chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  SDG’s en GRO, een reflectieoefening

  GRO is een nieuwe handleiding voor toekomstgerichte bouwprojecten opgemaakt door Het Facilitair Bedrijf. Het is de vervanger en update van de Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen.

  Op 20 juni bogen een aantal collega’s zich over de vraag op welke wijze GRO invulling geeft aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (sdg’s). Door de sdg’s als kritisch reflectiekader te gebruiken kon worden nagegaan of er nog belangrijke topics niet aanbod kwamen in dit duurzaamheidsinstrument. Bij de interpretatie werd natuurlijk ook rekening gehouden met de vertaling van de doelstellingen naar Het Facilitair Bedrijf.

  Het was interessant te kunnen vaststellen dat, naast de ‘klassieke’ topics met betrekking tot energie, materialen en klimaat de nadruk ook sterk lag op het realiseren van een veilige en gezonde werkplek en het ontwerpen en beheren van het gebouwenpatrimonium in een maatschappelijke context. GRO is dan ook holistisch en ruim in opzet. De diversiteit aan aandachtspunten waarmee we in onze toekomstgerichte gebouwen rekening moeten houden wordt dan ook zeer goed weerspiegelt. Het ontbreken van een ‘weging’ werd als aandachtspunt weerhouden.

  Diverse aandachtspunten werden geformuleerd die eerder van toepassing zijn tijdens de exploitatiefase van een gebouw. Dit valt buiten de scope van GRO (de tool wordt gebruik bij de ontwerpfase tem oplevering) maar onderschrijft het nut van een GRO-in-use en ook de noodzaak om ontwerp en exploitatie beter op elkaar af te stemmen.  

  Het gebruik van GRO biedt alleszins kansen om invulling te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Belangrijk is om een voldoende hoog ambitieniveau na te streven.