chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: beleidskader, ijkpunten en aanbevolen lectuur

  Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) neemt als Centre of Government het voortouw wat betreft evidence based beleidmaken - zowel wat betreft het overheidsbeleid in de huidige legislatuur als het transversale of langetermijnbeleid (zie ook: Visie 2050). DKB heeft in dat verband ook een team Gedragsinzichten dat de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid adviseert over het gebruik maken & toepassen van gedragsinzichten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het Vlaams beleid.

  Het team fungeert ook als kennis- en ervaringsdelingsplatform. Het coördineert ook de contacten met de academische wereld (universiteiten en hogescholen) of andere vorsers of wetenschappers, onderzoeksinstellingen, onderzoeksbedrijven enz. met het oog op een meer gestroomlijnde benadering in Vlaanderen en een betere afstemming met de beleidsbehoeften van de Vlaamse overheid.

  Beleidsdocumenten huidige legislatuur

  Beleidsdocumenten vorige legislatuur

  Andere ijkpunten of projecten

  Kennisdelingssessies

  Het team Gedragsinzichten wil graag fungeren als kenniscentrum voor alle Vlaamse ambtenaren, zodat het voor jou eenvoudiger wordt om gedragsinzichten toe te passen in je beleids- of communicatieprojecten of -processen. Daarom voorzien we inspiratie- en kenningsdelingsmomenten, of andere netwerkevents.

  We proberen er telkens ook werksessies van te maken omdat louter kennis overdragen of percepties beînvloeden niet volstaat om mensen te brengen tot het toepassen van inzichten.

  Netwerkbijeenkomsten en info- of werksessies

  Aanbevolen lectuur

  Andere bronnen & extra leesvoer

  Voor wie de smaak te pakken heeft, zijn er bv. ook nog :

  Interactief : sharing is caring

  Welke kennis er nog of elders wordt gepubliceerd of verteld kom je dan weer te weten via onze (open) Linkedingroep "Gedragsinzichten, nudging, keuzearchitectuur & social marketing in de overheids- & nonprofitsector". Iedereen is van harte welkom daar te delen & converseren.

  Oproep: deel daar ook joùw kennis, evenementen of vormingsaanbod! In de groep kun je ook vragen stellen.

  Deze pagina werd het laatst aangepast in november 2019 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten. Neem contact met ons op als er op deze pagina zaken ontbreken of onjuist zijn.