chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evolutie energieverbruik

  Het primaire energieverbruik per werkplek daalt al sinds 2005. Dit komt niet alleen door energiebesparende maatregelen, maar ook door oude gebouwen te vervangen door nieuwe gebouwen en deze toe te voegen aan de scope.

  In 2005 begon Het Facilitair Bedrijf met metingen in 6 gebouwen (Boudewijn, Martelaarsplein 7 & 19, Hendrik van Veldeke, Ferraris, Conscience). Tot en met 2015 zijn daar gestaag 7 gebouwen bij gekomen (Anna Bijns, Arenberg, Ellips, Phoenix, Dirk Bouts, Jacob van Maerlant, Virginie Loveling).

  In 2015 is ook het project voor het behalen van een ISO 50001-certificaat gestart. De besparingen in de aanlooptijd van 2jaar naar het certificaat waren ongeveer even groot als de toevoeging van een gloednieuw ambitieus gebouw aan de scope.

  In 2018 verliet Het Facilitair Bedrijf twee gebouwen (Boudewijn en Phoenix) om te verhuizen naar het bijna energieneutrale Herman Teirlinckgebouw.

  De evolutie is goed te zien in onderstaande grafiek, met op de Y-as het primaire energieverbruik (kWh) per werkplek.

  Evolutie primair energieverbruik [kWhpr/werkplek]

  Herinvestering energiebudget

  Het totaal energiebudget, dat werd gebruikt om de jaarlijkse energieverbruikskosten te betalen bedroeg ongeveer 5,7 miljoen euro. Het Facilitair Bedrijf heeft een begrotingsakkoord voor de herinvestering van haar energiebudgetwinsten. Deze winsten mocht Het Facilitair Bedrijf gebruiken om energiebesparende maatregelen te financieren.

  In 2015 had Het Facilitair Bedrijf 450.000 euro minder nodig om de energiekosten te betalen, en mochten dit bedrag dus herbestemmen. Voor 2016 liep dit bedrag op tot 650.000 euro, voor 2017 tot 700.000 euro en voor 2018 tikte Het Facilitair Bedrijf af op ongeveer 900.000 euro. Er is dus winst gemaakt ondanks de stijgende energieprijzen.

  Te herinvesteren energiebudget

  Dashboards

  Het Facilitair Bedrijf meet nauwgezet de energieverbruiken in de gebouwen binnen de ISO 50001-scope. Het agentschap ontwikkelde hiervoor dashboards voor de dagverbruiken, maandverbruiken en de al geregistreerde gebruiken van het huidige jaar voor elektriciteit, gas en water. Als er PV-panelen zijn, wordt ook de dagproductie en de totale productie over het hele jaar gegeven. Verder wordt er ook omgerekend naar CO2 met emmissiewaarden uit de gebruikte software (voor de geïnteresseerden: elektriciteit 0,395 kg/kWh, gas: 0,205 kg/kWh, let wel in al onze gebouwen wordt groene stroom geleverd).

  * voor deze gebouwen is het dagverbruik elektriciteit steeds het verbruik van 2 dagen geleden.

  Case: optimalisatie VAC Brugge

  Deze case stelt het belang van slim energiebeheer scherp.

  In het VAC Brugge werd de optimalisatie van de HVAC en de elektrische sturing bekeken. De kostprijs bedroeg bijna 30.800 euro, maar de initiële besparing op de energiekost werd ingeschat op meer dan 38.000 euro met een terugverdientijd van 10 maanden. Verder onderzoek voorspelde zelfs een besparing van 50.000 euro

  De besparing werd in een tweede fase verfijnd om te eindigen met een besparing van zelfs 60.000 euro. Maar nog veel belangrijker: de inbedding in het beheer van de gebouwen. Voor een gebouw dat nog 25 jaar in gebruik zal zijn, betekent dit een besparing van ongeveer 1,5 miljoen euro, op voorwaarde dat je de besparingen overwaakt door slim energiebeheer.

  Kostprijs

  Besparing op jaarlijkse energiekost 
  2de fase
  VAC Brugge
  in gebruik
  30.769 euro +/- 60.000 euro

  25 JAAR

  Verwachte besparing over 25 jaar: 1.300.000 euro