chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen aan Het Facilitair Bedrijf

  Wat houdt de dienstverlening "catering op de werkplek" in en welke kosten zijn eraan verbonden?

  Alle informatie over deze dienstverlening vind je op https://overheid.vlaanderen.be/dienstbeschrijving  

  • De kost van de fruitmanden en/of fruitpakketten zijn steeds ten laste van de aanvragende entiteit.
  • De kosten van consumpties in frisdrank- en snackautomaten zijn steeds ten laste van de eindconsument.
  • De kosten verbonden aan de plaatsing en de full-service dienstverlening voor het beheer, onderhoud en het bijvullen van cateringautomaten (warme dranken, frisdranken, snacks en waterchillers) in de VAC’s en de grote administratieve gebouwen wordt gedragen door Het Facilitair Bedrijf (op centraal budget).   Entiteiten met rechtspersoonlijkheid die in deze gebouwen gehuisvest werden betalen hiervoor jaarlijks een forfaitaire vergoeding per werkplek aan Het Facilitair Bedrijf.

  Waar kan ik de catalogus "catering voor professionals" raadplegen?

  Kan ik gebruik maken van de dienstverlening bouwprojecten?

  Inzake bouwprojecten geldt verplichte afname bij Het Facilitair Bedrijf voor alle gebouwen waarvoor Het Facilitair Bedrijf (geheel of gedeeltelijk) fungeert als functionele eigenaar/huurder.

  Voor alle andere gebouwen staat deze dienstverlening als vrije afname open voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

  De dienstverlening bouwprojecten wordt door Het Facilitair Bedrijf aangeboden voor bouwprojecten:

  • Die rechtstreeks verband houden met de werking van de Vlaamse overheid.
  • Ongeacht het gebouwtype, de bestemming en de activiteiten die er plaatsvinden.
  • Ongeacht de locatie van het gebouw.
  • Ongeacht de omvang of complexiteit van het project.

   Voor de afbakening van deze dienstverlening wordt onder bouwprojecten verstaan:

  • Eenmalige (niet-recurrente) opdrachten, met een duidelijk start- en eindpunt.
  • Voor de oprichting of structurele aanpassing van een gebouw.
  • Of voor een structurele ingreep in, aan of rond een gebouw en/of zijn technische installaties en/of zijn vaste inrichting.

  Het Facilitair Bedrijf neemt steeds de rol van projectcoördinator op, maar:

  • Is geen studiebureau. Ontwerpen en studies worden maximaal uitbesteed aan externe architecten- en studiebureaus.
  • Is geen aannemer, dus voert zelf geen (ver)bouwwerkzaamheden uit.

  Kan ik beroep doen op jullie technici voor de audiovisuele ondersteuning van evenementen?

  Het Facilitair Bedrijf biedt audiovisuele ondersteuning bij evenementen voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid.
  Ondersteuning aanvragen kan via Facilipunt.

  Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie om onze diensten te huisvesten. Hoe kan Het Facilitair Bedrijf ons begeleiden bij de zoektocht naar dit vastgoed?

  Wanneer je advies en/of begeleiding wenst of de volledige coördinatie van de (her)huisvesting van 1 of meerdere van jouw diensten aan Het Facilitair Bedrijf wenst toe te vertrouwen kan je dit steeds aanvragen via Facilipunt

  Zodra Het Facilitair Bedrijf de aanvraag heeft ontvangen, wordt steeds binnen de 2 werkdagen een verkennend gesprek met de betrokken klant(en) ingepland door de collega's van vastgoed. Doel van dit verkennend gesprek is om in overleg alle aspecten van de aangevraagde dienstverlening voldoende te verduidelijken.

  Hoe vindt een entiteit opportuniteiten inzake nieuwe gronden?

  De Terra Patrimonium- en energiedatabank krijgt soms vragen van entiteiten in hun zoektocht naar nieuwe percelen voor eventuele uitbreiding. Na het afstemmen van de parameters/randvoorwaarden met de entiteit wordt een  maatrapport getrokken. Hier kunnen extra filters gebruikt worden om de vraag te specifiëren. Op basis van de CaPaKey, de unieke sleutel om een perceel aan te duiden, kan de locatie visueel onderzocht worden d.m.v. de perceelzoeker. Deze maakt gebruik van de webkaart gronden van de Vlaamse overheid. Door combinatie van de webkaart en het maatrapport kan een  selectie gemaakt worden van percelen die voldoen aan de behoeftes van onze klant.

  Hoe een maatrapport (rapport op maat) uit de Terra Patrimonium- en energiedatabank opvragen?

  • Door middel van rapporten op maat kan een entiteit, op basis van een aantal vastgelegde filters, rapporten samenstellen met gebouwen die zij zelf heeft ingebracht. Het resultaat wordt opgeslagen in een Excel tabel. Zo kan men met één druk op de knop een overzicht maken en het rapport verder bewerken en analyseren.
   Overzicht van alle rapporten op maat
   .
   • De rapporten zijn toegankelijk via het extranet van de Vlaamse overheid. Het is wel zo dat deze rapporten niet voor iedereen toegankelijk zijn, enkel de mensen die toegang hebben tot het VO-net kunnen zich aanmelden.
   • Via deze pagina kan men een rapport opvragen. Bij elk rapport krijgt men een dashboard met verschillende filters van waaruit men een gebruiksklaar rapport kan maken.
   • Momenteel zijn er reeds heel wat maatrapporten beschikbaar. Elk van deze rapporten heeft zijn eigen doel. Zo zijn er rapporten specifiek voor de gebouwen, gronden, onroerend erfgoed. Maar er zijn ook controlerapporten waarmee men kan nagaan of bepaalde zaken goed zijn ingevuld in de Terra Patrimonium- en energiedatabank .

  Wie neemt de rol van energieverantwoordelijke op zich wanneer er niemand specifiek voor is aangeduid?

  Wanneer er voor een gebouw geen specifieke energieverantwoordelijke is aangeduid, dan zal de gebouwverantwoordelijke deze rol op zich nemen. De verantwoordelijkheden van een gebouwverantwoordelijke zijn uitgeschreven in de omzendbrief “Verantwoordelijkheden in kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid” van 23 november 2012. Hier staat dat één van de verantwoordelijkheden van een gebouwverantwoordelijke energieverantwoordelijkheid is. Deze verantwoordelijkheid houdt o.m. de toepassing van maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in.

  Hoe krijg ik toegang tot de invoermodule van de Terra Patrimonium- en energiedatabank?

  Vanaf november 2012 kunnen de entiteiten van de Vlaamse overheid de gegevens van de Terra Patrimonium- en energiedatabank aanpassen aan de hand van de invoermodule.
  Deze gegevens worden zoveel mogelijk uit authentieke bronnen gehaald, om onnodige bevragingen aan de entiteiten van de Vlaamse overheid te vermijden.
  Enkel vastgoedverantwoordelijken en databeheerders hebben aan de hand van hun persoonlijke account toegang tot de invoermodule.
  De actuele lijst van vastgoedverantwoordelijken en databeheerders vind je onder ‘Vastgoednetwerk’.

  Om toegang te krijgen tot de invoermodule moet je een geldige gebruikersnaam en wachtwoord van de Vlaamse overheid hebben, via het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Indien je toegang wenst, kan je deze aanvragen via de tegel "meldingen" op facilipunt.be

  Hoe toegang krijgen tot de rapportering Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen?

  Aanmelden gebeurt met je Windows alfa account. De vastgoedrapportering (rapporten op maat) is toegankelijk voor elkeen met een geldig Windows alfa account (m.a.w. voor alle geauthentiseerde gebruikers).
  Indien je niet beschikt over een Windows alfa account, contacteer je lokale gebruikersbeheerder.

  Wie is mijn lokale beheerder voor VO gebruikersbeheer?
  Bekijk de lijst van lokale beheerders VO. Meer informatie is terug te vinden in de handleiding en ‘Veel gestelde vragen’ op de website VO gebruikersbeheer.

  Wat als mijn entiteit geen lokale gebruikersbeheerder heeft?
  Je dient een aanvraag in bij Facilipunt (Tel: 02/553 20 00). De lokale beheerder moet aangeduid worden door de leidinggevende ambtenaar van de betrokken entiteit.
  Meer informatie is terug te vinden in de handleiding en ‘Veel gestelde vragen’ op de website VO gebruikersbeheer.

  Hoe moet mijn lokale beheerder gebruikersnamen aanmaken met het correcte gebruikersrecht voor toegang tot de vastgoedinvoermodule en rapportering van de vastgoeddatabank?
  De volledige handleiding is terug te vinden op de webpagina over VO gebruikersbeheer of te bekijken op YouTube.

  Startpagina's