Genderneutrale wc's

Wist je dat de Vlaamse overheid genderneutrale wc's heeft? In deze gebouwen vind je ze: VAC Leuven, VAC Hasselt, VAC Antwerpen, VAC Gent, VAC Brugge, en verder nog in de Brusselse gebouwen: Herman Teirlinckgebouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Arenberg, Martelaarsplein en Grasmarkt.

Waarom genderneutrale WC's?

De huidige maatschappij accepteert dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht. De eis om aparte wc's te voorzien voor mannen en vrouwen is daarom niet houdbaar.

Gender is een sterk ordeningsmechanisme dat vrouwen en mannen in bepaalde, vaak stereotiepe, richtingen stuurt. Door te kiezen voor genderneutraliteit wordt dat ordeningsmechanisme doorbroken en ontstaat er meer keuzevrijheid voor iedereen.

De keuze tussen een mannen- en een vrouwentoilet is ook niet voor iedereen evident. Die keuze hangt enkel af van iemands genderidentiteit. Transgender personen die bijvoorbeeld in transitie zijn, kunnen zich echter ongemakkelijk voelen in die gendertoiletten. Ook voor transgender personen die zich genderambigu voelen (noch man noch vrouw of zowel man als vrouw), is de keuze niet evident. Voor hen bieden genderneutrale wc’s een uitkomst.

Privacy

Zowel in de bestaande als de nieuwe gebouwen wordt rekening gehouden met de privacy. De genderneutrale wc's zijn steeds afgesloten hokjes, waar een toilet aanwezig is inclusief alle uitrustingen.

Standaard voor nieuwe gebouwen

Voor alle nieuw te bouwen of zwaar te renoveren kantoorgebouwen wordt de eis voor genderneutrale wc's in de publiek toegankelijke ruimten dwingend opgenomen in het programma van eisen en strikt bewaakt. Voor ruimten die bestemd zijn voor het personeel kan het meegenomen worden, maar is het geen dwingende eis.

Contact

Meer informatie of een vraag?