chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Oplaadinfrastructuur

  Om groener en elektrisch rijden te ondersteunen, voorziet Het Facilitair Bedrijf de nodige oplaadinfrastructuur.

  Doelgroep/ toepassingsgebied

  Iedereen doet mee

  De ambitieuze doelstellingen gelden op niveau van het volledige toepassingsgebied en op het niveau van individuele entiteiten (zie actieplan mobiliteit - bijlage 1).

  Strategie

  Korte termijn

  Het Facilitair Bedrijf beoogt de ‘range anxiety’ weg te werken: de actieradius van de huidig beschikbare elektrische voertuigen is op dit moment nog beperkt. Daardoor ontstaat de vrees te stranden met een lege batterij. Deze drempel wordt weggewerkt door het proactief aanbieden van voldoende oplaadinfrastructuur, verspreid over de vestigingen van de Vlaamse overheid.

  Lange termijn

  Het Facilitair Bedrijf kiest voor een adaptief beleid, aangepast aan het tempo van de uitrol van elektrische voertuigen binnen de eigen vloot. Het Facilitair Bedrijf zal bij deze uitrol de volgende principes hanteren:

  • Paal volgt wagen
   Er wordt oplaadinfrastructuur voorzien wanneer klanten daar om vragen. Zo is er een optimale benutting van de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Een klant bestelt een stekkervoertuig bij Het Facilitair Bedrijf, de procedure voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur start meteen op – kwestie van een optimale afstemming en timing.

   ‘Paal volgt wagen’ is voornamelijk bedoeld voor de oplaadinfrastructuur op de standplaats van het voertuig.
  • Paal volgt paal
   Er wordt oplaadinfrastructuur bijgeplaatst van zodra een bepaald bezettingspercentage is overschreden.

   ‘Paal volgt paal’ garandeert dat er ook voldoende oplaadmogelijkheden zijn voor alle gebruikers met een stekkervoertuig die de parking wensen te gebruiken.
  Ondersteuning Het Facilitair Bedrijf

  Als entiteit zelf oplaadinfrastructuur plaatsen

  Voorzie oplaadinfrastructuur op de parkings van de vestigingen van jouw entiteit

  Dit kan op verschillende manieren.

  • Het opdrachtenmodel: je entiteit koopt het installeren en exploiteren van oplaadinfrastructuur in. De exploitant van de oplaadinfrastructuur - de leverancier die de oplaadpalen installeert en exploiteert - krijgt hiervoor een éénmalige en/ of periodieke opdracht.
  • Bestand Het concessiemodel: je entiteit geeft het recht voor de installatie en exploitatie voor een bepaalde periode uit. Bij het concessiemodel verkrijgen één of meerdere partijen (laadpaalexploitanten) het recht op installatie, onderhoud en de exploitatie van oplaadinfrastructuur op een parking waarvan de Vlaamse overheid eigenaar is.
  • Het vergunningenmodel: je entiteit geeft marktpartijen de toestemming om oplaadpunten te plaatsen en te exploiteren. Elke marktpartij die voldoet aan de door jouw entiteit opgestelde beleidsregels en voorwaarden, kan toestemming verkrijgen om de oplaadinfrastructuur te installeren, onderhouden en exploiteren.

  Je kiest op basis van de kostprijs en de gewenste mate van sturing. Om hierover advies te krijgen, neem je contact op met Het Facilitair Bedrijf via Facilipunt: www.facilipunt.be of (02 553) 2000.

  Registreer de oplaadinfrastructuur van je entiteit in de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

  Zo kunnen we de evolutie van de infrastructuur in kaart brengen. Het is zo ook mogelijk om gebruikers correct en volledig informeren over de locatie van oplaadpalen.

  Terugbetaling van de in een gebouw opgeladen energie (door Blue Corner aan een entiteit)

  De elektriciteit die een entiteit (eigenaar van een of meerdere EAN-nummers in een gebouw) aan een energieleverancier heeft betaald wordt -voor de oplaadbeurten- door Blue Corner terugbetaald (zowel de laadsessies van de eigen voertuigen van de entiteit als de die van derden).

  Er zijn twee tarieven:

  • Laagspanning 0,2851 euro/kWh
  • Hoogspanning 0,1228 euro/kWh

  De facturatie gebeurt op basis van de Charge Detail Records die door Blue Corner aan de ‘land owner (de eigenaar van de EAN-nummers) worden gestuurd. De verbruikte energie wordt daartoe door Blue Corner in een Excel aangeleverd samen met een bedrag dat door de entiteit mag worden gefactureerd aan Blue Corner. Dit gebeurt om het half jaar.  De entiteit moet zelf het initiatief nemen en de (uitgaande) factuur maken.