chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen kwaliteitscriteria voor selectoren en selecties

  Kwaliteit selectoren

  Wat zijn de minimale stappen in een selectieproces voor het testen van gedrags- en functiespecifieke competenties.

  Het selectieproces moet steeds een competentiegericht luik en een functiegericht/inhoudelijk luik bevatten. De omzendbrief omschrijft ook de minimale stappen van een kwaliteitsvolle selectie en van een professionele methodologie, ….

  De omzendbrief bepaalt niet dat de minimale stappen elk een apart selectieonderdeel moeten uitmaken, of dat de minimale stappen in een bepaalde volgorde moeten doorlopen worden. De diverse stappen kunnen dus wel gelijktijdig worden uitgevoerd.

  Er moet bijvoorbeeld geen apart onderdeel ‘inhoudelijk of functiegericht eindgesprek’ zijn als dit gesprek kan samenvallen met het ‘gestructureerd interview’. Het bespaart tijd voor de persoon van de entiteit die de gesprekken moet bijwonen, alsook voor de kandidaat. Belangrijk is wel dat uit het rapport van de selectie blijkt dat beide stappen aan bod kwamen en wat de resultaten van beide stappen zijn.

  Hoe moet het niet nodeloos hertesten van functiespecifieke en gedragscompetenties worden geïnterpreteerd?

  Niet nodeloos hertesten is volgens het Vlaams Personeelsstatuut voor het geheel van de gedragscompetenties en/of het geheel van de vaktechnische competenties die vereist zijn voor de vacature (dus niet enkel voor de generieke competenties/basis-gedragscompetenties). Niet nodeloos hertesten treedt pas in werking 1 december 2014.

  Wordt er voldoende en tijdig feedback voorzien voor de kandidaten?

  Elke kandidaat kan feedback vragen van zodra de selectieprocedure eindigt voor de kandidaat in kwestie en dus niet slaagt voor een bepaalde fase.

  Kunnen entiteiten selecties organiseren wanneer de vereiste opleidingen voor selectoren nog niet werd gevolgd?

  De kwaliteitscriteria voor selectoren die omschreven worden in de omzendbrief zijn in eerste instantie richtlijnen om de nodige kwaliteit te garanderen bij selecties. Er is voorlopig geen sprake van een verplicht certificaat voor selectiespecialisten.

   Bij selecties bedraagt de sollicitatietermijn vijftien werkdagen. Kan daarvan worden afgeweken? 

    Wanneer de sollicitatietermijn korter is dan 15 werkdagen is een motivatie noodzakelijk. Dat geldt niet wanneer de sollicitatietermijn langer is dan 15 werkdagen. 

    Moeten vacatures voor bevorderingen ook op de website van de VDAB geplaatst worden?

    Iedere vacature moet gepubliceerd worden op www.werkenvoorvlaanderen.be. Dat kan via de invoermodule van VDAB en de koppeling met het sjabloon van de Vlaamse overheid. Indien de scope van de vacature beperkt blijft tot de eigen entiteit, het eigen beleidsdomein of de volledige Vlaamse overheid, moet er in het invulsjabloon op VDAB gekozen worden voor een interne vacature. Op www.werkenvoorvlaanderen.be kan je daarna je vacature terugvinden bij de interne vacatures.