chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: een mogelijke procesflow

  Het team Gedragsinzichten van DKB helpt je een klare kijk te krijgen op je beleidsprobleem en hoe gedragsinzichten van nut zijn in het beantwoorden van je uitdaging. We kunnen je helpen bij de definiëring van je beleidsprobleem en je begeleiden bij het testen van een mogelijke beleidsmaatregel. Of we helpen je een onderzoeker te vinden, of met andere, specifieke pijnpunten in jouw proces.

  Contacteer ons gerust voor een verkennend gesprek. Je bent bij ons altijd welkom.

  Deze pagina werd het laatst aangepast in oktober 2017 ; ze is een onderdeel van de minisite https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten.

  • 1

   Kijken

   Om te beïnvloeden hoe mensen keuzes maken, moeten we hun gedrag observeren en meten, en zoveel mogelijk informatie verzamelen.

   Stel dat je als overheid wil bereiken dat mensen meer en beter composteren, dan moet je allereerst in kaart brengen wie nu al composteert of niet, en of ze dat goed doen.

   Met die informatie definiëren we drie basisvoorwaarden voor gedrag. 

   Kennis en vaardigheden: de mogelijkheid om het gedrag te stellen Weten mensen hoe ze moeten composteren? Hebben ze composteerbaar afval?
   Motivatie: bewuste bedoelingen, keuzes, plannen, of onbewuste reacties, wensen, impulsen en gewoontes Geloven mensen dat composteren een goede zaak is? Erkennen ze afval als een maatschappelijk probleem? Willen ze graag composteren?  Hebben ze de gewoonte om te composteren?
   Context: de fysieke en sociale omgeving die het gedrag mogelijk maakt Hebben mensen toegang tot compostvaten? Doen hun vrienden het?

   We helpen je met het in kaart brengen en analyseren van jouw beleidsprobleem. We brengen je in contact met onderzoekers en experts, reiken inspirerende voorbeeldcases of lectuur aan en helpen je met het scherpstellen van jouw gedragsprobleem.

  • 2

   Zoeken

   In deze fase gaan we brainstormen. De bedoeling is om interventies te bedenken om het gewenste gedrag te verkrijgen. Daarvoor baseren we ons op de EAST-principes: als je een bepaald gedrag wilt aanmoedigen, dan maak je het

   • Eenvoudig of gemakkelijk (Easy)
   • Aantrekkelijk of iets met uitstraling (Attractive)
   • Sociaal - bv. een groepsgebeuren of een sociale norm (Social)
   • Tijdig of bijtijds (Timely).
   Maak het Eenvoudig om het gewenste gedrag te stellen: haal belemmeringen weg. In landen waar iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij hij aangeeft dat hij geen donor wil zijn, is het aantal donoren veel groter dan in landen waar men dat standaard niet is.
   Maak het gewenste gedrag Aantrekkelijk: personaliseren en zaken doen opvallen. Bij wanbetalers van autobelastingen in het Verenigd Koninkrijk steeg de betaling van de belasting met 9% na het toevoegen van een foto van hun voertuig aan de brief.
   Wijs op het Sociaal draagvlak van het gewenste gedrag: verwijs naar de eigen sociale groep, of breder, de samenleving. De toevoeging aan een aanmaningsbrief voor parkeerboetes dat de meeste mensen hun boete binnen de 13 dagen betalen, leidde tot een toename van 10% van het aantal betalingen.
   Bied de steun op Tijd: breng de juiste boodschap op het juiste moment. Op restaurant merken we een groot verschil in broodconsumptie naargelang het tijdstip dat de broodmand op tafel komt.

   Wij helpen je te komen tot gedragsinterventies door middel van daarvoor ontwikkelde werkvormen en tools. En we maken het u graag zeer gemakkelijk om samen te werken met onderzoekers en experts, ofwel door een bestelling te plaatsen via onze raamovereenkomst met het onderzoeksbureau Tempera, ofwel helpen we je contact te leggen met andere experts, met name in de academische wereld.

   Ons advies is gratis maar alle onderzoeken bekostigt u vanzelfsprekend zelf.

  • 3

   Testen & doen

   Als uiteindelijk een lijst van interventies is uitgewerkt, dan is het tijd om die strategieën ook daadwerkelijk uit te testen. Daarna pas komt de vraag naar schaalbaarheid aan de orde.

   De beste manier om gedrag aan te pakken is evidence based te werk gaan, wat wil zeggen dat we echt willen weten of alle aannames en veronderstellingen over mogelijke interventies ook daadwerkelijk een verschil zullen maken.

   Hiervoor bestaan methodologieën die hun werking al bewezen hebben, zoals bijvoorbeeld door dubbelblindonderzoek of randomised controlled trialsEr komen altijd een nulmeting en minstens één effectmeting bij kijken. Dat vergt wat meer tijd, maar enkel door er in te investeren weten we echt of iets werkt, en of het zin heeft om het op grotere schaal te implementeren.

   Door de interventieopties te testen, krijgen we beter inzicht in de impact, in wat zorgt voor beter onderbouwde beleidsingrepen. 

   We begeleiden je graag doorheen de testfase van je interventies. 

   We zorgen ook voor een leertraject en, in een ruimer kader, voor mogelijkheden om kennis te delen. Zo beheren we bv. de LinkedIn-groep Sociale marketing, nudging, keuze-architectuur en gedragsinzichten in de overheids- en non-profitsector en organiseren we werk- of infosessies of andere evenementen.