chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visie - Missie - Strategie

  Visie en kernwaarden

  • We dragen bij aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid door het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Een energiezuinig vastgoedaanbod, milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen en performante ICT-oplossingen zijn hierbij belangrijke hefbomen;
  • We bouwen Het Facilitair Bedrijf uit als een kenniscentrum en de referentie voor duurzame facilitaire dienstverlening en vastgoed binnen de Vlaamse overheid.
  • We nemen een informerende en sensibiliserende rol op inzake duurzaamheid en gaan in dialoog met onze klanten en leveranciers over duurzame alternatieven.
  • We verduurzamen onze facilitaire dienstverlening door onze dienstverlening, aankooppolitiek en processen doorlopend te herdenken en te optimaliseren, Op die manier stellen we een goed voorbeeld en stimuleren we de markt tot verduurzaming.
  • We streven een niveau ‘uitstekend’ na qua duurzaamheid ten opzichte van de dienstensector in Vlaanderen.
  • Om ons maatschappelijk engagement vorm te geven participeren we aan duurzame en inspirerende samenwerkingsverbanden met andere overheidsinstellingen, bedrijven en middenveldorganisaties.
  • We ontwikkelen een instrumentarium dat ons moet in staat stellen om onze duurzaamheidsprestaties en duurzame groei te beheren.

  Strategische duurzaamheidsdoelstellingen

  Het Facilitair Bedrijf wil een voorbeeldfunctie vervullen door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair en ICT-aanbod te realiseren binnen de Vlaamse overheid.  Gezien meer en meer initiatieven worden genomen is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. 

  Duurzaamheid voor Het Facilitair Bedrijf betekent dat in de werking en dienstverlening wordt gestreefd naar een hoge performantie met het oog op het reduceren van de totale kosten, het minimaliseren van de negatieve milieu-impact en het creëren van een positieve sociale impact.

  Volgende strategische duurzaamheidsdoelstellingen worden vooropgesteld:

  • Invulling geven aan het Klimaatbeleid van de Vlaamse overheid (-40%CO2, -27% primaire energie) en 100% duurzame overheidsopdrachten.
  • 100% van de medewerkers zijn betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven.
  • 100% van onze klanten worden aangesproken over het duurzaam aanbod en hun duurzaamheidsgedrag.
  • We geven mee invulling geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)