chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruikersbeheer

  Naar één centraal portaal voor het efficiënt en veilig beheren van gebruikers en hun online toegangen voor (Vlaamse) overheidsapplicaties

  Introductie

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is dé oplossing om gebruikers en hun toegang tot digitale toepassingen of middelen centraal te laten beheren. Veiligheid en efficiëntie zijn dé garanties van deze oplossing.

  Dé voordelen van online informatie zijn toegankelijkheid en beschikbaarheid. Door het ontwikkelen van Egov-applicaties, digitale toepassingen van overheidsinstellingen, geldt dit ook voor overheidsinformatie. Echter, niet alle informatie kan of mag vrij toegankelijk en beschikbaar zijn.

  U wilt uw Egov-applicatie beschermen tegen onrechtmatig gebruik? U wilt weten wie uw informatie consulteert? U wilt gegevens delen met derden, zonder dat die vrij beschikbaar zijn? Dan moet u kunnen beheren welke informatie, volledig of gedeeltelijk, beschikbaar mag zijn en wie er toegang kan toe krijgen.

  “Toegang” mag u in deze context zeer ruim zien. Het gaat niet enkel over letterlijk een applicatie of informatie kunnen bereiken, maar ook over het geven van een (formeel) mandaat, een delegatie, een groeplidsmaatschap, beschikken over ICT-middelen, … .

  Door bovendien ook gebruik te maken van het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid bent u zeker dat uw applicatie enkel toegankelijk is voor wie over de juiste gebruikersrechten beschikt.

  Waarom gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid?

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt

  Centralisatie en uniformiteit – 1 professioneel imago

  Het beheren van gebruikers en hun gebruikersrechten gebeurt nu al voor meer dan honderd applicaties allemaal vanuit één centraal platform en steeds op de zelfde wijze. Door aan te sluiten op het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid maakt u het de gebruikers van uw applicatie heel makkelijk om te weten waar en hoe ze de rechten voor uw applicatie kunnen beheren.

  Gedelegeerd beheer als basisprincipe

  De verantwoordelijkheid voor het gebruikersbeheer wordt zoveel bij de wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie gelegd. Deze beschikt naar eigen oordeel over de mogelijkheid om die verantwoordelijkheid verder te delegeren. Hierdoor kunnen zij zelf gebruikers en hun rechten beheren binnen hun eigen organisatie. Dit kan zowel voor interne medewerkers als externe partners, … .

  Snel reageren op wijzigende situaties

  Doordat elke organisatie zelf gebruikers en rechten kan beheren, faciliteert het gebruikersbeheer flexibiliteit. Bijkomende organisaties of gebruikers, uitzonderlijke of tijdelijke gebeurtenissen, … kunnen daardoor snel ondervangen worden.

  Maximaal gebruik van beschikbare informatie en authentieke bronnen

  Door koppelingen met onder meer de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Vlaamse Kruispuntbank voor Personen en het Beheer der Toegangsbeheerders (BTB) wordt steeds teruggegrepen naar de authentieke bron voor informatie. Zo moet u zelf de reeds beschikbare gegevens niet meer verzamelen, beheren of ingeven.

  Democratisch qua kostprijs

  Alle investeringen en onderhoudskosten voor het platform worden integraal gedragen door Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Afnemers betalen enkel de om een integratie te realiseren of aan te passen.

  Ultiem gebruiksgemak

  Het gebruikersbeheer wordt continu geëvalueerd met oog op het verbeteren van de werking Er wordt continu gezocht naar verbeterpunten om het platform zo intuïtief mogelijk te maken. Dit gebeurt samen met de klanten en de eindgebruikers.

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid is veilig

  Op het vlak van het ICT-veiligheidsbeleid

  Het platform voldoet zowel aan de gangbare vereisten met het oog op uw organisatiebeheersing als de formele vereisten van de Vlaamse overheid. Mede door het centraal beheren van gebruikers en hun rechten behoudt u een up to date overzicht voor uw applicatie of uw organisatie.

  Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet)

  Het gebruikersbeheer zorgt er voor dat informatie in applicaties enkel toegankelijk is voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier staat het platform mee in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik.
  Daarenboven is het gebruikersbeheer zelf ook enkel toegankelijk voor zij die toegang hebben gekregen volgens de geijkte procedures.
  Alle informatie die zo ter beschikking wordt gesteld, voldoet daarbij aan de “need-to-know” voorwaarden.
  Het platform voor gebruikersbeheer voldoet daarenboven aan alle bijkomende adviezen, aanbevelingen en machtigingen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Formele goedkeuringsflows

  Bestaat er een formele of andere goedkeuringsprocedure die moet worden gevolgd voor het toekennen van gebruikersrechten voor uw informatie of applicatie? Dan kan dit in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid voorzien worden.

  Ga naar de toepassing

   

  In de kijker

  Toegangs- en gebruikersbeheer wint Europese award!

  Nog vragen?

  Contacteer Het Facilitair Bedrijf 

   

  Hulp nodig? Contacteer de helpdesk:

  Bel, mail of chat gratis met 1700.

  1700 is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 19 uur.

  Bellen vanuit het buitenland kan ook, op het (betalende) nummer +32 2 553 1700.

  Awards

  • 2009: Agoria e-gov Award, categorie: Project dat het meest gericht is op administratieve vereenvoudiging
  • 2009: EDS-Telindus Innovatieprijs
  • 2017: Europese Commissie Share and Re-use award (2de prijs - categorie Regional)

  Nieuws

  Scope en doel

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid staat ter beschikking van:

  • Aanbieders van e-gov-applicaties
  • Lokale beheerders bij organisaties die e-gov applicaties gebruiken

  U heeft een applicatie, wat doet het gebruikersbeheer voor u? 

  Het gebruikersbeheer laat u toe om te beheren voor welke entiteiten of organisaties (alle dan wel sommige) gebruikersrechten voor uw applicatie toegekend mogen worden aan hun medewerkers (gebruikers). Afhankelijk van de noden van uw applicatie kan heel specifiek bepaald worden welke organisaties bepaalde rechten mogen toekennen aan hun gebruikers. U kunt in het gebruikersbeheer opvolgen hoe de gebruikersrechten van uw applicatie gebruikt worden.

  In principe kent u zelf geen gebruikersrechten toe aan eindgebruikers, dat gebeurt door de lokale beheerder van de organisaties. Maar mocht dit toch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het kader van gebruikersondersteuning, dan kan dit wel voorzien worden.

  U bent lokale beheerder, wat kunt u met het gebruikersbeheer doen?

  In het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid heeft elke entiteit of organisatie een eigen lokale beheerder. Deze kan voor zijn of haar organisatie de gebruikers en hun gebruikersrechten beheren: gebruikers toevoegen, gebruikersrechten toekennen of terug verwijderen, de looptijd van gebruikersrechten aanpassen, … .

  Waar bijkomende acties mogelijk zijn, bv. het beheren van paswoorden, zal de lokale beheerder dit eveneens kunnen.

  Het gebruikersbeheer laat ook toe om gebruikersrechten te beheren van personen die geen formele medewerker zijn van uw entiteit of organisatie, maar die wel (voor een beperkte periode) namens uw entiteit of organisatie toegang moeten krijgen tot een bepaalde applicatie of informatie (bv. externen).

  U kunt in het gebruikersbeheer opvolgen welke medewerkers over welke gebruikersrechten beschikken voor die organisaties waarvoor u aangeduid bent als lokale beheerder.

  Ga naar het gebruikersbeheer

  Doelgroep

  Wie kan “integreren” met het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid?

  Het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid maakt deel uit van het gemeenschappelijke ICT-dienstverleningsaanbod. Sinds 1 februari 2015 kunnen alle entiteiten van de Vlaamse overheid, de lokale en de provinciale besturen vrij afnemen van dit aanbod. Applicaties en informatie van deze entiteiten kunnen gekoppeld worden met het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, met alle voordelen die daaraan verbonden zijn. De gebruikte dienstenleverancier en/of geografische locatie speelt geen rol om een applicatie te koppelen of te “integreren” met het gebruikersbeheer.

  Wie kan het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid gebruiken om gebruikers en rechten te beheren?

  Potentieel kan iedereen het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid gebruiken om gebruikersinformatie en –rechten te beheren. Om toegang te hebben tot de toepassing voor het gebruikersbeheer moet u aangeduid zijn als lokale beheerder voor uw organisatie, uw entiteit,… .

  Aan de slag met het Gebruikersbeheer: stappenplan voor de ondernemer of de verantwoordelijke van een organisatie

  Technisch

  Hoe gekoppeld geraken aan het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid?

  Wenst u de gebruikers en de gebruikersrechten voor uw applicatie of informatie te beheren met het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid, neem dan contact op met Het Facilitair Bedrijf (link stuurt een e-mail). Samen starten we een integratietraject op.

  De mogelijkheden van het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid zijn ondertussen zeer uitgebreid. Bovendien streeft Het Facilitair Bedrijf er naar om in de mate van het mogelijke een antwoord te bieden op alle vragen van klanten, ook als dat wil zeggen dat nieuwe functionaliteiten ontwikkeld moeten worden. Daarbij wordt echter nooit uit het oog verloren dat het gebruikersbeheer ten dienste staat van de eindgebruiker. Daarom wordt maximaal gestreefd naar gebruiksgemak en uniformiteit.

  Het Facilitair Bedrijf onderzoekt samen met u wat de noden en wensen zijn van uw entiteit of organisatie; op welke manier(en) het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid daar kan aan voldoen en of er gesproken kan worden van een standaard of een niet-standaard integratie.

  Praktisch

  Praktische info voor lokale beheerders

  Hulp bij de basisfunctionaliteiten van het gebruikersbeheer

  We tonen in deze korte instructiefilms hoe u de basisfunctionaliteiten van het gebruikersbeheer kunt gebruiken. De basisfunctionaliteiten zijn voor alle doelgroepen dezelfde, op kleine verschillen na.

  Consulteer onze instructiefilms:

  Een gebruiker toevoegen (externe link)

  Een recht toekennen (externe link)

  Een gebruiker zoeken (externe link)

  Informatie, werkrelatie of rechten aanpassen (externe link)

  Gebruikersrecht of werkrelatie verwijderen (externe link)

  Rapporten maken over jouw organisatie, gebruikers en rechten (externe link)

  Gebruikers en hun rechten vergelijken en snel aanpassen (externe link)

   Handleiding

  Download de geschreven handleiding .
  U vindt deze informatie ook terug in de instructiefilms en bij de veelgestelde vragen (tabblad "FAQ").

  Doelgroepen en hun rechten

  Er bestaan verschillende doelgroepen binnen het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid.

  Kijk ook even op de tab “FAQ” voor nog meer informatie.

  Lees ook

  Registratie buitenlandse ondernemingen en buitenlandse personen