chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eerste overheidsorganisatie met een ISO 50001 certifiëring

  ISO 50001 Slim Energiebeheer

  Het Slim Energiebeheer van Het Facilitair Bedrijf  kadert binnen het klimaatprogramma van de Vlaamse overheid, dat zich voorbereidt op een nieuwe en echt duurzame praktijk. Het ‘Klimaatplan Vlaamse overheid’ legt voor de entiteiten van de VO vast om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten en 27% minder primaire energie te verbruiken. Het Facilitair Bedrijf engageert zich voor deze doelstellingen en we gaan zelf nog verder.

  De administratieve hoofdgebouwen van de Vlaamse overheid verbruiken ongeveer 80% van de energie van alle gebouwen waarvoor Het Facilitair Bedrijf de energiefactuur betaalt. Het Facilitair Bedrijf wil de energieverbruiken in deze gebouwen minimaal houden door een energiezorgsysteem te onderhouden. Permanent meten, documenteren en analyseren van energieprestaties om de nodige bijsturingen en acties te kunnen ondernemen bij afwijkingen vormt hierbij een kerntaak. Het Facilitair Bedrijf behaalde hiervoor begin 2017 een ISO 50001-certificaat, dat jaarlijks hernieuwd wordt via een externe audit, als het energiezorgsysteem en haar energieprestaties voortdurend verbeteren.

  Ambitieuze doelen
  Het Facilitair Bedrijf stelt zichzelf zeer ambitieuze doelen: onder andere een jaarlijkse gemiddelde reductie van minimaal 3% op het totale primaire energieverbruik in de periode 2015-2030 voor al onze gebouwen met een ISO 50001-certificaat en een reductie van 14,4 GWh in de periode 2015 – 2020 voor alle bestaande gebouwen binnen de scope van de EER-richtlijn, waarvoor Het Facilitair Bedrijf verantwoordelijk is, in plaats van de doelstelling van 2,4 GWh die de EER-richtlijn oplegt. Bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen streven we naar energiepositieve gebouwen met een goed gebruikscomfort.

  Primaire energieverbruik 2017 versus 2016

  AARDGAS ELEKTRICITEIT ENERGIE PER WERKPLEK
  Ellips 1% - 2% - 1,5%
  Martelaarsplein 7 - Kreupelenstraat 16% - 2% 3,5 %
  Martelaarsplein 19 - Koolstraat - 3,5% 0,5% -1%
  VAC Antwerpen - 16,5% - 16,5% - 16,5%
  VAC Gent - 12,5% - 12% - 12%
  VAC Leuven - 6,5% 3,5% 2%
  VAC Brugge - 12,5% 1% - 2,5%
  VAC Hasselt - 7,5% 0,5% - 2%
  Ferraris 4% - 2,5% - 1%
  Arenberg - 39% - 2% - 6%
  Conscience 0% - 13,5% - 10,5%
  Totaal - 4,5% - 5% - 5%

  (NB. Voor het Herman Teirlinckgebouw beschikken we nog niet over jaarcijfers)
   
  De meest spectaculaire besparing van het totaal primair energieverbruik staat op het conto van VAC Antwerpen (-16,5 %) en VAC Gent (-12 %). In het Arenbergebouw daalde het aardgasverbruik dan weer met 39 %.
  Deze goede resultaten werden verwezenlijkt dankzij diverse maatregelen zoals de betere regeling van de verwarmings- en koelinstallaties, optimaal gebruik van warmtekrachtkoppeling, LED-verlichting, vervanging van toestellen door energiezuinigere modellen, het isoleren van leidingen.
   
  In al onze kantoren werden inspanningen geleverd, maar in twee van onze kantoorgebouwen is het energieverbruik toch gestegen.
  Martelaarsplein 7 – Kreupelenstraat werd in 2016 maar 9 maanden gebruikt en in 2017 een volledig jaar. Een stijging van het energieverbruik lag dus voor de hand.
  In het VAC Leuven was de regeling tussen de warmtepomp en de condensatieketels nog niet optimaal waardoor het verbruik voor de verwarming hoger is komen te liggen. Dit is ondertussen aangepakt.
   

  - 4,5 %

  AARDGAS
  2017 versus 2016

  - 5%

  ELEKTRICITEIT
  2017 versus 2016