chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Focusgroepsgesprekken

  Focusgroepsgesprekken zijn nuttig om informatie te krijgen over de voorkeuren en waarden van mensen op een bepaald vlak en om te polsen waarom deze mensen juist deze meningen hebben.

  Focusgroepen zijn gesprekken waarbij zes tot tien mensen een discussie voeren, begeleid door een gespreksleider. Doordat deelnemers op elkaars uitspraken kunnen reageren, kan je het gespreksonderwerp in de breedte aftasten. Persoonlijke ervaringen en meningen worden naast elkaar geplaatst, normen en waarden worden verduidelijkt.

  Focusgroepsgesprekken geven je een goed beeld van:

  • hoe de doelgroep over het gespreksonderwerp denkt en spreekt
  • hoe ze het onderwerp zelf beleeft
  • waarmee de doelgroep het onderwerp associeert
  • wat ze als mogelijke oplossingen voor een situatie zien
  • op welke wijze ze over het onderwerp informatie wil ontvangen
  • .... 

  Een voordeel van focusgroepsgesprekken is dat je snel bij een deel van de doelgroep ideeën, mogelijkheden en alternatieven kan verzamelen. Nadeel is dan weer dat je geen algemene conclusies kan trekken die voor de hele doelgroep gelden.

  Tip! Verwacht je dat het gesprek moeilijk op gang zal komen? Gebruik dan associatieve technieken. Laat de deelnemers vrij associëren rond het gespreksonderwerp of leg hen beelden of foto's voor waaruit zij een beeld kiezen dat zij associëren met het onderwerp. Zo krijg je op een onrechtstreekse manier zicht op de emoties die het onderwerp oproept bij de doelgroep.