chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Resultaten voedselverliesmeting

  In november 2012 hield Het Facilitair Bedrijf een eerste voedselverliesmeting. Daarmee geeft het agentschap uitvoering aan de ambitie van de Vlaamse overheid om een voortrekkersrol in de grootkeukensector te spelen op het vlak van voedselverlies. Hiermee levert ze een bijdrage aan de uitvoering van de Ketenroadmap Voedselverlies 2020 om het voedselverlies terug te dringen met 15% tegen 2020 en met 30% tegen 2025. De belangrijkste verliezen waren koffie tijdens vergaderingen, saladbar en soep in de restaurants. Sinds 2012 hebben we verschillende acties uitgevoerd om het voedselverlies te verminderen. Twee jaar na de eerste meting organiseerde Het Facilitair Bedrijf in november 2014 een tweede meting om het effect van de uitgevoerde acties te bekijken. De aanpak en de resultaten vindt u hieronder!

  Waar hebben we het voedselverlies gemeten?

  De evaluatiemeting in 2014 werd gehouden in twee restaurants: Conscience in Brussel (cfr. 2012) en VAC Gent (nieuwe meting). De resultaten in het restaurant van het Consciencegebouw kunnen zo vergeleken worden met de resultaten van de meting in 2012 om het effect van de uitgevoerde acties te bekijken. Er vonden verschillende acties plaats: zo werden de hoeveelheden beter afgestemd door rekening te houden met verschillende parameters, zoals het te verwachte aantal klanten in combinatie met de populariteit van het gerecht. Vooral voor de saladbar werd meer rekening gehouden met het seizoen in combinatie met het gerecht (bijv. winter versus zomer). Ook kan men nu sandwiches per stuk kopen, terwijl dit vroeger enkel per twee kon.

  In het VAC Gent werd voor de eerste keer het principe ‘freedom of choice’ ingevoerd. Dit wil zeggen dat de klant zelf zijn warme groenten en aardappelen opschept en niet meer bediend wordt door de keukenmedewerker. Het VAC Gent werd in de meting opgenomen om de impact van deze nieuwe aanpak op het voedselverlies te bepalen.

  Wat zijn de resultaten?

  De resultaten in het restaurant van het Consciencegebouw zijn de referentie om de evolutie van het voedselverlies tussen 2012 en 2014 te bespreken. Het voedselverlies is in totaal (zowel bij de klant als in de keuken) tussen 2012 en 2014 afgenomen met 18% bij het vast voedsel (of 2.758 kg op jaarbasis) en met 38% bij de soep (of 2.058 liter op jaarbasis). Het voedselverlies in de keuken nam af met 21% (vast voedsel) en 43% (soep), het voedselverlies bij de klant bleef stabiel bij soep, maar nam af met 16% bij het vaste voedsel.

  De resultaten van de meting in het VAC Gent bevestigen het aanvoelen dat zelfbediening het voedselverlies bij de ‘uit te scheppen’ fracties (in sterke mate) kan terugdringen. Het voedselverlies bij zelfbediening ligt ongeveer 60% lager in vergelijking met restaurants met bediening. We kunnen alvast besluiten dat de preventie-acties voor mooie resultaten hebben gezorgd. De aanpak om het voedselverlies nauwkeurig in kaart te brengen, acties uit te voeren en vervolgens opnieuw te monitoren, heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.

     
  Uit de evaluatiemeting blijkt dat Het Facilitair Bedrijf de 15% reductiedoelstelling uit de Ketenroadmap voeselverlies 2020 op twee jaar tijd ruimschoots gehaald heeft.

  Hoe zien we de toekomst?

  Op basis van de evaluatiemeting werden enkele nieuwe aanbevelingen opgesteld. De nadruk ligt vooral op het blijven inzetten op preventie van voedselverlies. Het Facilitair Bedrijf zal ook de komende jaren blijven zoeken naar verbeterpistes en onderschrijft de doelstelling van de Ketenroadmap Voedselverlies om het voedselverlies tegen 2025 met 30% te reduceren.

  Wil je het rapport over de meting van het voedselverlies lezen?  Klik hier voor volledige rapport .

  Geen koffieverlies meer

  Bij vergaderingen werd er zo maar even 87.000 liter koffie op jaarbasis niet opgedronken en weggegoten. Ook in de kitchenettes werden er dagelijks liters koffie weggegoten. Door het invoeren van de koffieautomaten aan de vergaderzalen en in de kitchenettes hebben we dit verlies kunnen herleiden naar 0 liter.