chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fusionering van entiteiten

  De Vlaamse regering besliste om het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie te beperken. Dit webluik bevat een overzicht van deze fusies en checklists rond regelgeving, personeel en organisatie.

  De Vlaamse regering besliste d.m.v. de  conceptnota van 20 september 2013  om het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie te beperken. Ook het Regeerakkoord ‘Vertrouwen, verbinden, vooruitgang’ 2014 – 2019 kondigde verschillende fusies aan; zowel van beleidsdomeinen, entiteiten als strategische adviesraden.

  Hiermee worden verschillende doelstellingen beoogd. Met het oog op beter bestuur is het noodzakelijk om alle taken die inhoudelijk samen horen, ook organisatorisch samen te brengen. De Vlaamse Regering hoopt zo verkokering tegen te gaan en een meer samenhangend beleid te kunnen voeren. Daarnaast zullen fusies ook efficiëntiewinsten mogelijk maken, aangezien grotere entiteiten bepaalde schaalvoordelen opleveren. Door agentschappen bij een andere entiteit onder te brengen, kunnen zaken als boekhouding, personeelsbeleid, accountmanagement, overheidsopdrachten … veel efficiënter verlopen. De conceptnota vermeldt nog andere voordelen. Zo moet het voor de burger voortaan duidelijker zijn tot welke entiteit hij zich moet richten, zullen ministers voortaan minder topambtenaren moeten evalueren en kunnen de uitgaven voor bezoldigde raden van bestuur en regeringscommissarissen dalen.

  Ondersteuning 

  Via de raamcontracten van AgO kunt u ondersteuning krijgen.