chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voedselverlies

  In de week van 5-9 november 2018 werd het voedselverlies gemeten in onze 10 restaurants. Het Facilitair Bedrijf gaat na de analyse van de resultaten aan de slag met enkele concrete acties.
  Of hoe zij voedselverlies reduceren én tegelijk een grotere klantentevredenheid willen creëren. 

  Belangrijkste resultaten

  De algemene cijfers, uitgedrukt in verlies per passage, geven een totaalbeeld van de evolutie in de restaurantsvan 0,095kg in 2012 - naar 0,065kg in 2014 - naar 0,050kg in 2018.

  Hieruit blijkt dat we met 17% minder verlies hebben tegenover 2014 en zelfs 43% tegenover 2012. Het streefdoel binnen de Ketenroadmap Voedselverlies was om tegen 2020 het verlies te doen dalen met 15%, hetgeen ruimschoots behaald én reeds in 2014 bereikt werd. Onze volgende doelstelling, nl. daling van 30% tegen 2020, is in zicht!

  1 op de 8 bestelde broodjes bij vergadering gaat verloren. Dit verlies willen we drastisch verminderen via verschillende acties.
  Lander Van den Heede, Teamhoofd Product Management

  Wat bij deze meting vooral opviel, is dat 1 op de 8 bestelde broodjes bij vergaderingen, verloren gaat. Het Facilitair Bedrijf zet in om dit verlies drastisch te verminderen. Daarnaast focussen ze zich ook op enkele andere acties die een positieve invloed hebben op het verlies.

  Overkoepelende acties

  Keuken- en buffetresten

  Het Facilitair Bedrijf kijkt of er een mogelijkheid is om overschotten te schenken aan foodsavers. Om de te bereiden hoeveelheden beter te kunnen inschatten, kwam er al een IT-oplosing om sneller de hoeveelheden te kunnen wijzigen en het correct berekenen in de toepassing (BOS). De koks zullen ook gesensibliseerd worden, zodat ze 'durven minder te maken'. 

  De soep zal 2x per week bereid worden zonder restverwerking, zodat de overschot als basis kan gebruikt worden om een andere soep te bereiden. 

  Ook de zelfbedieningsbuffetten zullen geoptimaliseerd worden. De keukens zullen naar het einde van de middagdienst toe, bijvullen met minder diepe of kleinere bakken. Zo blijft het aanbod ruim, maar is er minder overschot dat weggegooid moet worden. 

  Bordresten klant

  Om bordresten te verminderen, zal het uitschepmateriaal gestandaardiseerd worden en zal je aan de buffettogen kleinere lepels vinden.

  Het 'Freedom of choice' principe zal verder toegepast worden waar mogelijk. Er is immers nog steeds een duidelijk verschil tussen resultaten met/zonder freedom of choice: 57% minder verlies op bord bij freedom of choice!

  Onze collega's weten nog niet voldoende dat ze een tweede keer groenten en zetmelen mogen bijnemen. Zonder meerkost. Er zal dus extra communicatie komen om hen te sensibiliseren om niet meteen een overvol bord te nemen, maar eerder een tweede keer groenten en zetmelen te nemen.

  Afschaffen toonborden

  Eén van de acties die een zeer groot kwantitatief resultaat beoogt is het afschaffen van de toonborden, dit zijn voorbeelden van de maaltijden die aan de klanten geserveerd worden. Een eenvoudig rekensommetje toont wat een groot effect dit kan hebben:

  • Voor het gewicht van een maaltijd gaat men uit van ongeveer 150/175 gr vlees/vis, 250 gr groenten en 250 gr zetmeelproduct. Ruw geschat 650 gr in totaal voor één maaltijd.
  • De portionering van een toonbord werd grotendeels verkleind. Om de beoogde resultaten niet te overschatten gaan we uit van een gemiddeld gewicht van 350 gr.
  • In alle restaurants werden er per dag gemiddeld 30 toonborden geplaatst (afhankelijk van het aanbod).
  • De restaurants zijn ongeveer 243 dagen per jaar geopend.
  • Het totaal?  2,6 ton per jaar!
  Met het afschaffen van de toonborden wordt jaarlijks 2,6 ton bespaard, wat een reductie betekent van 3% door slechts één doelgerichte actie.
  Lander Van den Heede, Teamhoofd Product Management

  Toonborden hebben bovendien ook hun functie verloren door het freedom of choice principe: een klant kiest zelf zijn combinatie en hoeft hiervoor geen voorbeeld meer te zien. Daarom is dit één van de acties die meest effect hebben op verlies en geen impact op de klantenbeleving.

  Broodjes bij vergaderingen

  Onze collega's zullen beter begeleid worden als ze broodjes bestellen bij vergaderingen. Zowel naar hoeveelheid als assortiment zullen we meer richtlijnen vinden in de brochure. Het Facilitair Bedrijf zoekt verder nog een manier om ons als klant te herinneren aan de bestelde aantallen en de mogelijkheid die aan te passen (naar aanleiding van annuleringen).

  Specifieke acties in enkele gebouwen

  Naast de algemene acties, die in alle restaurants zullen doorgevoerd worden, zullen er ook in sommige gebouwen specifieke acties ondernomen worden. Die acties spelen gericht in op de feedback die Het Facilitair Bedrijf kreeg uit een participatieve innovatieworkshop die in december georganiseerd werd. Chef-koks, management en gebouwbeheerders (die de klant vertegenwoordigden) namen hieraan deel.

  We zetten de acties voor jou even op een rijtje:

  • In het Ellipsgebouw zullen de borden bedrukt worden met leuke spreuken. Je wordt getriggerd om je bord leeg te eten. De impact op het verlies zal gering zijn, maar het is een ludieke vorm om klanten bewust te maken van voedselverlies.
  • In VAC Leuven, VAC Antwerpen, VAC Hasselt, Ferrarisgebouw en Arenberggebouw zullen concrete acties rond soepverlies gestart worden: durven minder/meer maken, steeds afhankelijk van soort soep en dag.
  • In VAC Leuven, VAC Antwerpen en VAC Hasselt zullen we ook een freedom of choice principe inbouwen.
  • In het Conscience- en Herman Teirlinckgebouw worden extra initiatieven genomen om broodjesoverschotten te vermijden:
   • de klant krijgt informatie over de hoeveelheid verspilling;
   • bij grote aantallen, zal niet meteen de hele bestelling geleverd worden, maar zal men bijleveren indien nodig;
   • overschotten worden meegeven aan de klant;
   • indien blijkt dat ondanks alles, er nog teveel overschotten zijn, zal een frigo voorzien worden, waarin overschot kan geplaatst worden en andere klanten vrij kunnen uit nemen.
  • In VAC Gent en VAC Brugge gaan ze de overschot take away tegengaan door naar het einde van de week zelf slaatjes te maken, zodat minder aangekochte slaatjes worden weggegooid door het weekend.
  • In VAC Gent zal de infrastructuur veranderd worden zodat het uitnodigender is om een tweede portie groenten/zetmelen te nemen. 
  • In VAC Brugge zal meer 'just in time cooking' toegepast worden, vooral op einde van de week.

  En daarna? Opnieuw meten!

  Dit jaar nog zal Het Facilitair Bedrijf tussentijdse metingen uitvoeren. Om dan eind 2019 opnieuw een vervolgmeting te organiseren om de effecten van de acties te kunnen meten. Het ultieme doel? Een duurzaam dienstenaanbod op vlak van catering: verantwoord besteden van middelen, minimaliseren van de negatieve milieu-impact en creëren van een positieve maatschappelijke impact.