chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Genderneutrale WC's

  120 genderneutrale toiletten in de gebouwen van de Vlaamse overheid

  Deze zomer worden 120 toiletten in de gebouwen van de Vlaamse overheid genderneutraal. Deze toiletten staan ter beschikking van iedereen. Je herkent ze aan het zwart-witte logo “WC”. Het Facilitair Bedrijf en de dienst Diversiteitsbeleid willen zo inspelen op gelijke kansen en diversiteit. Met dit initiatief is de Vlaamse overheid een koploper in Vlaanderen.

  Waarom genderneutrale toiletten?

  In de huidige maatschappij waarin er geaccepteerd wordt dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht, is de eis om aparte toiletten te voorzien voor mannen en vrouwen niet houdbaar.

  Gender is een sterk ordeningsmechanisme, dat vrouwen en mannen in bepaalde, vaak stereotiepe, richtingen stuurt. Door te kiezen voor genderneutraliteit wordt dat ordeningsmechanisme doorbroken en ontstaat er meer keuzevrijheid voor iedereen.

  De keuze tussen een mannen- en een vrouwentoilet is ook niet voor iedereen evident. Deze keuze hangt enkel af van iemands genderidentiteit. Transgenders die bijvoorbeeld in transitie zijn, kunnen zich echter ongemakkelijk voelen in deze gendertoiletten. Ook voor transgenders die zich genderambigu voelen (noch man noch vrouw of zowel man als vrouw), is de keuze niet evident. Voor hen bieden genderneutrale wc’s uitkomst.

  Privacy

  Zowel in de bestaande als de nieuwe gebouwen wordt rekening gehouden met de privacy. Dit zijn steeds afgesloten hokjes, waar een toilet aanwezig is inclusief alle uitrustingen zoals een lavabo etc.

  Standaard voor nieuwe gebouwen

  Voor alle nieuw te bouwen of zwaar te renoveren kantoorgebouwen wordt de eis voor genderneutrale toiletten in de publiek toegankelijke ruimten dwingend opgenomen in het programma van eisen en strikt bewaakt. Voor ruimten die bestemd zijn voor het personeel kan het meegenomen worden, maar is het geen dwingende eis.

  Voor de bestaande gebouwen wordt dit geleidelijk aan gerealiseerd, rekening houdend met de praktische en financiële haalbaarheid, met geplande projecten in deze gebouwen en vastgoedbeleid. Volgende gebouwen komen nu alvast aan bod: VAC Leuven, VAC Hasselt, VAC Antwerpen, VAC Gent, VAC Brugge, Ferraris gebouw, Arenberg gebouw, Martelarenplein, Grasmarkt.

  Contact

  Dienst Diversiteitsbeleid

  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Iedereen zit hier goed!