreven, mobile mapping systeem heeft gecreëerd. Het systeem maakt gebruik van een speciale zelf ontwikkelde camera om opnames te maken op de weg. De camera kan op elke wagen gemonteerd worden.

  Eens die opnames worden opgeladen naar de cloud, worden de beelden geanalyseerd op geografische informatie volgens de noden en wensen van de gebruiker.

  Wegen en Verkeer gaat o.a. verkeersborden inventariseren dankzij Geckomatics technologie

  Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is één van de schakels van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. AWV beheert ca. 7.000 km gewest- en autosnelwegen en ruim 7.700 km fietspaden. Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en optimaliseren van dat wegenpatrimonium, het organiseren van het verkeer op haar wegennet en het mee vormgeven van het beleid.

  In die zin is de inventarisatie van verkeersborden, markeringen, verlichtingspalen en andere elementen een belangrijke taak van het Agentschap. In dit experiment gaan AWV en Geckomatics na in welke mate AWV zelf opnames kan maken met de Geckomatics-camera op het dak van één van haar dienstwagens. Nadien worden de beelden met behulp van Artificiële Intelligentie geanalyseerd in de cloud. De bedoeling is dat zoveel mogelijk elementen in de opgenomen beelden automatisch herkend én geïnventariseerd worden.

  Uxpro: user testing van de nieuwe app voor de Examencommissie

  De Examencommissie – die deel uitmaakt van AHOVOKS – heeft als opdracht iedereen de kans te geven om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hiertoe organiseert ze jaarlijks zo’n 50.000 examens voor bijna 6.000 kandidaten. Om de dienstverlening naar de kandidaten te optimaliseren werken de Examencommissie en AHOVOKS aan een nieuwe app waarmee kandidaten hun dossier kunnen beheren en zich inschrijven voor examens.

  UXpro is een innovatief bedrijf gespecialiseerd in usability testen van nieuwe sites en apps. Hiervoor heeft het een eigen platform ontwikkeld waarbij de resultaten van de testen overzichtelijk worden geanalyseerd. Beiden slaan de handen in elkaar om in een experiment na te gaan in welke mate het usability testing-platform van UXpro een meerwaarde kan bieden voor AHOVOKS opdat hun nieuwe app tegemoetkomt aan de verwachtingen van een jong en mondig publiek

  Etheclo: intelligente koelboxen

  Het Agentschap Zorg & Gezondheid staat in voor de controle van de kwaliteit van het zwemwater in alle Vlaamse openbare zwembaden. De stalen die hiervoor genomen worden mogen tijdens het transport naar het labo nooit in temperatuur stijgen. De intelligente koelboxen van Etheclo zijn voorzien van slimme sensoren waardoor de temperatuur in de boxen (en in een dummy staal) online opgevolgd worden tijdens het gehele transport. Op deze manier verzamelen we data om na te gaan of we met de koelboxen van Etheclo de temperatuur kunnen garanderen tijdens het transport.

  Forsightee: strijd tegen voedselverspilling door voorspelling verkoop

  Foresightee heeft een algoritme ontwikkeld om de verkoop in de retailsector te kunnen voorspellen. Het voornaamste doel: voedselverspilling tegengaan. De start-up wil nu nagaan of haar algoritme ook toepasbaar is in de catering – eveneens om voedselverspilling te voorkomen. Hiertoe zette het bedrijfje samen met Het Facilitair Bedrijf een experiment op: Forsightee bekijkt of de effectieve verkoop in de restaurants van Het Facilitair Bedrijf te voorspellen valt op basis van historische data. Als je accuraat weet wat je zal verkopen, kan je accurater aankopen en gaan er geen overschotten de vuilbak in.

  Datavisualisatie van bedrijfsinfo VLAIO

  Logo Datylon

  Datylon is een software bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen voor datavisualisatie met als doel impact te vergroten, operationele efficiëntie te verhogen en/of de communicatie te verbeteren. Zowel met projecten op maat als standaard producten waarbij complexe data omgezet wordt naar aantrekkelijke en bevattelijke visualisaties, dashboards of data stories.  

  Samen met VLAIO is een experiment opgezet rond hoe het agentschap haar data van de door haar ondersteunde projecten rond cybersecurity en AI zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk kan visualiseren.

  iReachm

  Het Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G) lanceerde enkele maanden geleden een challenge om het telefonische contact van haar stafdienst te automatiseren met een voicebot. De entiteit werd immers al te vaak overstelpt door oproepen van bellers die in feite bij contactcenter 1700 moesten zijn. De start-up iReachm is gespecialiseerd in voicebots. De firma bekijkt met Z&G in welke mate het mogelijk is om rechtstreekse bellers via een voicebot verder te helpen en bij de juiste persoon te krijgen.

  Afgeronde experimenten