chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Algemeen

  Wat is het Gebouwenregister?

  Ter verbetering van haar beleidsvoering en dienstverlening trekt de Vlaamse overheid volop de kaart van de uitbouw van een geïntegreerd stelsel van authentieke (geografische) gegevensbronnen. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, bedrijven, percelen, gebouwen, adressen en de kaart. Met het Grootschalige Referentiebestand (GRB) en het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) is al volop gewerkt aan een gebiedsdekkende authentieke registratie voor ‘kaart’ en ‘adressen’.

  Het Gebouwenregister is sterk verweven met het adressenregister. Het register voorziet een nauwkeurigere en stabiele aanduiding van een adres binnen een gebouw.

  Het Gebouwenregister zal ook voldoende informatie bevatten om de koppeling met andere authentieke gegevensbronnen en thematische uitbreidingen toe te laten.   Het GRB dient als basis voor de gebouwgeometrie waardoor het nieuwe register consistent is met de geografische ondergrond.

  Er bestaat een sterke verwevenheid tussen het Gebouwenregister en de registratie van percelen omwille van de topologische en administratieve relatie tussen beide objecten. 

  Basisregisters

  De generieke bouwsteen 'Gebouwenregister' wordt uitgewerkt binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. Meer informatie over dit programma vind je hier