chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: kennisdelingssessies

  Deze pagina biedt een overzicht van alle infosessies, werksessies en netwerkbijeenkomsten m.b.t. de toepassing van gedragsinzichten bij de Vlaamse overheid.

  Het team Gedragsinzichten wil graag fungeren als kenniscentrum voor alle Vlaamse ambtenaar, zodat het voor jou eenvoudiger wordt om gedragsinzichten toe te passen in je beleids- of communicatieprojecten of -processen. Daarom voorzien we inspiratie- en kenningsdelingsmomenten, of andere netwerkevents.

  We proberen er telkens ook werksessies van te maken omdat louter kennis overdragen of percepties beïnvloeden niet volstaat om mensen te brengen tot het toepassen van inzichten. Daarom laten we de deelnemers graag ook proeven van een gedragstool of een specifieke werkvorm.

  "An everyday assumption is that attitudes shape behaviours. Yet psychological studies show that very often it works the other way around : behaviours shape attitudes. It's what psychologists call cognitive dissonance : where there is a discrepancy between a person's attitudes and their behaviour" schreef David Halpern in zijn boek dat we opnamen in onze lijst met aanbevolen boeken, nieuwsbrieven en sites.

  Wil je graag op de hoogte blijven van toekomstige sessies? Schrijf je dan hier in (deze lijst is enkel bedoeld voor intern gebruik "binnen de Vlaamse overheid" ; wie niet voor de Vlaamse overheid werkt, wordt manueel weer uit de lijst gewist).

  Welke andere vormingen er worden georganiseerd of welke kennis er elders wordt gepubliceerd kom je dan weer te weten via onze (open) Linkedingroep "Social marketing, nudging, keuzearchitectuur & gedragsinzichten in de overheids- & nonprofitsector".

  Oproep: deel daar ook joùw kennis, evenementen of vormingsaanbod! In de groep kun je ook vragen stellen.

  Belangrijkste info- en werksessies

  Voor de belangrijkste sessies maakten we telkens een aparte pagina aan, met daarop het programma, de presentaties, ...

  Lerend Netwerk Gedragsinzichten

  Op 2015-06-11 werden onder impuls van het team Communicatiebeleid van het Departement Kanselarij en Bestuur een aantal kennisdelingsnetwerken opgericht door deze mensen  (pdf van 34,2 kB) en volgens deze definitie & voorwaarden (pdf van 213 kB); je verneemt meer over die dag over in dit verslag  (pdf van 144,1 kB).. Kort daarvoor hadden we ook een LinkedIngroep opgericht als sociaal netwerk en voor kennisdeling. Naarmate we steeds meer een netwerkorganisatie in een netwerksamenleving worden, moeten we kennis immers meer delen in netwerkvormen en andere werkvormen die de energie doen stromen ...

  De lerende netwerken (er zijn er nog een tweetal over communicatie-onderwerpen) kwamen er in het kader van de strategische doelstelling 5 van de beleidsnota 2014-2019 Algemeen Regeringsbeleid. Daarbinnen gaat operationele doelstelling 5.2 over de toepassing van inzichten uit de sociale marketing en de gedragswetenschappen.

  Op 2015-10-13 kwam het kennisdelingsnetwerk m.b.t. gedragsinzichten een eerste keer samen.

  Op 2016-06-02 kwam het Lerend Netwerk Gedragsinzichten een tweede keer samen en luisterden we naar Kristof Rubens over zijn werk rond voeding en gedrag (pdf van 460 kB).

  In 2017 kwam het kennisdelingsnetwerk nog niet samen. Iedereen had het te druk met z'n eigen projecten.

  Voorafgaande infosessies (zonder eigen pagina)

  Het Departement Kanselarij en Bestuur organiseerde ook eerder al sessies waarin gedragsinzichten centraal stonden of aan bod kwamen. Voor het team Gedragsinzichten ontstond, werden er bovendien een aantal infosessies georganiseerd door het team Communicatiebeleid van het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB, voorheen Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid ofte DAR, voorheen Departement Coördinatie ofte COO).

  Op 2014-11-05 werd de hierboven aangehaalde strategische doelstelling organisatiebreed bekendgemaakt tijdens een infosessie (met deze lijst van aanwezigen , pdf van 16 kB), en

  Op 2012-02-16 lanceerden we het Communicatiedraaiboek In vijf stappen communiceren met mensen in armoede. Dat werd gebaseerd op sociale marketing en gedragsinzichten en biedt de Vlaamse communicatie- en aandachtsambtenaren een procesflow die nog steeds relevant is. Ook de case "Verplichte kleuterparticipatie" (Onderwijs) blijft een klassieker. Het werd geschreven door Annick Vanhove van het onderzoeks- en expertisecentrum Memori in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en de toenmalige afdeling Communicatie van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Netwerk Armoede verleende eveneens z'n medewerking onder het motto "doe het niet boven onze hoofden maar mét ons". Je vindt hieronder

  Op 2009-02-10 organiseerden we een infosessie over sociale marketing onder het motto "Overheidscommunciatie: vastgeroest in goede gewoonten?" met Boris Cruyssaert (Sensoa, praktijkcase digitale promotie) en

  Op 2008-10-14 organiseerden we een infosessie over de problemen met kansengroepen en doelgroepencommunciatie onder het motto "Geraakt uw doelgroep wel over de drempel?" met o.a. Dirk Caluwé van Taaladvies met schrijftips voor toegankelijke teksten (pdf van 136 kB), Michel Van Laere over de aanpak van Klasse voor Ouders en Linda Stijnen van Kind & Gezin over " Kind in Beeld " (pdf van 3,28 MB).

  We timmeren dus al enige tijd aan de weg.

  Uitsmijter: een aanrader ter inspiratie van wie netwerken opricht: Caroline van Leenders’ Tien tips voor slimme sturing (Kantens: Nieuw Akademia 2009, ISBN 9789081055529, pdf van 3,8 MB) op de website van het Nederlandse Competentiecentrum Transitiepraktijk & bijhorend kennisnetwerk voor systeeminnovaties en transities.

  Deze pagina werd het laatst aangepast in december 2018 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten.