chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actieplan mobiliteit

  De Vlaamse overheid voert een actieplan uit rond mobiliteit.
  Het doel? De CO2-uitstoot door dienstvoertuigen met 40% verminderen.

  Hoe pakken we dit aan:

  1. We stimuleren duurzaam mobiliteitsgedrag, waardoor we minder voor de auto kiezen.
  2. We voorkomen verplaatsingen, waardoor we minder kilometers rijden.
  3. We vergroenen het wagenpark, waardoor we minder CO2 uitstoten.

  Doelgroep: iedereen doet mee

  De ambitieuze doelstellingen gelden op niveau van het volledige toepassingsgebied en op het niveau van individuele entiteiten (actieplan mobiliteit, rechts bij documenten - toepassingsgebied zie bijlage 1).

  Betrokkenheid, samenwerking en een gezamenlijke ambitie zijn essentieel. De Vlaamse regering steunt volop de mondiale klimaatambities. Dat maakte de Vlaamse regering heel duidelijk op en rond de klimaattop van april 2016. Door in Vlaanderen een stevige dynamiek los te maken, wil de Vlaamse regering de klimaatdoelstellingen realiseren. Meer info over de klimaattop en -doelstellingen op 'beleid mobilteit en vlootbeheer'

  Doelstellingen

  Het actieplan mobiliteit omvat vier operationele doelstellingen die elke entiteit moet behalen tegen 2024.

  1. Elke entiteit met een eigen voertuigenvloot haalt tegen eind 2024 een gemiddelde Ecoscore van minimum 73 voor de personenwagens, en 70 voor de personenwagens en de bestelwagens samen.
  2. Voldoe aan de omzendbrief ‘verwerving en vervreemding, gebruik en beheer van dienstvoertuigen’.
  3. Elke entiteit stelt een update op van het vervoersbehoefteplan en vervangingsplan.
  4. Elke entiteit maakt gebruik van de centrale wagenparkbeheerstool (Ultimo of Ultimo Light) voor de rapportering van het Klimaatplan VO.

  Comply or explain
  Als je entiteit niet aan (één van) deze operationele doelstellingen kan voldoen, kan je een beroep doen op het ‘comply or explain’-principe: je kan op basis van de mobiliteitsprofielschets en bijhorend vervoersbehoefteplan een onderbouwde vraag richten aan Het Facilitair Bedrijf. Daarin leg je uit waarom (een) doelstelling(en)niet haalbaar is (zijn). Het Facilitair Bedrijf analyseert de vragen tot afwijking en legt deze voor aan de politieke stuurgroep.

  Voertuigklasse en ecoscoredrempel

  Indien je een voertuig willen verwerven (aankoop of lease) dien je allereerst de juiste voertuigklasse te bepalen. Dit kun je doen aan de hand van de lijsten van Vito. Voor personenwagens alsook bestelwagens en terreinwagens is er een lijst beschikbaar met alle mogelijke merk/modellen en de bijhorende voertuigklassen.Je vindt de lijsten in de rechtermenu van deze webpagina onder 'documenten'. Deze lijsten zullen regelmatig worden aangepast zodat deze steeds actueel blijven en alle merk/modellen bevatten die op de markt verkrijgbaar zijn. Vervolgens dien je deze voertuigklasse te gebruiken om in de omzendbrief dienstvoertuigen de minimale ecoscoredrempel te bepalen waaraan het te verwerven voertuig moet voldoen.

  Voorbeeld: Je wenst een Ford Focus te leasen

  1. Je raadpleegt de personenwagenlijst van Vito en stelt vast dat de Ford Focus onder de voertuigklasse kleine gezinswagen valt.
  2. Je raadpleegt de omzendbrief dienstvoertuigen en stelt vast dat de minimale ecoscore voor een kleine gezinswagen 75 bedraagt.
  3. De Ford Focus die je uiteindelijk zal leasen dient een ecoscore van 75 of hoger te hebben.

  Afgedankte voertuigen

  Afgedankte voertuigen die je niet zelf inlevert bij een erkend centrum, moet je conform de wetgeving laten ophalen door een voor afgedankte voertuigen geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (afgekort IHM). Een deel van de erkende centra doen zelf ophalingen en beschikken daarvoor over een registratie als IHM, maar dit is niet zo voor alle erkende centra. Als een IHM zorgt voor het transport, moet je naast het certificaat van vernietiging ook een kopie van het identificatieformulier dat je ontvangt van de IHM 5 jaar bijhouden. 
  Meer info over het transport van afvalstoffen vind je op de webpagina van OVAM-website.

  Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

  SDG    sdg13