chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Welkom bij Facilipunt, hét centrale punt waar je de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf digitaal terugvindt. Via een eenvoudige muisklik op een van de onderstaande icoontjes ga je - mits je de juiste rechten hebt - direct naar de achterliggende toepassing of infopagina. 

  Reservaties en meldingen

  Omwille van de coronamaatregelen is de capaciteit van de vergaderzalen verlaagd en is er een beperkt cateringaanbod. Meer info hierover (kijk onder maatregel 7 en 9).

  • Wat

   Via deze toepassing kan je:

   • (Uitrusting) Vergaderzalen, catering, voertuigen en fietsen reserveren
   • Satellietwerkplekken reserveren

   Wie

   Deze toepassing is uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

   Reservaties

   (van vergaderzalen, catering, wagens en fietsen)
  • Wat

   Heb je een vraag of klacht over een facilitaire dienstverlening? Of wil je een aanvraag doen voor een dienstverlening? Dat kan je via "meldingen". Je logt in en formuleert je aanvraag, vraag of klacht. Met deze informatica-toepassing komt jouw aanvraag, vraag of klacht steeds bij de juiste medewerker terecht. En je kan ook steeds zelf al je (aan)vragen opvolgen.

   Wie

   Deze toepassing is uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

   (Aan)vraag, bestelling & melding

   Defect, klacht, treinticket, kantoormateriaal
  • ICT-problemen

   Eerste hulp bij computerproblemen

  Raamcontracten

  • Wat

   Dankzij onze raamcontracten voor gemeenschappelijke goederen/diensten kun je mee genieten van ons schaalvoordeel. Dit resulteert in een betere prijs-kwaliteitverhouding en minder administratieve lasten.

   Het gaat hier over de raamcontracten vastgoed en facilitair management. De ICT-raamcontracten vind je op deze site via aparte knoppen / iconen.

   Wie

   Het Facilitair Bedrijf treedt op als opdrachtencentrale, waardoor alle entiteiten die behoren tot het Vlaamse Gewest of de Vlaamse gemeenschappen (departementen, IVA’s en EVA’s) van de meeste gebruik kunnen maken. Sommige raamcontracten zijn ook opengesteld voor lokale besturen. Bel naar Facilipunt (02/553.20.00) indien je hierover meer informatie wilt.   Goederen & diensten

   Gemeenschappelijke goederen / diensten
  • Wat

   Bestelportaal voor HB-plus waar je werkplek-, datacenter- en netwerkdiensten en bijbehorende projecten met een uitgebreide set van opvolging kan aankopen. Via www.HBpluspunt.be kan je werkaanvragen bestellen, goedkeuren en opvolgen.

   Wie

   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
   • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden);
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
    • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
    • hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis).
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de lokale en provinciale besturen, zoals hierna omschreven:
    • de gemeenten en de districten;
    • de provincies;
    • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
    • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
    • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

   HB-pluspunt

   Bestelportaal HB-plus
  • Wat

   Je kan via dit raamcontract ICT-ontwikkelingsprojecten realiseren – zoals het bouwen van een nieuwe bedrijfstoepassing of het grondig actualiseren van een bestaande bedrijfstoepassing. Het gaat hier om middelgrote tot grote ontwikkelingsprojecten, waarbij diverse technologieën en methodologieën mogelijk zijn.

   Wie

    

    • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;

    • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden);

    • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
      • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),

      • hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis).

    • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

   • de lokale en provinciale besturen, zoals hierna omschreven:
     • de gemeenten en de districten;

     • de provincies;

     • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;

     • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

    • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008.

   Ontwikkelingsprojecten

   ICT- ontwikkelingsprojecten
  • Webportaal voor bestellen ICT-profielen voor de uitvoering van concrete projecten en ICT-opdrachten. Het gaat hierbij om projectleiders, softwareontwikkelaars, technici, … kortom ICT-medewerkers met gespecialiseerde expertise. Er is een keuze uit een kwalitatief en breed aanbod van ICT-profielen, aan marktconforme prijzen. De ICT-dienstverlener doet voor elke individuele opdracht een ruime marktbevraging bij zowel eenmansbedrijven als grotere firma’s, en zorgt voor een vlotte afhandeling van de opdracht.

   Wie

   • alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
   • alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden);
   • alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
    • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
    • hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis).
   • de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
   • de lokale en provinciale besturen, zoals hierna omschreven:
    • de gemeenten en de districten;
    • de provincies;
    • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
    • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
    • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008

    

   ICT-profielen

   Webportaal voor bestellen ICT-profielen
  • Telecommunicatiecontracten die de Vlaamse overheid heeft afgesloten met Orange Belgium (Mobistar). Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-ove....

   Wie

   De telecomcontracten voor de Vlaamse overheid zijn opgezet als een aankoopcentrale en de diensten kunnen afgenomen worden door de Vlaamse overheid. De lokale en provinciale overheden in het Vlaams Gewest kunnen ook toetreden tot deze aankoopcentrale en deze diensten afnemen.

   Wat zijn de voorwaarden om aan de condities van de VO in te tekenen?

   De volgende administratieve entiteiten zal de mogelijkheid worden geboden om diensten af te nemen van de geplaatste opdracht:

   • de administratieve diensten van de Vlaamse overheid zijnde de 13 Vlaamse ministeries, de Strategische Adviesraden, Intern en Extern VerzelfstandigdeAgentschappen van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest en de VOI’s;
   • de verenigingen zonder winstoogmerk waarin de Vlaamse overheid minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft;
   • de Vlaamse Regering (de kabinetsleden);
   • het Vlaamse Parlement;
   • de lokale en provinciale besturen zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
   • Inzonderheid gaat het om de volgende besturen:
   • de gemeenten en de districten;
   • de provincies;
   • de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
   • de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
   • de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008 (voorheen hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s);
   • de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen;
   • de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

   De voormelde entiteiten zijn niet verplicht tot afname van diensten.

    

   Telecommunicatie

   Vaste en mobiele telefonie en datacommunicatie, virtuele telefooncentrale

  Toepassingen voor specifieke functies

  • Wat

   De vastgoeddatabank biedt een overzicht van het vastgoed van de Vlaamse overheid, zowel gebouwen als percelen.
   Je kan de gegevens op 3 manieren raadplegen: via webkaarten, rapporten op maat en grafieken.

   Wie

   De webkaarten en grafieken zijn publiek raadpleegbaar via deze website.

   Rapporten op maat zijn enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid via het extranet van de Vlaamse overheid.

   Vastgoeddatabank

   Enkel voor databeheerders
  • Wat

   Via het wagenparkbeheersysteem kunnen entiteiten kunnen zelf het beheer doen van hun voertuigen:

   • bestelling en oplevering
   • nummerplaten en tankkaarten
   • belastingen en verzekeringen
   • boetes
   • factuurbehandeling
   • onderhoud
   • vervreemden van voertuigen

   Wie

   Deze toepassing is uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

   Vlootbeheer

   Enkel voor vlootbeheerders
  • Wat

   Deze tool ondersteunt wagenparkbeheerders bij het verwerven van voertuigen (cfr. de omzendbrief dienstvoertuigen)

   Voordelen

   1. De tool geeft een beeld van welke wagens verwerfbaar zijn.
   2. ... en voor welke wagens Het Facilitair Bedrijf een raamcontract afgesloten heeft.
   3. Met de tool kan je vlot de Total Cost of Ownership berekening maken

   Wie

   Deze toepassing is uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden (vlootbeheerders) van de Vlaamse overheid.

   TCO-tool

   Enkel voor vlootbeheerders
  • Wat?

   Via deze toegang kan je keuringen bekijken, bewerken en toevoegen.

   Wie?

   Deze toepassing is toegankelijk voor keuringsinstanties en gebouwverantwoordelijken.

   Keuringen

   Enkel voor keuringsinstanties en gebouwverantwoordelijken

  Andere

  • Wat

   Begeleiding bij de realisatie van drukwerk: zorgen dat aangeleverde bestanden kwalitatief zijn, zoeken naar een gepaste drukkerij, zorgen voor de overheidsopdracht, het drukproces begeleiden en de opvolging van de levering verzekeren. Voor bijna alle drukwerk zijn er raamcontracten. Maar ook buiten onze raamcontracten zorgen we voor een vlotte bestelling. Ook voor de opmaak van het document dat je hier laat drukken, kan je in principe terecht. (Geldt eerder voor kleinere opdrachten. Daarom wordt vooraf besproken wat mogelijk is).


   Op het bestelplatform voor drukwerk:
   •kan je drukwerk aanvragen, zijn sjablonen opgeladen voor de eigen entiteit en kan je je drukwerk opvolgen.
   •beschikt iedere aanvrager over de sjablonen van de eigen entiteit, zodat je een naamkaartje of enveloppe onmiddellijk kan aanvragen volgens de huisstijl.

   Je kan een bijkomend sjabloon van een folder, brochure, naamkaartje of een ander document, of drukwerk dat regelmatig terugkeert, aangevragen. Het Facilitair Bedrijf maakt die op en zorgt dat het sjabloon ter beschikking staat in het bestelplatform.

   Een login of een nieuw sjabloon dien je aan te vragen via de Facilipunt-knop ‘(Aan)vraag, bestelling en melding’, en kiezen daarna ‘1. Nieuwe melding’.

   Wie

   Deze toepassing is uitsluitend toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

   Drukwerk

   Begeleiding bij drukopdrachten, opmaak, beeldbewerking
  • Digitaal Archief Vlaanderen

   Beheer, bewaring en ontsluiting van digitale informatie

  DPO

  Heb je vragen over privacy en gegevensbescherming?
  Contacteer dan onze Data Protection Officer (Functionaris voor gegevensbescherming)
  Opgelet, dit e-mailadres mag enkel gebruikt worden voor vragen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming.