chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evacuatieprocedure

  In de grote gebouwen van de Vlaamse overheid (Arenberg, Conscience, Ellips, Ferraris, Grasmarkt, Herman Teirlinck, Koolstraat, Kreupelenstraat, Martelaarsplein, Seven, VAC Antwerpen, VAC Hasselt, VAC Brugge, VAC Gent en VAC Leuven) geldt een evacuatieprocedure die rekening houdt met dagelijks wisselende aanwezigheden. Het principe is dat elke aanwezige medewerker tijdens een evacuatie een van de 2 volgende rollen kan opnemen: de rol van evacuatiesluiter of die van evacuatiegids.
  • De evacuatiesluiter, de persoon die als eerste bij een nooduitgang met evacuatiekit komt, duidt een evacuatiegids aan en controleert daarna de zone op achtergebleven personen. 
  • De evacuatiegids gaat intussen met het zonebordje naar de verzamelplaats zodat iedereen die daar toekomt, weet waar zich te melden. 
  • De derde rol, die van evacuatieleider, neemt een medewerker van Het Facilitair Bedrijf op, het gebouwaanspreekpunt. Deze persoon lfiguur Evacuatieleidereidt de evacuatie en zal mogelijks bijkomende instructies geven. De evacuatieleider geeft het sein dat je het gebouw terug mag betreden.  

  Volg de online opleiding

  Samen met GDPB heeft Het Facilitair Bedrijf een korte online opleiding (via Vlimpers Leren) ontwikkeld om de nieuwe procedure te leren kennen.

  Geen toegang tot Vlimpers? Neem contact op met je HR-manager.

  Evacuatiesluiter

  Het alarm gaat. Je vertrekt aan je bureau en gaat onmiddellijk naar de nooduitgang.

  Je komt aan de dichtstbijzijnde nooduitgang en ziet dat de evacuatiekit er nog hangt. Dit betekent dat je de eerste bent. Je neemt spontaan de rol op van evacuatiesluiter.  

  Open de kit, trek het gele hesje aan en neem het nodige materiaal. Duid een collega aan als evacuatiegids en neem je taken op.

  Jouw voornaamste taak als evacuatiesluiter is controleren of iedereen de zone verlaten heeft.
  Op de verzamelplaats rapporteer je hierover aan de evacuatieleider (persoon met het oranje hesje).

  Instructies voor de 'evacuatiesluiter'

  1. Trek het gele hesje aanFiguur evacuatiesluiter
  2. Duid een evacuatiegids aan en overhandig de actiekaart voor de evacuatiegids
  3. Neem de checklist 'controle zone'
  4. Controleer of iedereen je zone verlaten heeft (vergaderzalen, lokalen, toiletruimtes, ...)
  5. Minder mobiele personen verwijs je door naar de afgesproken wachtzone
  6. Noteer je vaststellingen in de checklist 'controle' zone
  7. Verlaat zelf het gebouw via de (nood)trap
  8. Informeer de evacuatieleider (oranje hesje):
   1. Zone geëvacueerd?
   2. Persoon in de afgesproken wachtzone?

  Evacuatiegids

  Je komt aan de dichtsbijzijnde nooduitgang en de evacuatiesluiter duidt je aan als evacuatiegids.

  Je doet een geel hesje aan en neemt je taken op.

  Jouw voornaamste taak is ervoor zorgen dat je collega's - eens ze op de evacuatieverzamelplaats zijn - weten waar ze moeten wachten tot ze het gebouw weer mogen betreden.

  Instructies voor de 'evacuatiegids' Figuur evacuatiegids

  1. Trek een geel hesje aan
  2. Neem het zonebord
  3. Ga onmiddellijk via de (nood)trap naar de verzamelplaats en neem de evacuatiekit mee
  4. Houd het zonebord goed zichtbaar omhoog
  5. Wacht op het sein van de evacuatieleider om het gebouw terug te betreden