chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sociale dumping

  Productieomstandigheden
  Overheden kopen heel wat goederen aan waarvan de productieomstandigheden onduidelijk zijn. Onze leverancier zelf is uiteraard steeds bekend en moet aan strenge kwaliteitseisen en wetgeving voldoen, waardoor het risico op slechte productieomstandigheden bij deze onderneming gering is. In de toeleveringsketen van onze leverancier (grondstoffen, half afgewerkte producten, tussenpersonen, …) hebben we echter heel wat minder inzicht en zekerheden.

  In geval van werkkledij bijvoorbeeld, kennen we de invoerder en dikwijls ook waar de confectie plaatsvindt. Waar het weven en de kleuring van de weefsels gebeurt, is doorgaans al heel wat minder transparant. Naar de productielocaties van het katoen en de andere grondstoffen, kunnen we doorgaans enkel gissen. Bij Het Facilitair Bedrijf zetten we ons in om de risico’s op onaanvaardbare werk- en sociale omstandigheden en gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de toeleveringsketen zoveel mogelijk te beperken.

  Etische clausule -  Project van het departement Werk en Sociale Economie
  Net zoals vele andere overheden en private organisaties nemen we daarvoor het respect voor de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en andere fundamentele arbeidsnormen op als uitvoeringsvoorwaarde in onze bestekken. Deze voorwaarden worden wel eens de ‘ethische clausule’ genoemd. Omdat we geen controles kunnen uitvoeren op de productielocaties, heeft deze clausule een hoofdzakelijk sensibiliserende werking. In de praktijk is het dus moeilijk om deze voorwaarden te controleren en af te dwingen.

  We gaan nog een stap verder...
  Toch willen we een stap verder gaan door meer inzicht in de toeleveringsketen te verwerven en effectief te controleren of de IAO-basisnormen en fundamentele arbeidsnormen doorheen de toeleveringsketen worden gerespecteerd. Om dit in de praktijk te brengen, nemen we deel aan een project van het departement Werk en Sociale Economie. Dit project is erop gericht om door middel van een vragenlijst en (eventueel onaangekondigde) audits na te gaan of er al dan niet sprake is van schendingen. Dit wil dus zeggen dat we zowel contractueel als praktisch de middelen hebben om op de productielocaties van het textiel, bv. in Bangladesh, te laten controleren of er onaanvaarde arbeidsomstandigheden of veiligheids- of gezondheidsrisico’s zijn. Deze systematiek werd opgenomen in onze raamovereenkomst voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruik bij kettingzagen. 

  Naast kledij en textiel zijn er nog andere belangrijke risicogoederen, bijvoorbeeld natuursteen die in het verre Oosten wordt geproduceerd en hier in publieke gebouwen, wegen en pleinen verwerkt wordt. Voor die specifieke productgroep onderzoeken we samen met onze Nederlandse collega’s welke juridisch en praktisch haalbare acties we kunnen nemen om onaanvaarde arbeidsomstandigheden of veiligheids- of gezondheidsrisico’s bij de productie uit te sluiten.