chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meer wielen, tweewielen...

  Het Facilitair Bedrijf stimuleert haar personeelsleden en de gebruikers van haar gebouwen om zich steeds, op een duurzame en milieuvriendelijke manier te verplaatsen. Zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. Ook bezoekers sensibiliseren we om op een duurzame manier naar onze gebouwen te komen.

  Wat doen we om dit te bereiken? 

  • stimuleren van telewerk, om het aantal verplaatsingen te beperken en
  • het mogelijk maken van virtuele overleg- en samenwerkingsvormen,
  • gratis dienstfietsen en abonnementen op fietsdeelsystemen ter beschikking stellen voor dienstverplaatsingen,
  • kwalitatieve fietsvoorzieningen aanbieden,
  • bereikbaarheidsinformatie van de kantoorgebouwen via duurzame oplossingen aanreiken (fiets, openbaar vervoer, …),
  • hanteren van een wagen-ontradend en fiets-stimulerend parkeerbeleid

  Het Facilitair Bedrijf heeft een fietsbeleid opgesteld dat de kwaliteitseisen van onze fietsvoorzieningen voorschrijft. We willen met het fietsbeleid de fiets als vervoersmiddel voor woon-werk en dienstverplaatsingen stimuleren, zowel voor hoofd- als deeltrajecten. Daarnaast schept het fietsbeleid een algemeen kader waaraan de fietsvoorzieningen zoals: fietsenstalling, kleed- en doucheruimte en dienstfietsen moeten voldoen

  Om het fietsbeleid in de praktijk om te zetten stelt Het Facilitair Bedrijf ieder jaar een fietsactieplan op, gericht op het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen.

  Het Facilitair Bedrijf engageert zich om:

  • in alle nieuwe gebouwen van Het Facilitair Bedrijf de richtlijnen voor fietsvoorzieningen zo veel als mogelijk toe te passen
  • bij renovatie van bestaande gebouwen die door Het Facilitair Bedrijf worden beheerd, de richtlijnen voor fietsvoorzieningen zoveel als mogelijk toe te passen
  • bij de bestaande gebouwen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen door middel van een meerjarenplanning en in functie van de beschikbare middelen en zo veel als mogelijk toe te passen

  Om de voortgang en het effect van het fietsbeleid te meten, zullen we om de drie jaar de eindgebruikers bevragen. Jaarlijks zullen we ook de fietsvoorzieningen evalueren, het gebruik van de dienstfietsen meten en evalueren en de mobiliteitsstromen tot de sites opvolgen.

  274

  dienstfietsen ter beschikking