chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Actueel / stand van zaken

  Nieuw hoogtecorrectiemodel van het NGI voor GNSS-ontvangers

  Het Nationaal Geografisch Instituut heeft op 1 augustus 2018 aangekondigd dat de hoogtewaarden van alle waterpasmerktekens zijn geactualiseerd (http://www.ngi.be/Common/Wijzigingen_ref_H_aug18.pdf).

  Zo is ook het hoogteconversiemodel ‘hBG03’ bijgewerkt dat je gebruikt in je GNSS-ontvangers voor het bepalen van de hoogte in TAW. Dit nieuwe model ‘hBG18’ vervang je ten gepaste tijde in je GNSS-ontvanger voor het werken met FLEPOS. De leverancier van je toestel kan je hiervoor het juiste bestand in het merkspecifiek formaat aanleveren. Let op : tussen het hoogtecorrectiemodel ‘hBG03’ en het nieuwe ‘hBG18’ kunnen in bepaalde zones in Vlaanderen verschillen voorkomen van zo’n 4 cm in hoogte.  

  Vandaar dat je best zorgvuldig bijhoudt welke projecten nog met het oude hoogtecorrectiemodel dan wel met het nieuwe hoogtecorrectiemodel worden ingemeten. Stem de omschakeling af in samenspraak met je opdrachtgever(s)  (lopende opdrachten, werven, bestekken, ed). Voor de machinesturing bij de landbouw zal een aanpassing weinig impact hebben.

  Vanaf 13 mei 2013 wordt er een gebiedsbegrenzing ingevoerd voor de FLEPOS-dienstverlening.

  (enkel voor machinesturing)

   Na overleg met het Waalse RTK-netwerk Walcors besliste het AGIV het bereik van de RTK-dienstverlening van Flepos te beperken tot het Vlaamse grondgebied. Deze beperking geldt dan ook enkel voor RTK-correcties voor machinebesturing op het Waalse grondgebied. Walcors, de Waalse tegenhanger van Flepos, heeft immers sinds 1 januari 2013 haar dienstverlening opgesplitst in 2 categorieën: 
  • De ‘klassieke doelgroep’ van landmeters en studiebureaus, die verder kan genieten van de eigen gratis dienstverlening van Walcors; 
  • De ‘nieuwe doelgroep’ van machinebesturing (in de landbouw, wegenbouw, …) die niet langer kan gebruikmaken van de gratis dienstverlening van Walcors. Zij moeten een beroep doen op de dienstverlening van de private-aanbieders (o.a. DrivenBy, MoveRTK), die RTK-correcties aanbieden tegen betaling.

  Gebiedsbegrenzing voor RTK-machinebesturing

  Na overleg met Walcors besliste het AGIV dan ook zijn Flepos-dienstverlening voor de groep van RTK-machinebesturing op het Waalse grondgebied te beperken. Om dit mogelijk te maken, wordt er vanaf 13 mei 2013 een ondergrens ingesteld van 50°41’14” noorderbreedte. Onder deze noorderbreedte is het niet langer mogelijk om Flepos RTK-correcties te ontvangen. Gebruikers van machinebesturingssystemen die RTK-correcties in Wallonië willen, moeten dus uiterlijk op 2 april een abonnement afsluiten bij één van de private aanbieders. Binnen Vlaanderen zijn er geen beperkingen van deze groep. RTK-machinebesturing is nog steeds mogelijk mits het afsluiten van een gratis abonnement (hetzij Automatisatie hetzij Maritime). 

  Geen wijzigingen voor landmeters

  Wat betreft SURVEY- & de GIS-abonnementen wordt er (voorlopig) geen gebiedsbegrenzing ingevoerd. We wensen echter wel te benadrukken dat het steeds aangewezen is gebruik te maken van Walcors voor RTK-metingen in Wallonië. Flepos is enkel bedoeld voor RTK-metingen op het Vlaamse grondgebied. Zoals al eerder aangekondigd door Vlaams minister-president Kris Peeters, blijft Flepos de komende jaren kosteloos, zowel voor landmeters als voor machinebesturing.