chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gestandardiseerd gunstverlof

  Wil je uitzonderlijk onbetaald verlof nemen en is je lijnmanager hiermee akkoord? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid gestandaardiseerd gunstverlof nemen. Dit kan met losse dagen of voor een langere periode.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je hebt toestemming van je lijnmanager. Je lijnmanager heeft dus de keuze om het verlof al dan niet toe te staan. Het gaat dus altijd om een gunst.

  Duur

  Je kunt dit verlof opnemen met losse dagen of voor een langere periode. In beide gevallen is er geen maximumgrens. De maximale duur wordt bepaald door je lijnmanager. Je departement of agentschap zal de toekenning van het gunstverlof steeds aftoetsen aan een algemeen toetsingskader.

  Opgelet: als je lijnmanager hiermee akkoord gaat, kan je dit verlof met losse dagen opnemen zonder dat je de 20 dagen onbetaald verlof die een recht zijn, hebt opgebruikt.

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager.
  • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk na toestemming van je lijnmanager.
  • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn binnen je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

  Goed om weten: ben je contractueel, dan hangt het terugkeerrecht na het verlof af van wat je contract bepaalt. Ben je statutair, dan heb je een terugkeerrecht naar:

  • de functie die je voordien uitoefende, als het verlof 6 maanden of minder duurt.
  • naar je entiteit, als het verlof langer dan 6 maanden duurt.

  Gevolgen van opname

  • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: het aantal vakantiedagen wordt in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar. Bereken zelf je vakantiedagen op basis van je persoonlijke situatie met de verlofsimulator. De opname van dit verlof heeft geen impact op de mogelijkheid om jaarlijks verlof over te dragen naar het volgend jaar.

  Opgelet: het aantal dagen onbetaald verlof (losse dagen als recht) wordt ook in verhouding verminderd tijdens het lopende jaar

  Cumulatie

  Als je tijdens dit verlof een nevenactiviteit (bezoldigd, vrijwillig, als zelfstandige, …) wilt uitoefenen, dan kan dit alleen als je lijnmanager hiermee akkoord gaat. Vraag hiervoor een cumulatietoestemming aan.

  Hoe aanvragen?

  Gestandaardiseerd gunstverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe wijzigen of opzeggen?

  Gestandaardiseerd gunstverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).