chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen

  Algemeen

  Waar vind ik meer informatie over de dienstverlening van het Selectiecentrum?

  Het Selectiecentrum biedt een ruime dienstverlening aan rond rekrutering en selectie, interne mobiliteit/herplaatsing, outplacement en arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast beschikt het Selectiecentrum over diverse raamcontracten en geeft ze advies over deze thema’s. 

  Rekrutering & selectie

  Wat is een assessment center?

  Een assessment center is een samenstelling van verschillende testen en oefeningen om verschillende kandidaten gedurende (meestal) één dag te beoordelen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor managementfuncties. Het grote voordeel van een assessment center is dat meerdere kandidaten op een objectieve manier beoordeeld kunnen worden in een gestandaardiseerde omgeving door verschillende assessoren, en dit alles in onmiddellijke vergelijking met de andere kandidaten. Het laat toe om meer complexe competenties te testen dan met normale/andere selectietools.

  Een assessment center bestaat dus uit meerdere testen en oefeningen die relevante competenties voor de beoogde functie toetsen, met name gestructureerde interviews, persoonlijkheidsvragenlijsten, postbak- en simulatieoefeningen, rollenspellen, groepsopdrachten, vaardigheidstesten, capaciteitentesten, et cetera. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat assessment centers door de combinatie van verschillende soorten testen en oefeningen de hoogste voorspellende waarde heeft van alle selectietools.

  Naast het gebruik bij selecties kunnen assessment centers ook ingezet worden voor het bepalen van ontwikkelingsnoden op zowel persoonlijk als professioneel vlak.

  Wat is de kostprijs van een selectieprocedure?

  Om deze vraag te beantwoorden hebben we in bijgevoegd overzicht onderscheid gemaakt tussen wervingsprocedures, bevorderingen en middenkaderfuncties. Binnen deze categorieën hebben we nog eens een onderverdeling gemaakt tussen procedures die intern opgenomen worden en procedures die uitbesteed worden.  

  Belangrijke kanttekening is dat de kostprijs van een procedure sterk afhankelijk is van de keuzes die je als klant maakt. Afwijkingen van vermelde prijzen zijn steeds mogelijk.

  Is het selectiedossier raadpleegbaar?

  Het Selectiecentrum beheert het selectiedossier. De wervende entiteit kan de gewenste documenten altijd opvragen via selecties@vlaanderen.be.

  Ook kandidaten hebben overigens recht op inzage in hun dossier en kunnen dit aanvragen via werkenvoor@vlaanderen.be.

  Waar kan ik meer informatie vinden voor de aanvraag van een strafregister?

  De wervende entiteit die een geselecteerde kandidaat wil aanwerven, kan contact opnemen met het Selectiecentrum via selecties@vlaanderen.be.

  Waar kan ik meer informatie vinden over bestaande werfreserves en hoe kan ik deze verlengen?

  De wervende entiteit die een werfreserve heeft aangelegd, kan voor meer informatie of een verlenging contact opnemen met het Selectiecentrum via selecties@vlaanderen.be. Entiteiten worden op de hoogte gehouden van werfreserves die de einddatum naderen. Voor afloop van de deadline kunnen deze eventueel verlengd worden zoals bepaald in het selectiereglement.

  Welke initiatieven worden er genomen om kandidaten uit de kansengroepen aan te trekken?

  Het Selectiecentrum wil zich samen met de wervende entiteit maximaal inzetten voor diversiteit binnen de werving en selectie van kandidaten. Het Selectiecentrum zorgt o.a. voor overzichtelijke en neutrale vacatureberichten, een duidelijke schrijfstijl, het aanschrijven van organisaties voor kansengroepen, actieve bemiddeling, eenvoudige sollicitatieformulieren, ondersteuning bij selectieonderdelen voor personen met een handicap, anoniem solliciteren, voorbehouden betrekkingen, enzovoort.

  Meer informatie over kansengroepen werven

  Wanneer worden er nieuwe overgangs- en loopbaanexamens georganiseerd?

  Er worden geen algemene loopbaanexamens meer georganiseerd. Sinds de VPS-wijziging inzake selectieprocedures van 1 juli 2016 is dit ook niet meer nodig om een personeelslid naar het hogere niveau te bevorderen. Dit kan via een gewone bevorderingsprocedures, zoals voorheen ook al kon voor bevorderingen binnen het niveau. De scope van zo’n procedure zijn de Diensten Vlaamse Overheid: beperken tot de eigen entiteit kan dus niet. AgO is in dit geval selector.

  Meer informatie dienstverlening Selectiecentrum

  Wanneer worden er nieuwe generieke proeven georganiseerd? 

  Er worden geen nieuwe generieke proeven meer georganiseerd. Sinds de VPS-wijziging inzake selectieprocedures van 1 juli 2016 is er geen onderscheid meer tussen generieke en functiespecifieke competenties. Het ticket van de generieke proeven (of voor het generieke luik van een selectie) wordt dus ook niet meer toegekend. Wel kunnen kandidaten die recent testen aflegden onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het principe van niet nodeloos hertesten.

  Hoe kan ik iemand aanwerven via EVC of een knelpuntfunctie?

  Bezorg elke wervingsaanvraag aan selecties@vlaanderen.beGebruik daarvoor de beschikbare  checklist Daardoor kan het Selectiecentrum een eerste inschatting maken van de procedure en een geschikte selectieverantwoordelijke aanduiden. Dit gebeurt elke maandag. Uiterlijk diezelfde week wordt contact opgenomen om de opstart van de procedure te bespreken. Tijdens de intake wordt de procedure vastgelegd in overleg met de wervende entiteit.

  Meer informatie:

  Startpagina's