chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fiscaal voordeel internetaansluiting en PC en/of laptop

  Het personeelslid dat op regelmatige basis in het systeem van telethuiswerk is ingeschakeld, heeft recht op een internetaansluiting en internetabonnement ten laste van de werkgever.

  Vanaf 1 januari 2007 wordt de door de werkgever betaalde breedbandaansluiting beschouwd als een fiscaal voordeel.

  Als jouw werkgever de internetaansluiting betaalt en:

  • je gebruikt die ook voor privédoeleinden, dan geniet je van een belastbaar voordeel. De FOD Financiën heeft dit voordeel vastgelegd op 60 euro per jaar of 5 euro per maand. De impact op het nettoloon varieert tussen 0,15 euro en 0,20 euro per maand.
  • je gebruikt de aansluiting niet voor privédoeleinden, dan kan je een verklaring op erewoord ondertekenen. 

  Als je thuis beschikt over een PC en/of laptop die de werkgever betaalt en:

  • je gebruikt die PC en/of laptop ook voor privédoeleinden, dan geniet je van een fiscaal voordeel. De FOD Fincanciën heeft dit vastgelegd op 180 euro per jaar.
  • Je gebruikt die PC en/of laptop niet voor privédoeleinden, dan kan je een verklaring op erewoord ondertekenen. 

  Bij ontvangst van deze verklaring op erewoord zal het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) het fiscaal voordeel verwijderen uit Vlimpers. De verklaring op erewoord is volledig voor rekening van jou als belastingplichtige. Het DCPA bezorgt de fiscus jaarlijks een lijst van personeelsleden die de verklaring op erewoord ondertekenden. 

  Wat doet de HR-verantwoordelijke?

  Jaarlijks verzamelt de HR-verantwoordelijke van jouw entiteit de erewoordverklaringen. De documenten worden door de HR-verantwoordelijke via een case in Schakel bezorgd aan het DCPA.

  Via de rapportenshop kan de HR-verantwoordelijke lijsten trekken wie dit fiscaal voordeel geniet. 

  Rapport 'fiscaal voordeel internet-GSM-PC's' onder de folder 5-organisatieontwikkeling>5.2PTOW looncodes 800 en 801.

  Wat moet je doen?

  Elke wijziging geef je door aan jouw HR-verantwoordelijke. De HR-verantwoordelijke brengt het DCPA op de hoogte van de wijziging.

  Formulieren

  verklaring op erewoord internetaansluiting en/of PC en/of laptop 

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 4, hoofdstuk 11 – breedbandaansluiting