chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: beleidskader, ijkpunten en aanbevolen lectuur

  Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) neemt als Centre of Government het voortouw wat betreft evidence based beleidmaken - zowel wat betreft het overheidsbeleid in de huidige legislatuur als het transversale of langetermijnbeleid (zie ook: Visie 2050). DKB heeft in dat verband ook een team Gedragsinzichten dat de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid adviseert over het gebruik maken & toepassen van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaams beleid.

  Het team fungeert ook als kennis- en ervaringsdelingsplatform. Het coördineert ook de contacten met de academische wereld (universiteiten en hogescholen) of andere vorsers of wetenschappers, onderzoeksinstellingen, onderzoeksbedrijven enz. met het oog op een meer gestroomlijnde benadering in Vlaanderen en een betere afstemming met de beleidsbehoeften van de Vlaamse overheid.

  Beleidsdocumenten huidige legislatuur

  In deze beleidsteksten is een aantal keer expliciet sprake van de toepassing van gedragsinzichten of nudging:

  Beleidsdocumenten vorige legislatuur

  • Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid, met daarin doelstelling 5.2: inzicht in drempels en hefbomen om de effectiviteit van het beleid en de communicatie van de Vlaamse overheid te versterken. Cruciaal citaat: "Tegen het einde van deze regeerperiode wil ik een aantal technieken ingang doen vinden om inzicht te verwerven in drempels bij onze doelgroepen en gebruik te maken van hefbomen. Tijdens de vorige regeerperiode heeft het 7E-model, een werkkader voor sociale marketing, zijn deugdelijkheid bewezen in een aantal proefprojecten. We stimuleren het gebruik ervan door vorming en netwerking. We bestuderen de verschillende vernieuwende methodes en technieken voor sociale marketing, service design, gedragspsychologie en keuzearchitectuur, en de ervaringen daarmee in andere sectoren of bij andere overheden. We delen kennis en ervaring, organiseren een leer- en ontmoetingsnetwerk, en maken goede praktijken zichtbaar."
  • Beleidsnota 2014-2019 Omgeving: verdieping van kennis over gedrag, leren uit principes van de gedragseconomie
  • Beleidsnota 2014-2019 Energie: het gedragsgegeven (§3.3)
  • Beleidsnota 2014-2019 Mobiliteit en Openbare Werken: operationele doelstellingen 11, 13 en 14
  • Actieplan Gedrag en Klimaataanpak : goedgekeurd door Vlaamse Regering op 2016-11-25. Je vindt op deze subpagina meer uitleg over de klimaatactieplannen.
  • Het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2018-07-20: hierin worden gedragsinzichten meermaals aangehaald.

  Andere ijkpunten of projecten

  Kennisdelingssessies

  Het team Gedragsinzichten wil graag fungeren als kenniscentrum voor alle Vlaamse ambtenaren, zodat het voor jou eenvoudiger wordt om gedragsinzichten toe te passen in je beleids- of communicatieprojecten of -processen. Daarom voorzien we inspiratie- en kenningsdelingsmomenten, of andere netwerkevents.

  We proberen er telkens ook werksessies van te maken omdat louter kennis overdragen of percepties beînvloeden niet volstaat om mensen te brengen tot het toepassen van inzichten.

  Netwerkbijeenkomsten en info- of werksessies

  Aanbevolen lectuur

  Andere bronnen & extra leesvoer

  Voor wie de smaak te pakken heeft, zijn er bv. ook nog :

  Interactief : sharing is caring

  Welke kennis er nog of elders wordt gepubliceerd of verteld kom je dan weer te weten via onze (open) Linkedingroep "Gedragsinzichten, nudging, keuzearchitectuur & social marketing in de overheids- & nonprofitsector". Iedereen is van harte welkom daar te delen & converseren. (Vergeet niet om je meldingsinstellingen te optimaliseren met de driepuntjesknop naast de naam van de groep.)

  Oproep: deel daar ook joùw kennis, evenementen of vormingsaanbod! In de groep kun je ook vragen stellen.

  Deze pagina werd het laatst aangepast in mei 2020 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten. Neem contact met ons op als er op deze pagina zaken ontbreken of onjuist zijn.