chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Formulieren

  Medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen bij het team Taaladvies terecht voor advies over de taalkundige kwaliteit, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de formulieren van de Vlaamse overheid. We geven onze adviezen op verzoek van de communicatiemedewerkers van je entiteit.

  Formulieren vragen gegevens op om een bepaalde procedure te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor de toekenning van een subsidie. Ze bevatten antwoordruimten waarin invullers de gegevens kunnen noteren. Je kunt zowel over papieren formulieren als over webformulieren advies vragen. Een papieren formulier is opgemaakt in Word, pdf, OpenOffice of in een ander documentformaat. Het is een apart bestand en dus geen webtoepassing. De invuller kan een papieren formulier afdrukken, op papier invullen en met de post versturen. Hij kan het ook op het scherm invullen, opslaan en mailen (als hij het formulier niet hoeft te ondertekenen). In een webtoepassing verloopt de hele formulierdialoog online. De invuller kan het formulier met een verzendknop indienen en afsluiten.

  De meeste formulieren van de Vlaamse overheid zijn samengebracht op één site: de formulierensite van de Vlaamse overheid. De formulieren die voldoen aan de criteria voor een gebruiksvriendelijk formulier, krijgen op die site het kwaliteitslabel Eenvoudig formulier.

  Werkwijze

  • Als je advies wilt over de leesbaarheid en de communicatieve kwaliteit van een formulier van je entiteit, neem je eerst contact op met de communicatieambtenaar of de communicatiemedewerkers van je entiteit. Zij kunnen je uitleggen wat de werkwijze van je entiteit is om tot goede formulieren te komen.
  • Als het voorbereidende werk is afgerond, leg je het ontwerp van het formulier of de webtoepassing voor aan ons. Je mailt daarvoor naar taaladvies@vlaanderen.be.
  • We geven je daarna feedback over de taalkundige kwaliteit, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp.
  • Zodra je de wijzigingsvoorstellen verwerkt hebt, kun je ons een nieuwe versie bezorgen, met je eventuele vragen en opmerkingen. Zo komen we samen stap voor stap tot een kwaliteitsvol formulier.
  • Als het formulier helemaal afgewerkt is, publiceren we de link ernaar met het kwaliteitslabel op de formulierensite.

  Hulpmiddelen