chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  FAQ Gebruikersbeheer Vlaamse overheid

  Hoe geef ik een medewerker een gebruikersrecht?

  Beheer van gebruikers en hun rechten

  Normaalgezien worden nieuwe gebruikers via de HR-processen toegevoegd aan het gebruikersbeheersysteem. Deze gebruikers moeten bijgevolg niet meer toegevoegd worden door lokale beheerders. 

  Bestaande gebruikers

  1. Zoek Gebruiker op 
   • Klik op Gebruiker in de linkerkolom
   • Klik op Zoek en vul minstens een van de velden in (bijvoorbeeld familienaam)
   • Het systeem toont de gebruikers die tegelijk:
    • Geregistreerd werden op het platform
    • Voldoen aan de door u opgegeven criteria
    • Door u beheerd kunnen worden
   • Klik op Detail om de gebruiker te beheren
  2. Ken Gebruikersrecht toe
   • Klik binnen de context van een Werkrelatie op Ken Gebruikersrecht toe
   • Kies het recht dat de gebruiker moet krijgen
   • Vul de begin- en einddatum in
   • Vul eventueel extra informatie velden aan
   • Bevestig uw keuze
   • De Gebruiker kan binnen enkele ogenblikken zijn nieuwe rechten uitoefenen.

   Nieuwe, niet-geregistreerde gebruikers

  1.  Voeg Gebruiker toe
   • Klik op Gebruiker in de linkerkolom
   • Klik op Voeg toe en geef het rijksregisternummer (of BIS-nummer) van de persoon in
   • Vul de familienaam en voornaam van de gebruiker in en controleer de andere gegevens
  2. Voeg Werk Relatie Toe
   • Zoek de gebruiker via Zoek in de linkerkolom, indien de gebruiker nog niet geregistreerd werd binnen uw organisatie, zie Voeg Gebruiker toe .
   • Kies Voeg Werkrelatie toe
   • Kies de organisatie (staat in de meeste gevallen reeds ingevuld)
   • Kies de categorie van de gebruiker volgens het veiligheidsbeleid
    • Ambtenaar Vlaamse overheid
     • Een medewerker van een beleidsdomein van de Vlaamse overheid, gebonden door het ICT-veiligheidsbeleid voor de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.
     • Leerkrachten, ambtenaren van lokale administraties, personeel van universiteiten, ... die een (statutair of contractueel) ambtenarenstatuut hebben, zijn geen VO-ambtenaren, evenmin als sommige medewerkers van kabinetten.
     • Concreet voorbeeld: het personeel behorend tot een beleidsdomein van de Vlaamse overheid
    • Externe medewerker van de Vlaamse overheid (niet-ambtenaar)
     • Een medewerker van een dienstverlener.
     • Met externe medewerkers bestaan nauwe samenwerkingsverbanden, maar een externe medewerker is echter niet gebonden door het ICT-veiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid.
     • De externe medewerker is officieel geïdentificeerd door een VO ambtenaar en heeft een contractuele of bindende overeenkomst afgesloten als veiligheidsgarantie conform het veiligheidsbeleid van de Vlaamse overheid.
     • Dit statuut geldt exclusief tussen welbepaalde eigen organisaties en de dienstverlener. Het statuut geldt dus niet automatisch voor andere eigen organisaties zoals tussen departement onderwijs en scholen.
     • Concrete voorbeelden:
      • sommige medewerkers van kabinetten die geen Ambtenaar bij de VO zijn
      • personeel en medewerkers van een ICT-dienstverlener of van subcontractors van een ICT-dienstverlener
    • Occasionele medewerker van de Vlaamse overheid
     • Een medewerker van een partij waarmee men slechts occasioneel mee samenwerkt. Met deze partij zijn er geen bindende afspraken op het vlak van ICT-veiligheid.
     • Concrete voorbeelden: privéfirma´s, burgers, personen die optreden namens een onderneming, ...
   • Kies het type account:
    • Indien er rechten op toepassingen moeten toegekend worden, kies Normaal
     • Indien er speciale beheersrechten (bijvoorbeeld een backup voor u als Lokale beheerder), kies Gepriviligieerd
     • Uitzonderlijk: Indien de gebruiker een bijkomende windows login nodig heeft, kies Extra
   • Vul de contactgegevens van de gebruiker in
  3. Ga verder met het toekennen van Gebruikersrechten
  Wat moet u doen wanneer een medewerker van statuut verandert (binnen de VO)?

  Om als medewerker te kunnen beschikken over HB-plus AD account gebaseerde diensten uit het HB-plus-aanbod moet aan deze medewerker in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (WebIDM VO GID) een “VO netwerk accounts” gebruikersrecht (AD account van de Vlaamse overheid) toegekend zijn op de werkrelatie van de entiteit die de werkplekdiensten vergoedt.

  Wanneer iemand verandert van entiteit, van samenwerkingsvorm, van functie, … kan dit gevolgen hebben voor de werkrelatie in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Het is belangrijk dat de informatie in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid m.b.t. de werkrelatie up to date wordt gehouden.

  In het onderstaande document geven we u graag wat extra hulp omtrent wat u moet doen wanneer een medewerker van statuut of entiteit verandert binnen de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: een externe consultant wordt medewerker van vlaanderen.connect of iemand gaat voor een ander agentschap of departement werken).

  U krijgt meer informatie over:

  • welke HB-plus AD account gebaseerde diensten precies geïmpacteerd kunnen zijn n.a.v. een wijziging van de werkrelatie
  • de mogelijke scenario’s en wat u in elk van die scenario’s dient te doen

  Documenten (in pdf-formaat):

  Voor meer informatie:

  Verantwoordelijkheid lokale beheerder bij nieuwe entiteitscodes en –namen vanuit Vlimpers

  In het overzicht van de lokale beheerders voor de entiteiten van de Vlaamse overheid staan de oude entiteitscodes en -namen nog vermeld. Hierop komen, terecht, opmerkingen.

  Onderstaande informatie richt zich tot mensen die als lokale beheerder voor een entiteit van de Vlaamse overheid in het gebruikersbeheer aangeduid zijn.
  Indien u zelf niet vertrouwd bent met de toepassing om gebruikers en hun rechten te beheren, dan kan u onderstaande informatie aan uw lokale beheerder bezorgen.

  Waarom staat de oude informatie nog in het overzicht?

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is gebaseerd op gedelegeerd beheer van gebruikers en hun rechten door de entiteiten zelf. Elke entiteit van de Vlaamse overheid heeft een of meerdere lokale beheerders aangeduid die in het gebruikersbeheer de gebruikers en rechten, van de eigen entiteit, kunnen beheren. Dit heeft als voordeel dat de informatie in het gebruikersbeheer zo up-to-date mogelijk blijft én zo nauw mogelijk aansluit bij de noden van de eigen entiteit (op het vlak van HRM, organisatiestructuur, IT-veiligheidsbeleid,…).

  Bij de ingebruikname van nieuwe entiteitscodes en –namen in Vlimpers, bijvoorbeeld na een fusiebeweging,  worden automatisch nieuwe werkrelaties voor de betrokken personeelsleden aangemaakt in het gebruikersbeheer. Een aantal algemene rechten worden ook automatisch toegekend aan deze werkrelaties zonder tussenkomst van de lokale beheerder.

  rechten

  Alle andere rechten moeten door de lokale beheerders van de entiteiten worden toegekend aan hun collega’s. Hoe je dat moet doen, staat in de handleiding

  Lees ook de FAQ hoe u rechten aan meerdere collega's in één keer kan geven.

  Wanneer een entiteitscode en –naam wordt aangepast, om welke reden dan ook, dan reageert het gebruikersbeheer alsof dit een nieuwe werkrelatie is voor alle betrokken gebruikers. De automatische rechten worden ook aan die nieuwe werkrelatie toegekend. Andere rechten moeten manueel door de lokale beheerders worden toegevoegd aan de nieuwe werkrelatie en weggenomen op de oude.

  We sommen hieronder even de mogelijke situaties op en geven richtlijnen wat de lokale beheerder dient te doen.

  Wat moeten lokale beheerders van nieuwe entiteitscodes doen

  De gebruikersrechten die niet automatisch worden toegekend, dienen door de lokale beheerders van de nieuwe entiteitscodes te worden toegekend. Neem daarom best contact op met de lokale beheerder van de oude entiteit om hierover af te stemmen. Gebruik de link bovenaan deze communicatie om op te zoeken bij wie u terecht kan.

  Wat moeten lokale beheerders van oude entiteitscodes doen

  De lokale beheerder van de werkrelatie van de oude entiteitscode moet deze rechten op zijn beurt verwijderen.

  Vandaar ook de reden waarom deze lokale beheerders er nog steeds zijn. Bovendien moet je veiligheidshalve best eerst de rechten (laten) toevoegen aan de nieuwe werkrelatie vooraleer je ze wegneemt op de oude werkrelatie (kwestie van continuïteit te garanderen).

  Entiteiten die dit in 1 beweging willen doen, kunnen (betalend) een beroep doen op de HB dienstverlening.

  Wilt u snel een overzicht van de rechten die zijn toegekend voor uw entiteit, dan kunt u dat zelf maken in het Gebruikersbeheer. Door een overzicht te downloaden als CSV bestand, kunt u dit ook makkelijk doorgeven aan de lokale beheerder van een andere entiteit om zo te kunnen vergelijken of informatie over gebruikers die gemeenschappelijk is op te sporen.

  U bent lokale beheerder van zowel de oude als de nieuwe entiteit

  Dan kunt u zelf de volledige oefening doen.

  Er is nog geen lokale beheerder voor de nieuwe entiteitscode

  De leidinggevend ambtenaar van de nieuwe entiteitscodes kunnen een eerste keer een lokale beheerder aanduiden via dit formulier: webIDM_registratie_lokale_beheerder.docx Word (173 kB, 24 november 2015).

  Dit formulier kan ingevuld teruggestuurd worden naar gebruikersbeheer@vlaanderen.be. De eerste lokale beheerder wordt door het agentschap Facilitair Bedrijf in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid ingevoerd. Daarop krijgt hij een mailtje met de nodig uitleg, zodat hij aan de slag kan. Hij kan vanaf dan ook het recht om lokale beheerder te zijn, verder delegeren aan collega’s.

  Een lokale beheerder hoeft niet noodzakelijk iemand met IT-technische achtergrond te zijn. Het is best wel iemand met notie van IT-gerelateerde onderwerpen, maar vooral met gezond verstand en een goede inschatting van de eigen organisatie-afspraken. Het toekennen van rechten aan collega’s is niet vrijblijvend en is de verantwoordelijkheid van de entiteit zelf.

  Vanuit het agentschap Facilitair Bedrijf zullen wij de “achterblijvers” actief contacteren om een lokale beheerder aan te duiden.

  Hoe kan ik snel rechten toekennen aan meerdere gebruikers van mijn eigen entiteit?
  • Klik in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid in de rechterkolom op “Gebruikersrechten” en daarna op “Ken een recht toe aan meerdere gebruikers”
  • Kies de organisatie waarvoor je dit wil doen. Als je lokale beheerder bent van slechts 1 organisatie dan zal jouw keuze hier uiteraard beperkt zijn
  • Je moet ook kiezen voor welke categorie van medewerkers je in 1 beweging een recht wil toekennen. Afhankelijk van de categorie medewerker kun je meer of minder rechten toekennen. Ga in het Gebruikersbeheer over het “?” om hierover meer uitleg te krijgen. In geval van collega-ambtenaren kies je “Vlaamse overheid Ambtenaar”
  • Je moet ook kiezen voor welk gebruikerstype je in 1 beweging een recht wil toekennen. Afhankelijk van het gebruikerstype kun je meer of minder rechten toekennen. Ga in het Gebruikersbeheer over het “?” om hierover meer uitleg te krijgen. In geval van collega-ambtenaren kies je normaliter “Normale accounts"
  • Na het ingeven van deze parameters, verschijnt een bijkomende parameter “Gebruikersrecht”. Duid hier aan welk gebruikersrecht je in 1 beweging wil toekennen aan verschillende collega’s. Alle mogelijke rechten staan in deze lijst.
   OPGELET: een gebruikersrecht waarvoor je bijkomende informatie moet ingeven die specifiek verbonden is aan een individuele medewerker, kun je niet in 1 beweging toekennen aan meerdere collega’s. Een voorbeeld hiervan is het gebruikersrecht “Email adres registratie”. Het emailadres van elke individuele collega verschilt, waardoor je dit individueel moet ingeven.Wilt u zulke rechten toch in bulk toekennen, neem dan contact op met HB-plus om dit via een werkaanvraag te laten gebeuren.
  • Hebt u alle parameters ingevuld, klik dan op “zoek werkrelatie”
  • Vul in het volgende scherm bijkomende informatie aan. Dit is gelijklopend als het toekennen van een gebruikersrecht aan 1 individuele collega. Onderstaande wordt meegegeven als voorbeeld en kan verschillen van recht tot recht.
  • Als u klaar bent, klikt u op “Valideer toevoegingen”
  • U krijgt nu een lijst met alle mensen van uw entiteit waaraan het recht wilt toekennen.
  • U kunt het resultaat van de lijst nog beperken door bijkomende parameters in te geven
  • U vinkt die mensen aan waaraan u het recht wilt toekennen. U kunt dit ook onmiddellijk in de lijst doen zonder eerst een bijkomende zoekopdracht in te gevenµAls u klaar bent, klikt u op “Bevestig gebruikers” onderaan de lijst.
  • U zal gevraagd worden om deze actie nog te bevestigen. Deze bevestiging wordt standaard gevraagd in het Gebruikersbeheer.
  • Daarna bent u klaar en hebt u het recht aan alle collega’s die u had aangeduid toegekend in 1 beweging.
  Welke rechten zijn nodig om te kunnen aanmelden bij de AMaaS Documentum docbases van de Vlaamse overheid?

  Om toegang te hebben tot een AMaaS Documentum docbases van de Vlaamse overheid zijn in verschillende situaties verschillende rechten nodig:

   

  Toegang vanaf GID/Vo-netwerk

  Toegang vanaf Internet

  Medewerker Vlaamse overheid

  Op de Documentum docbase zelf:

  • Juiste recht voor docbase

  Op de Documentum docbase zelf:

  • Juiste recht voor deelsite

  In het Gebruikersbeheer VO GID:

  • Documentum Vlaamse overheid Internettoegang
  • VO Netwerk Account

  Externe (ook mensen van lokale besturen)

  Op de Documentum docbase zelf:

  • Juiste recht voor docbase

  Op de Documentum docbase zelf:

  • Juiste recht voor deelsite

  In het Gebruikersbeheer VO GID:

  • Documentum Vlaamse overheid Internettoegang
  • VO Netwerk Account

  Vanaf 1 september 2016 moet:

  Elke persoon die toegang had tot een Documentum docbase vanaf het internet en:

  • sinds 1 januari 2016 nog aangemeld is op de Documentum docbase
  • een werkrelatie had met een entiteit van de Vlaamse overheid in het gebruikersbeheer onder doelgroep VO medewerkers (GID)
  • over het recht VO netwerk accounts (AD-account) beschikt in het Gebruikersbeheer

  heeft automatisch het nieuwe gebruikersrecht “Documentum Vlaamse overheid Internettoegang” toegekend gekregen.

  Voor een aantal gebruikers van de Documentum docbases is de automatische toekenning in gebruikersbeheer niet gelukt omdat zij:

  • geen werkrelatie hadden met een entiteit van de Vlaamse overheid in het Gebruikersbeheer.
  • hun AD-account niet, via het recht VO netwerk accounts, beheerd wordt in het Gebruikersbeheer.

  Wie kan voor hulp bij u terecht?

  Collega’s van uw eigen entiteit die vanaf het internet toegang willen tot een Documentum docbase:

  • Een collega die toegang had gekregen tot een Documentum docbase en nu niet meer
  • Alle collega’s van uw entiteit vanaf nu
  • Iemand die voorheen toegang had tot een Documentum docbase van uw entiteit en nu niet meer

  Mensen, extern aan uw eigen entiteit, die toegang willen tot een Documentum docbase (vanaf het internet) die in het beheer is van uw eigen entiteit. In dat geval moet u deze mensen eerst een werkrelatie geven met uw eigen entiteit:

  • Categorie: externe medewerker
  • Type: normaal account

  Daarna kunt u de nodige rechten toekennen voor toegang tot Documentum docbase vanaf het internet.

  Nog ter info: het kan geen kwaad dat iemand bij verschillende entiteiten een werkrelatie krijgt met als doel het toekennen van de rechten die nodig zijn voor toegang tot Documentum via het internet. 

  OPGELET: ken niet zomaar het recht “VO netwerk accounts” toe in Gebruikersbeheer!

  Voor wie niet?

  Iemand die vroeger al toegang had tot een Documentum docbase OF die toegang heeft tot andere toepassingen met een AD-account, maar die toegang niet via het recht “vo netwerk accounts” in gebruikersbeheer gekregen heeft.

  Waarom niet zomaar het recht VO netwerk accounts toekennen?

  Ken je toch het recht VO netwerk accounts toe in gebruikersbeheer dan krijgt de betrokkene een nieuw AD-account. Dat kan vervelend zijn voor die betrokken persoon. We brengen bestaande accounts liever netjes onder in Gebruikersbeheer.

  Wat doen in dat geval?

  Vraag de gebruikersnaam van de AD-account die reeds gebruikt wordt en geef deze door aan gebruikersbeheer@vlaanderen.be.
  Al deze meldingen worden verzameld en gezamenlijk onder beheer van het gebruikersbeheer gebracht. In afwachting daarvan zullen de betrokkenen geen toegang hebben tot het Bezoekersportaal. Van zodra dit in orde is, zullen we daarover informeren.

  Hoe krijgt iemand de gebruikersnaam en het paswoord van zijn AD-account als die tot op heden geen AD-account had en dus ook geen paswoord?

  Er dienen een aantal stappen gevolgd te worden om alle informatie (gebruikersnaam en paswoord) bij de betrokken gebruiker te krijgen.

  Deze informatie is o.m. nuttig voor mensen die niet weten met welke gebruikersnaam en wachtwoord ze kunnen aanmelden bij het Bezoekersnetwerkportaal. Deze informatie kan in de toekomst eveneens nuttig zijn voor toepassing waarbij het recht “VO netwerk account” noodzakelijk is om een ander recht te kunnen toekennen.

  Acties te ondernemen door de lokale beheerder van de entiteit waar de betrokken persoon werkt:

  1. Surf naar Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid en zoek de betrokken gebruiker op.  Als de gebruiker nog niet is gekend of nog niet de juiste rechten hebben om toegang te krijgen tot een specifieke toepassing. Dan moet u dat eerst in orde brengen.
  2. Klik op de pagina met de informatie over de betrokken collega op het tabje “Gebruikersnamen” en controleer daar welke gebruikersnaam vermeld is “Windows omgeving (Alfa domein)”.

   screenshot vo gebruikersbeheerBezorg deze gebruikersnaam aan de betrokken collega.

  Acties te ondernemen door de gebruiker zelf die toegang wil tot het bezoekersportaal:

  1. De gebruiker moet met zijn eID en pincode aanmelden bij https://wachtwoordbeheer.vlaanderen.be.
  2. Hij moet daar een nieuw wachtwoord ingeven:
   screenshot vo gebruikersbeheerNormaal kan de gebruiker nu met de gebruikersnaam die hij heeft gekregen via zijn lokale beheerder en het paswoord dat hij zelf heeft ingegeven aanmelden bij toepassingen met zijn AD-account gebruikersnaam en wachtwoord.
  Welke rechten zijn nodig om te kunnen aanmelden bij de AMaaS Sharepointsites van de Vlaamse overheid?

  Om toegang te hebben tot een AMaaS Sharepointsite van de Vlaamse overheid zijn in verschillende situaties verschillende rechten nodig:

   

  Toegang vanaf GID/Vo-netwerk

  Toegang vanaf Internet

  Medewerker Vlaamse overheid

  Op de Sharepointsite zelf:

  - Juiste recht voor deelsite

  Op de Sharepointsite zelf:

  - Juiste recht voor deelsite

  In het Gebruikersbeheer VO GID:

  - Sharepoint Vlaamse overheid Internettoegang

  VO Netwerk Account

  Externe (ook mensen van lokale besturen)

  Op de Sharepointsite zelf:

  -Juiste recht voor deelsite

  Op de Sharepointsite zelf:

  - Juiste recht voor deelsite

  In het Gebruikersbeheer VO GID:

  Sharepoint Vlaamse overheid Internettoegang

  - VO Netwerk Account

  Vanaf 14 september moet een lokale beheerder deze rechten toekennen voor collega’s van zijn eigen entiteit via: https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be of https://gebruikersbeheer.vonet.be.

   Elke persoon die voor 14 september toegang had tot een Sharepointsite vanaf het internet en:

   • de laatste 6 maand nog aangemeld is op de Sharepointsite
   • een werkrelatie had met een entiteit van de Vlaamse overheid in het gebruikersbeheer onder doelgroep VO medewerkers (GID)
   • over het recht VO netwerk accounts (AD-account) beschikt in het Gebruikersbeheer

   heeft automatisch het nieuwe gebruikersrecht “Sharepoint Vlaamse overheid Internettoegang” toegekend gekregen.

   Voor een aantal gebruikers van de Sharepointsites is de automatische toekenning in gebruikersbeheer niet gelukt omdat zij:

   • geen werkrelatie hadden met een entiteit van de Vlaamse overheid in het Gebruikersbeheer.
   • hun AD-account niet, via het recht VO netwerk accounts, beheerd wordt in het Gebruikersbeheer.

   Wie kan voor hulp bij u terecht?

   •  Collega’s van uw eigen entiteit die vanaf het internet toegang willen tot een Sharepointsite:
    • Iemand die na 14 september 2016 toegang had gekregen tot een Sharepointsite
    • Alle collega’s van uw entiteit vanaf nu
    • Iemand die voorheen toegang had tot een Sharepointsite en nu niet meer
   • Mensen, extern aan uw eigen entiteit, die toegang willen tot een Sharepointsite (vanaf het internet) die in het beheer is van uw eigen entiteit. In dat geval moet u deze mensen eerst een werkrelatie geven met uw eigen entiteit:
    • Categorie: externe medewerker
    • Type: normaal account

    Daarna kunt u de nodige rechten toekennen voor toegang tot Sharepointsites vanaf het internet.

    Nog ter info: het kan geen kwaad dat iemand bij verschillende entiteiten een werkrelatie krijgt met als doel het toekennen van de rechten die nodig zijn voor toegang tot Sharepoint via het internet.

    OPGELET: ken niet zomaar het recht “VO netwerk accounts” toe in Gebruikersbeheer!

    Voor wie niet?

    Iemand die vroeger al toegang had tot een SharePointsite OF die toegang heeft tot andere toepassingen met een AD-account, maar die toegang niet via het recht “vo netwerk accounts” in gebruikersbeheer gekregen heeft.

    Waarom niet zomaar het recht VO netwerk accounts toekennen?

    Ken je toch het recht VO netwerk accounts toe in gebruikersbeheer dan krijgt de betrokkene een nieuw AD-account. Dat kan vervelend zijn voor die betrokken persoon. We brengen bestaande accounts liever netjes onder in Gebruikersbeheer.

    Wat doen in dat geval?

    Vraag de gebruikersnaam van de AD-account die reeds gebruikt wordt en geef deze door aan gebruikersbeheer@vlaanderen.be.
    Al deze meldingen worden verzameld en gezamenlijk onder beheer van het gebruikersbeheer gebracht. In afwachting daarvan zullen de betrokkenen geen toegang hebben tot het Bezoekersportaal. Van zodra dit in orde is, zullen we daarover informeren. 

    Hoe schermnaam of weergavenaam in “Exchange” aanpassen (Outlook, Kalender, …) voor mensen van de Vlaamse overheid (doelgroep VO)?

    Opgelet: deze FAQ is enkel van toepassing voor personeelsleden VO

    De weergavenaam van mensen in de “Exchange” kan aangepast worden in het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Mensen kunnen terecht bij de lokale beheerder van hun entiteit om dit voor hen aan te passen. Dit kan handig zijn wanneer er meerdere collega’s dezelfde naam hebben. Je kan dan in je weergavenaam duidelijk maken bij welke entiteit je hoort.  Als collega’s je dan opzoeken in Outlook, zien ze meteen het onderscheid met je naamgenoot.

    Waar wordt de weergavenaam gebruikt?

    De weergavenaam wordt gebruikt in het visitekaartje van Outlook:

    ""

    Waar kun je de weergavenaam aanpassen?

    Surf naar https://vo-gebruikersbeheer.vlaanderen.be en zoek de gebruiker waarvoor je de weergavenaam wilt aanpassen.

    Bij de informatie over de gebruiker klik je bovenaan in de grijze balk met de naam, voornaam, … van de gebruik op “Bewerk”.

    bewerken

    In het volgende scherm kun je het veld “Schermnaam” aanpassen.

    aanpassen gebruiker