chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aandacht voor sociale aspecten en milieuaspecten bij het aangaan van een lening

  Lokaal bestuur
  Moerbeke
  Complexiteit
  gemiddeld
  Trefwoorden
  Geldmiddelen

  Het lokaal bestuur Moerbeke wenst bij het aangaan van haar leningen bij de globale waardering van offertes ingediend door een financiële instelling naast financiële en economische factoren ook rekening te houden met andere aspecten zoals bv. ervaring van de bank met publieke besturen, maatschappelijk relevante factoren en factoren met betrekking tot zorg voor het milieuIn concreto beschrijft Moerbeke in haar bestek een extra gunningscriterium waarbij de financiële instelling in haar offerte de volgende zaken dient toe te voegen: 

  • De acties waaraan zij deelneemt of heeft deelgenomen om de sociale aspecten van onze samenleving te verbeteren; 
  • De acties waaraan zij deelneemt of heeft deelgenomen om de milieuaspecten van onze samenleving te verbeteren.  

  Dergelijke criteria kunnen ook gebruikt worden bij het aangaan van een belegging. 

  Stappenplan voor implementatie
  • Bepaal binnen het bestuur of er duurzaamheidsaspecten worden opgenomen in het vooropgesteld beleid m.b.t. het aangaan van leningen en beleggingen.
  • Werk een standaard gunningscriterium uit dat voldoende aandacht heeft voor sociale aspecten en/of milieuaspecten bij het aangaan van een lening of belegging.
  • Verwerk dit gunningscriterium in he(type)bestek en laat dit goedkeuren door het bevoegde politieke orgaan.
  • Voeg deze bepaling vervolgens toe aan het strategisch kader voor geldmiddelen en zorg dat alle medewerkers die in aanraking komen met geldmiddelen hiervan op de hoogte zijn.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De organisatie leeft de concrete richtlijnen/afspraken over sociale aspecten en milieuaspecten niet na en neemt meer risico dan bepaald.
  • De organisatie gaat een lening aan die niet strookt met wat het politieke niveau/de bevolking wil.
  • De organisatie komt in een slecht daglicht te staan wanneer blijkt dat een bank (waar ze zaken mee doen) zich schuldig maakt aan bv. het financieren van een dictatoriaal regime (dat risico is eerder minimaal maar kan een serieuze impact hebben).

  Contactpersonen

  Hilde De Block 

  Financieel directeur 

  Hilde.deblock@moerbeke.be  

  0496 76 01 53