chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Snel naar ...

  Nieuws : oproep gelanceerd voor raamovereenkomst gedragsinzichten en -onderzoek (deadline 2020-11-10)

  1. Aanbesteding gestart voor een raamovereenkomst gedragsonderzoek, gedragsinzichten en gedragsbeïnvloeding ter ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid of communicatie ! De deadline om een dossier in te dienen is 10 november 2020. Het is mogelijk om alleen of met onderaannemers een kandidatuur in te dienen, of om in combinatie met andere ondernemers een kandidatuur in te dienen, of om als onderaannemer aan te sluiten bij een andere onderneming die indient. De procedure is een onderhandelingsprocedure in twee fases. In de eerste fase selecteren we aan de hand van een selectieleidraad de meest geschikte ondernemingen om in een tweede fase een offerte aan te vragen op basis van een door ons opgesteld bestek. De aanbestedende overheid is de Vlaamse overheid, meer bepaald de Aankoopcentrale van Het Facilitair Bedrijf, en ze werkt in deze samen met het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Meer info : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386636 (2020-09-15).

  2. We hebben nu een online variant van de Gedragsverkenner zodat het (tele)werken kan doorgaan ondanks de coronacrisis. Samen met AgO en HFB organiseerden we al 2 succesvolle sessies in een combinatie van Microsoft Teams en Trello (zie afbeelding). We werken wel met kleinere groepen van 4 personen (in plaats van 8 tot 10 personen). Pauzes inbegrepen duurt een sessie nog steeds een halve werkdag. Contacteer ons voor meer info.

  3. Ook onze checklist voor heldere brieven, e-mails en webplatformen kan vanzelfsprekend online worden gebruikt. Contacteer ons als u een interactieve sessie overweegt.

  4. Toekomstige kennisdelingssessies plannen we pas zodra de coronacrisis dat toelaat.

  Intro: beter beleid en beter communiceren met gedragsinzichten

  Beleid is pas succesvol als het erin slaagt het gedrag van burgers te beïnvloeden. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat als je mensen informeert, ze met die kennis de juiste keuze maken. En dat is maar zelden het geval.

  In de meeste gevallen is de mens geen rationele beslisser, maar vertoont hij automatisch gedrag. Als je het gedrag van burgers met beleid wilt beïnvloeden, moet je dus goed weten wat werkt en wat niet.

  Met meer inzicht in de manier waarop mensen keuzes maken kan de overheid gerichter en succesvoller beleid uitstippelen. Je kunt meer bereiken met dezelfde middelen. Ook jij kunt binnen je beleid met gedragsinzichten aan de slag.

  Daarvoor kun je terecht bij het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. We bekijken samen jouw beleidsuitdaging en hoe we die met meer kennis van gedrag kunnen aanpakken. Haal ons er op tijd bij; op die manier helpen we je op weg naar juiste, meetbare gedragsinterventies met kans op slagen.

  Contact

  Benieuwd hoe je gedragsinzichten kan inschakelen in jouw beleid?

  Waarom aan de slag met gedragsinzichten?

  Inspirerende voorbeelden

  Zes korte filmpjes van minder dan twee minuten over mensen die gebeten zijn door gedragsinzichten en er al mee aan de slag gingen.

  Voorbeelden van projecten

  Het team Gedragsinzichten van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken begeleidt verschillende projecten in verschillende stadia.

  Het team gaf advies aan onder andere

  Wat kunnen we voor je doen?

  Het team Gedragsinzichten bekijkt graag samen met jou wat jouw uitdaging is, hoe je een beter zicht kunt krijgen op de gedragsaspecten daarvan, en hoe je gedragsinzichten aanwendt bij het uitwerken van je proces of je beleid. Ook voor extra informatie over het nut en de noodzaak van gedragsinzichten kun je bij ons terecht. Als je graag hebt dat we je meer van nabij helpen, houden we graag eerst een intakegesprek.

  Het team van DKB is op dit ogenblik het enige "team Gedragsinzichten" bij de Vlaamse overheid, maar dat wil niet zeggen dat er niet nog teams kunnen volgen. Het is immers de bedoeling dat elke entiteit zelf aan de slag gaat met de toepassing van gedragsinzichten voor een meer efficiënt beleid. Het team van DKB is er vooral om de weg te bereiden en de weg te wijzen. Wat precies het aanbod is, leggen we elders op deze site grondiger uit.

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken geldt als een "Centre of Government" voor de Vlaamse overheid. Daaronder mag u verstaan : een expertisecentrum als het gaat over beleid maken. Vanuit die hoedanigheid is het departement bv. ook de trekker van het witboek Open en Wendbare Overheid, of van een bredere toepassing van "evidence based policy making", dat wil zeggen beleid maken met oog voor wat werkt en wat niet. De toepassing van gedragsinzichten past daarin.

  Raamovereenkomst(en)

  We wijzen je de weg naar de meest geschikte onderzoekers, ofwel via onze raamovereenkomst voor gedragsonderzoek, ofwel door samen met jou op zoek te gaan naar andere experts in de academische wereld.

  We kunnen je ook de weg wijzen naar andere relevante raamovereenkomsten of op de markt beschikbare expertise. Wie bv. aan belanghebbenden- of verandermanagement wil doen, zal vaak ook gedragsinzichten willen toepassen. (Service design is ook een verwante discipline, maar daarvoor is geen raamcontract meer "in voege".)

  Tools

  We reiken je instrumenten en werkvormen aan om concreet aan de slag te gaan met gedragsinzichten in jouw beleidsdomein. Het aanpakken van een beleidsprobleem gebeurt via een proces waarin we je begeleiden in alle stappen of waar je dat nodig acht.

  We hebben een tool op maat van de Vlaamse overheid gemaakt om tijdens een halve dag van ideeën tot interventie(s) te komen: de Gedragsverkenner.

  We ontwierpen ook een checklist om heldere brieven en e-mails te schrijven die efficiënter zijn dankzij de toepassing van gedragsinzichten.

  Informatie

  We wijzen je de weg naar inspirerende voorbeelden, extra achtergrond of bijkomende vakliteratuur. Zodat je bijvoorbeeld zelf al aan een eerste ronde desk research kan beginnen om een betere kijk te krijgen op hoe gedragsinzichten van pas komen in de problematiek waar jij rond werkt.

  Kennisdeling & vorming

  Het team Gedragsinzichten wil graag fungeren als kenniscentrum voor alle Vlaamse ambtenaren, zodat het voor jou eenvoudiger wordt om gedragsinzichten toe te passen in je beleids- of communicatieprojecten of -processen. Daarom voorzien we inspiratie- en kenningsdelingsmomenten, of andere netwerkevents. We proberen er telkens ook werksessies van te maken omdat louter kennis overdragen of percepties beïnvloeden niet volstaat om mensen te brengen tot het toepassen van inzichten. Mensen leren het meeste uit het doen.

  Het kan altijd beter

  De webpagina's over gedragsinzichten vormen samen een minisite die we in oktober 2017 publiceerden vanuit een "permanente beta versie" filosofie. Onze bundeling pagina's is op dit ogenblik nog niet 100% zoals we 't willen, maar we werken er continu aan.

  Contacteer ons gerust rechtstreeks als je vragen of opmerkingen hebt over de pagina's over gedragsinzichten.

  Deze specifieke pagina werd voor het laatst aangepast op 15 september 2020.

  DKBUZA team Gedragsinzichten

  Adres
  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Website