chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actieplan mobiliteit

  40% minder CO2-uitstoot

  De Vlaamse overheid voert een actieplan uit rond mobiliteit.
  Het doel? De CO2-uitstoot door dienstvoertuigen met 40% verminderen.

  Hoe pakken we dit aan:

  1. We stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, waardoor we minder voor de auto kiezen.
  2. We voorkomen verplaatsingen, waardoor we minder kilometers rijden.
  3. We vergroenen het wagenpark, waardoor we minder CO2 uitstoten.

  Doelgroep: iedereen doet mee

  De ambitieuze doelstellingen gelden op niveau van het volledige toepassingsgebied en op het niveau van individuele entiteiten (actieplan mobiliteit, rechts bij documenten - toepassingsgebied zie bijlage 1).

  Betrokkenheid, samenwerking en een gezamenlijke ambitie zijn essentieel. De Vlaamse regering steunt volop de mondiale klimaatambities. Dat maakte de Vlaamse regering heel duidelijk op en rond de klimaattop van april 2016. Door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken, wil de Vlaamse regering de klimaatdoelstellingen realiseren.

  Meer info over de klimaattop en -doelstellingen op 'beleid mobilteit en vlootbeheer'

  Doelstellingen

  Het actieplan mobiliteit omvat zeven operationele doelstellingen die elke entiteit moet behalen tegen 2020

  • Realiseer een minimale ecoscore van 67 en gewogen ecoscore van 68 van de eigen voertuigenvloot.
  • Voldoe aan de omzendbrief ‘verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen’.
  • Zorg voor een daling van 40% in het fossiele brandstofverbruik.
  • Realiseer een verwervingsaandeel van 10% (Plug-in Hybride) Elektrische Voertuigen en 7,5% CNG-voertuigen.
  • Stel een mobiliteitsprofielschets en vervoersbehoefteplan op.
  • Stel  een vervangingsplan op.
  • Maak gebruik van de centrale wagenparkbeheerstool.

  Comply or explain

  Als je entiteit niet aan (één van) deze operationele doelstellingen kan voldoen, kan je beroep doen op het ‘comply or explain’-principe: je kan op basis van de mobiliteitsprofielschets en bijhorend vervoersbehoefteplan een onderbouwde vraag richten aan Het Facilitair Bedrijf. Daarin leg je uit waarom (een) doelstelling(en)niet haalbaar is (zijn). Het Facilitair Bedrijf analyseert de vragen tot afwijking en legt deze voor aan de politieke stuurgroep.

  Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

  SDG    sdg13