chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Goede praktijken

  Evaluatoren gaan vaak op zoek naar documenten die de huidige PLOEG-cyclus beter ondersteunen dan de standaarddocumenten die ze gebruiken. Ze willen extra elementen meenemen die aan bod kunnen komen tijdens de plannings- , opvolgings- of evaluatiegesprekken en dit ook vastleggen hun documenten. Op deze pagina's vindt u inspiratie.

  Sommige entiteiten experimenteren met geïntegreerde documenten op maat. Deze documenten kunnen gebruikt worden als inspiratie voor andere entiteiten die op zoek zijn naar een geïntegreerde manier van werken.

  De verzamelde documenten kunnen op termijn ook inspiratie bieden om ePLOEG praktisch uit te bouwen.

  Welke vernieuwende elementen komen hier bijvoorbeeld aan bod?

  • Integratie van bepaalde rollen in PLOEG;
  • Focus op de talenten en de ambitities van de personeelsleden op middellange termijn (langer dan het ene planningsjaar);
  • Aanpassing van individuele planning naar teamplanning;
  • Integratie van weekplanning binnen jaarcyclus van PLOEG.

  Wilt u ook een goede praktijk delen?

  Elke entiteit die een eigen werkwijze of een ondersteunend document op maat heeft uitgewerkt, kan een goede praktijk publiceren op dit webluik.

  De praktijken worden niet beoordeeld voordat ze gepubliceerd worden. De bedoeling is dat entiteiten die ze overnemen zelf kritisch bekijken of de praktijk zinvol is. Vanzelfsprekend wordt wel eerst afgetoetst of ze binnen de filosofie van PLOEG passen en of er voldoende elementen in zitten die ook bij andere entiteiten van nut kunnen zijn.