Flexibele werkvormen

De Vlaamse overheid biedt verschillende mogelijkheden om werktijd en -plaats enigszins zelf te bepalen en zo een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken.

Glijdende werktijden

  • De meeste diensten van de Vlaamse overheid hanteren een variabele werktijdregeling. Dat betekent dat de werktijd wordt verdeeld in stam- en glijtijden:
    • De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid verplicht aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door vakantie, ziekte, dienstvrijstelling, etc. 
    • De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening houdend met de goede werking van de dienst.
  • De stam- en glijtijden worden vastgelegd in het arbeidsreglement van elke entiteit.

Telewerk

  • In sommige diensten bestaat de mogelijkheid tot structureel of occasioneel telewerk (werken van op het thuisadres of van in één van de provincialesatellietkantoren van de Vlaamse overheid). Voor de organisatie betekent telewerk een efficiënter gebruik van kantoorruimte en vaak ook beter gemotiveerde werknemers.
  • Niet alle functies zijn even geschikt voor telewerk en telewerken is geen recht. Het gebeurt op vrijwillige basis en in samenspraak met de lijnmanager.

Regelgeving

Omzendbrief BZ 2014/3 van 16 mei 2014 inzake het plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Meer informatie

/het-nieuwe-werken-hnw