chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: beleidskader, ijkpunten en aanbevolen lectuur

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken zet in op evidence based beleidmaken en het toepassen van gedragsinzichten in de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van beleid. Het onderhoudt in dat verband ook contacten met de academische wereld (universiteiten en hogescholen) of andere vorsers of wetenschappers, onderzoeksinstellingen, onderzoeksbedrijven enz.

  Beleidsdocumenten huidige legislatuur

  In deze beleidsteksten is een aantal keer expliciet sprake van de toepassing van gedragsinzichten of nudging:

  Beleidsdocumenten vorige legislatuur

  • Beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid, met daarin doelstelling 5.2: inzicht in drempels en hefbomen om de effectiviteit van het beleid en de communicatie van de Vlaamse overheid te versterken. Cruciaal citaat: "Tegen het einde van deze regeerperiode wil ik een aantal technieken ingang doen vinden om inzicht te verwerven in drempels bij onze doelgroepen en gebruik te maken van hefbomen. Tijdens de vorige regeerperiode heeft het 7E-model, een werkkader voor sociale marketing, zijn deugdelijkheid bewezen in een aantal proefprojecten. We stimuleren het gebruik ervan door vorming en netwerking. We bestuderen de verschillende vernieuwende methodes en technieken voor sociale marketing, service design, gedragspsychologie en keuzearchitectuur, en de ervaringen daarmee in andere sectoren of bij andere overheden. We delen kennis en ervaring, organiseren een leer- en ontmoetingsnetwerk, en maken goede praktijken zichtbaar."
  • Beleidsnota 2014-2019 Omgeving: verdieping van kennis over gedrag, leren uit principes van de gedragseconomie
  • Beleidsnota 2014-2019 Energie: het gedragsgegeven (§3.3)
  • Beleidsnota 2014-2019 Mobiliteit en Openbare Werken: operationele doelstellingen 11, 13 en 14
  • Actieplan Gedrag en Klimaataanpak : goedgekeurd door Vlaamse Regering op 2016-11-25. Je vindt op deze subpagina meer uitleg over de klimaatactieplannen.
  • Het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2018-07-20: hierin worden gedragsinzichten meermaals aangehaald.

  Andere ijkpunten of projecten

  Verdere lectuur

  Andere bronnen & extra leesvoer

  Voor wie de smaak te pakken heeft, zijn er bijvoorbeeld ook nog :

  Kennisdelingssessies

  Op onze pagina over de door ons georganiseerde kennisdelingssessies en netwerkbijeenkomsten kun je tal van nuttige presentaties downloaden. Bekijk ook onze pagina's over onderzoeksmethodes of die over de Gedragsverkenner en onze communicatietool.

  Tip: welke kennis er elders wordt gepubliceerd of gedeeld kun je bijvoorbeeld te weten komen via de informele Linkedingroep "Gedragsinzichten, nudging, keuzearchitectuur & social marketing in de overheids- & nonprofitsector".

  Deze pagina werd het laatst aangepast in december 2020 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten.