chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Als we dan toch moeten rijden, dan...

  Naar analogie van de klimaattop in Parijs heeft de Vlaamse Overheid zich geëngageerd om een ambitieuze doelstelling te behalen, namelijk de daling van CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. Deze doelstelling is onder andere van toepassing op de mobiliteit. Ruim 80 entiteiten moeten deze vermindering realiseren.

  Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat mobiliteit en het verduurzamen ervan niet evident is. Verplaatsingen zijn eigen aan de werking, de markt is nog in volle ontwikkeling, er heerst een afwachtende houding ten opzichte van innovatieve technologieën,…

  Het Facilitair Bedrijf staat in voor de rapportering rond deze doelstelling, maar een nog grotere rol als dienstverlener en ondersteuner voor de entiteiten. Het actieplan mobiliteit werd opgesteld om het klimaatprogramma te concretiseren. Zo richt het actieplan zich op drie strategische doelstellingen: 

  • stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag, waardoor we minder voor de auto kiezen.
  • voorkomen van verplaatsingen, waardoor we minder kilometers rijden.
  • vergroenen van het wagenpark, waardoor we minder CO2 uitstoten 

  Er wordt vanuit Het Facilitair Bedrijf heel wat steun voorzien aan de entiteiten: 

  • Premie voor elektrische voertuigen
  • Premie voor eco-driving
  • Premie voor mobiliteitsconsultancy
  • Mobiliteitsprofielschets
  • TCO tool
  • Raamcontracten
  • Expertise 

  Het Facilitair Bedrijf wil de entiteiten helpen de doelstellingen te bereiken, maar hen ook zoveel mogen ontzorgen in de organisatie van de mobiliteit. Dit gebeurt zowel door hen te faciliteren als het aanbieden van kennis en expertise.