chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Snel naar ...

  Intro: over de toepassing van "nudging" en van gedragsinzichten voor effectiever beleid & efficiëntere communicatie

  Beleid is pas succesvol als het erin slaagt het gedrag van burgers te beïnvloeden. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat als je mensen informeert, ze met die kennis de juiste keuze maken. En dat is maar zelden het geval.

  In de meeste gevallen is de mens geen rationele beslisser, maar vertoont hij automatisch gedrag. Als je het gedrag van burgers met beleid wilt beïnvloeden, moet je dus goed weten wat werkt en wat niet.

  Met meer inzicht in de manier waarop mensen keuzes maken kan de overheid gerichter en succesvoller beleid uitstippelen. Je kunt meer bereiken met dezelfde middelen. Ook jij kan binnen je beleid met gedragsinzichten aan de slag.

  Daarvoor kan je terecht bij het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur. We bekijken samen jouw beleidsuitdaging en hoe we die met meer kennis van gedrag kunnen aanpakken. We helpen je ook op weg naar juiste, meetbare gedragsinterventies.

  (Als het over gedragsinzichten gaat, hebben sommige mensen het ook over "nudging". Maar de toepassing van gedragsinzichten gaat verder dan louter "instrumentele" gedragsbeïnvloeding. Ze past eerder in beleid maken met kennis maken van gedrag of "evidence based policy making" gebruik makend van kennis uit de gedragswetenschappen of andere inzichten. Daarom hebben we het op deze site niet enkel over "nudges". Vanuit de optiek "bij het beleid uitgaan van het werkelijke gedrag van mensen" zijn er ook raakvlakken met bv. service design of andere methodieken die de gebruiker centraal stellen.)

  Contact

  Benieuwd hoe je gedragsinzichten kan inschakelen in jouw beleid?

  Waarom aan de slag met gedragsinzichten?

  Inspirerende voorbeelden

  Zes korte filmpjes van minder dan twee minuten over mensen die gebeten zijn door gedragsinzichten en er al mee aan de slag gingen.

  Lopende projecten

  Het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur begeleidt verschillende projecten in verschillende stadia. Daarnaast zijn er regelmatig verkennende contacten met mensen die ons opzoeken voor ondersteuning of informeel advies, waaruit dan mogelijk projecten kunnen groeien. Wij stimuleren hen met plezier, maar het zijn de entiteiten die bepalen of iets doorgaat en tegen welk tempo.

  Op onze pagina over het beleidskader en andere ijkpunten lijsten we ook projecten op waarin we geen advies gaven.

  Klimaatactieplan Gedrag

  Het klimaatactieplan Gedrag werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2016-11-25 (extern bekendgemaakt tijdens de tweede Vlaamse Klimaattop op 2016-12-01). Je vindt op deze subpagina meer uitleg over de klimaatactieplannen.

  Andere projecten

  Het team gaf advies aan o.a.

  Er zijn nog andere projecten lopende of in voorbereiding - maar daarover wordt in principe pas gecommuniceerd als ze voltooid zijn, om het onderzoek niet te beïnvloeden. Mensen die weten dat hun gedrag wordt beïnvloed, gaan zich immers anders gedragen.

  Wat kunnen we voor je doen?

  Het team Gedragsinzichten bekijkt graag samen met jou wat jouw uitdaging is, hoe je een beter zicht kunt krijgen op de gedragsaspecten daarvan, en hoe je gedragsinzichten kunt aanwenden bij het uitwerken van je proces of je beleid. Ook voor extra informatie over het nut en de noodzaak van gedragsinzichten kun je bij ons terecht. Als je graag hebt dat we je meer van nabij helpen, houden we graag eerst een intakegesprek.

  Raamovereenkomst(en)

  We wijzen je de weg naar de meest geschikte onderzoekers, ofwel via onze raamovereenkomst voor gedragsonderzoek, ofwel door samen met jou op zoek te gaan naar andere experts in de academische wereld.

  We kunnen je ook de weg wijzen naar andere relevante raamovereenkomsten of op de markt beschikbare expertise. Wie bv. aan belanghebbenden- of verandermanagement wil doen, zal vaak ook gedragsinzichten willen toepassen. (Op deze pagina vind je al wat meer uitleg over het verband met service design.)

  Tools

  We reiken je instrumenten en werkvormen aan om concreet aan de slag te gaan met gedragsinzichten in jouw beleidsdomein. Het aanpakken van een beleidsprobleem gebeurt via een proces waarin we je kunnen begeleiden in alle stappen of waar je dat nodig acht.

  We hebben ook een tool op maat van de Vlaamse overheid gemaakt om tijdens een halve dag van ideeën tot interventie(s) te kunnen komen: de Gedragsverkenner. Tijdens onze netwerksessie op 2019-02-07 stellen we die officieel voor, met in de namiddag ook een doesessie.

  We ontwierpen ook een checklist om heldere brieven en e-mails te schrijven die efficiënter zijn dankzij de toepassing van gedragsinzichten.

  Informatie

  We wijzen je de weg naar inspirerende voorbeelden, extra achtergrond of bijkomende vakliteratuur. Zodat je bv. zelf al aan een eerste ronde desk research kan beginnen om een betere kijk te krijgen op hoe gedragsinzichten van pas kunnen komen in de problematiek waar jij rond werkt.

  Kennisdeling & vorming

  Het team Gedragsinzichten wil graag fungeren als kenniscentrum voor alle Vlaamse ambtenaar, zodat het voor jou eenvoudiger wordt om gedragsinzichten toe te passen in je beleids- of communicatieprojecten of -processen. Daarom voorzien we inspiratie- en kenningsdelingsmomenten, of andere netwerkevents. We proberen er telkens ook werksessies van te maken omdat louter kennis overdragen of percepties beïnvloeden niet volstaat om mensen te brengen tot het toepassen van inzichten. Mensen leren het meeste uit het doen.

  Opleiding i.s.m. het Instituut voor de Overheid (KU Leuven)
  • Op vrijdag 17 en 24 mei 2019 vindt een tweedaagse opleiding "Gedragsinzichten en nudging: beter beleid maken met kennis van gedrag" plaats in het Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid in Brussel. De opleiding wordt aangeboden door het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) in samenwerking met het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) van de Vlaamse overheid. Kostprijs: 460 euro (inclusief btw) per persoon. Lunch mogelijk maar niet inbegrepen in de kostprijs. Er zijn geen groepskortingen of bijzondere formules. Inschrijven, programma en meer informatie via https://soc.kuleuven.be/io/opleidingen/Gedragsinzichten-en-nudging ... We verloten ook één gratis opleiding: lees er hier alles over .
  • Deze opleiding is momenteel volzet. Stuur ons een mailtje als u er een volgende keer graag bij wilt zijn als werknemer van de Vlaamse overheid.
  Geplande kennisdelingssessies
  Eerdere kennisdelingssessies & andere bronnen

  Het kan altijd beter

  De webpagina's over gedragsinzichten vormen samen een minisite die we in oktober 2017 publiceerden vanuit een "permanente beta versie" filosofie. Onze bundeling pagina's is op dit ogenblik nog niet 100% zoals we 't willen, maar we werken er continu aan. Contacteer ons gerust rechtstreeks als je vragen of opmerkingen hebt over de pagina's over gedragsinzichten. Deze pagina werd het laatst aangepast in juni 2019.

  DKB-team Gedragsinzichten

  Adres
  Departement Kanselarij en Bestuur
  Havenlaan 88 (bus 20)
  1000 Brussel
  België
  Website