chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waterbeheer

  Doelstellingen

  • We zorgen ervoor dat ons totaal waterverbruik niet stijgt. We reduceren ons leidingwaterverbruik (m3/werkplek) en maximaliseren ons regenwaterverbruik ten aanzien van het totale waterverbruik (%).

  • Voor nieuwe gebouwen streven we naar hemelwaterneutraliteit. We gebruiken hemelwaterplannen en investeren in de buffering en infiltratie van hemelwater (2024). We voeren wateraudits uit, plaatsen bijkomende meters en ondernemen acties (2024).

  Voorbeelden van Maatregelen

  • optimaliseren sturing spuiwater koeltorens
  • optimaliseren sturing bevloeiing groendaken en tuinen
  • vervangen van manuele kranen door IR-kranen
  • plaatsen van lekdetectiesysteem op sanitaire kernen
  • opnemen van visuele inspectie van de sanitaire kernen tijdens de rondgang door de onderhoudsfirma teneinde doorlopende toiletten en urinoirs te detecteren
  • plaatsen van subtellers water

  Voorbeelden van acties

  Dagelijkse uitvoering van de lokale acties, enkele voorbeelden van acties zijn:

   • Plaatsen van bruismondstukken op kranen om de hoeveelheid leiding- of regenwater te beperken.

   • Stoombevochtiging optimaal aansturen zodat het waterverbruik wordt geminimaliseerd.

   • Controle correcte werking waterontharders om overtollige spoelingen te vermijden.

  Dashboards

  Het Facilitair Bedrijf meet nauwgezet de energieverbruiken in de gebouwen binnen de ISO 50001-scope. Het agentschap ontwikkelde hiervoor dashboards voor de dagverbruiken, maandverbruiken en de al geregistreerde gebruiken van het huidige jaar voor elektriciteit, gas en water.