chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gevaartoelage

  Personeelsleden die gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uitvoeren, kunnen een gevaartoelage ontvangen.

  De lijst van gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke werken is vastgelegd in bijlage 7 van het Vlaams Personeelsstatuut en verduidelijkt in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17.

  Bedrag

  Het bedrag van de toelage is afhankelijk van het aantal uren gevaarlijk werk per maand:

  aantal uren gevaarlijk werk per maand toelagebedrag
  minder dan 7 uur 1,10 euro per uur tegen 100 %
  van 7 tot 25 uur 1,20 euro per uur tegen 100 %
  meer dan 25 uur 1,25 euro per uur tegen 100 %

  Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Om de actuele waarde te kennen moet u de bedragen vermenigvuldigen met de op dat moment geldende verhogingscoëfficiënt.

  Regelgeving

  Hulpmiddelen

  Modelformulier voor aanvraag van een gevaartoelage