chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Combinatie van bronnen geeft inzicht

  Geografische informatie speelt een zeer belangrijke rol in bijna alle ruimtelijke disciplines en werkvelden. Geopunt maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigenschappen en de bruikbaarheid van het terrein. Een burger op zoek naar een bouwgrond of woning kan naar een geschikte locatie zoeken in functie van de nabijheid van scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, .. Een bedrijf kan op zoek gaan naar een geschikte bedrijfs- of winkellocatie op basis van demografische gegevens, mobiliteit, beschikbaarheid van bedrijventerreinen, ..

  Wijzigingen in bijvoorbeeld adressen, straten en ruimtelijke bestemmingen worden vaak geïnitieerd op lokaal niveau. Gemeenten zijn dus de beste partij om die wijzigingen te registeren en bij te houden. Andere gegevens zoals fietsroutenetwerken en gewestwegen worden door provincies en het Vlaams gewest beheerd. Door het voorzien van een geografische data-infrastructuur die tegemoet komt aan de noden van de verschillende besturen kan de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de verschillende besturen vlotter verlopen. Hierdoor kunnen gegevens sneller geactualiseerd, verwerkt en ter beschikking gesteld worden. Dit leidt tot een beter en sneller beslissingsproces binnen de overheid, en uiteindelijk tot een betere dienstverlening voor de burger en de bedrijven.

  Bij het plannen en uitvoeren van wegenwerken moet een infrastructuurbeheerder of het uitvoerend bureau vandaag te rade gaan bij verschillende overheden om de noodzakelijke informatie te bekomen. Door een gecentraliseerd toegang tot de beschikbare informatie zal het veel gemakkelijker zijn om de relevante informatie op te sporen en aan te wenden. De kosten dalen en zowel het bedrijfsleven als de overheid halen hier voordeel uit. Het wegwerken van toegangsdrempels tot de informatie zal de werkzaamheden vlotter laten verlopen zodat ook de maatschappelijke hinder beperkt wordt.