chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Experten ISO 50001

  Energievisie op gebouwniveau

  Hoe vertalen we energiebeleid naar een energievisie op gebouwniveau?

  In de eerste plaats is een energievisie gebed in het algemeen gebouwbeheer. We kijken daarbij eerst naar de vastgoedstrategie. Is het vastgoed in eigendom of wordt het gehuurd en wat is de huurperiode?

  Daarna nemen we de status van het vastgoed in beschouwing. Willen we het vastgoed behouden en flexibel gebruiken met verbeteringen via afzonderlijke acties, of is het vastgoed verouderd en tekenen we een masterplan uit met een strategische renovatie naar toplevel of zullen we het afstoten?

  Deze status stuurt de investeringen aan over de verschillende gebouwen.

  Energievisie op gebouwniveau

  Parallel gaan we onze gebouwen doorlichten. Er zijn de functionele doorlichtingen zoals de energiescans, analyses van het ruimtegebruik en conformiteitsaudits,

  Verder is het belangrijk om de conditie van de gebouwen in kaart te brengen. Het Facilitair Bedrijf hanteert voor haar conditiestaatmetingen de NEN 2767 en koppelt deze aan meerjarenonderhoudsplannen met kosten over de levenscyclus van haar elementen. Ze geven ook de nood of opportuniteit tot vervanging aan.

  Tot slot is ook de technologische levensduur van een element van belang: zijn er bijvoorbeeld nog wisselstukken voorradig en is er nog voldoende kennis op de markt?

  Al deze resultaten worden afgewogen om te komen tot een visie en actieplannen. Het Facilitair Bedrijf documenteert ze samen met andere gegevens in een gebouwfiche per ISO-gebouw.

  Monitoring, meting en analyse 

  Voor monitoring, meting en analyse hebben we alarmen op onze significante verbruikers geïnstalleerd en hebben we op dezelfde verbruikers een maandelijks geautomatiseerd energieprestatierapport ontwikkeld met maximale afwijkingen. In sommige gebouwen zijn er meer submeters geplaatst, bijvoorbeeld voor serverlokalen.

  Zowel de alarmen als de rapporten worden besproken tijdens de maandelijkse beheersvergaderingen. De onderhoudsfirma is verplicht een oorzakenanalyse uit te voeren bij grote afwijkingen.

  Wettelijke en andere eisen 

  Om de conformiteit te borgen hebben we een generiek wetgevingsrapport laten ontwikkelen. Het is een excel die alle veiligheids-, milieu- en energiewetgeving over het beheer van gebouwen en installaties bevat, en die op basis van crosslinks op maat van elk gebouw aangepast wordt. Zo weet iedereen wanneer bijvoorbeeld welke keuring zal vervallen. Wanneer wetgeving aangepast wordt, gebeurt dat generiek voor alle gebouwen.

  Aanvullingen onderhoudscontracten 

  ISO 50001 eist dat de organisatie voortdurend verbetert via een plan-do-check-act cyclus. Dit pad wordt vaak bergop voorgesteld, omdat als je je werking niet voldoende borgt je weer naar beneden tuimelt. HFB heeft aanvullingen voorzien in haar onderhoudscontracten met een Service Level Agreement en een Bonus principe met voorstellen en realisaties van energiebesparende maatregelen. Alle elementen die niet vervat zaten in de oude onderhoudscontracten en vereist zijn voor ISO 50001 werden meegenomen. Op die manier verankeren we de principes van ISO 50001 ook bij onze onderhoudsfirma’s.