chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aanleg en gebruik van een algemene werfreserve

  Lokaal bestuur
  Gemeentebestuur van Diepenbeek
  Complexiteit
  laag
  Trefwoorden
  Personeel

  Het gemeentebestuur van Diepenbeek werkt voor de invulling van zijn personeelsbehoefte voor generieke functies (bijvoorbeeld administratief medewerker of geschoolde werkman/-vrouw) op basis van een algemene werfreserve (met een minimale duurtijd van 1 jaar, verlengbaar door het college van burgemeester en schepenen tot een maximumperiode van 3 jaar).

  De eerste stap is de opstart van een instroomprocedure voor de generieke functie, waarbij het volledige wervings- en selectieproces wordt doorlopen. De geslaagde kandidaten worden in de algemene werfreserve opgenomen. Hierdoor heeft de organisatie een poule van geslaagde kandidaten ter beschikking, die een volwaardige procedure doorlopen hebben.

  Wanneer er op specifieke diensten (bijvoorbeeld administratief medewerker voor de milieudienst of geschoolde werkman/-vrouw op de groendienst) een personeelsbehoefte ontstaat, worden in een tweede stap de kandidaten uit de algemene werfreserve op de hoogte gebracht aan de hand van een specifieke functiebeschrijving. Om ervoor te zorgen dat de kandidaat uit de algemene werfreserve toch voldoende geschikt blijkt voor de specifieke functie op de betrokken diensten, organiseert de gemeente een deelproef in de vorm van een gestructureerd interview met een beperkte selectiecommissie. De selectiecommissie beoordeelt elke kandidaat die zich voor de specifieke functie heeft aangemeld en selecteert de meest geschikte kandidaat voor de betrokken dienst. Dit resultaat wordt vervolgens door de aanstellende overheid gevalideerd.

  Deze werkwijze ondersteunt een tijdige, vlotte en correcte invulling van de personeelsbehoefte binnen de gemeente. Op basis van de aangelegde werfreserve voor administratief medewerker en geschoolde werkman/-vrouw heeft de gemeente Diepenbeek in 2016 drie vacante betrekkingen ingevuld.

  Opmerking van Audit Vlaanderen:
  De organisatie heeft momenteel geen combinatiemogelijkheid ingesteld opdat aan interne medewerkers toch de mogelijkheid geboden wordt om zich kandidaat te stellen bij een openstaande betrekking die ingevuld wordt via de werfreserve.

  Stappenplan voor implementatie
  • Algemene en specifieke functiebeschrijvingen opmaken;
  • Een werfreserve aanleggen voor de algemene functies via externe aanwerving;
  • Kandidaten uit deze werfreserve op de hoogte brengen van vacante betrekkingen aan de hand van een specifieke functiebeschrijving;
  • Organiseren van een deelproef voor de specifieke functies.
  Welke risico’s worden afgedekt door de implementatie van deze goede praktijk?
  • De doorlooptijd van het instroomproces om (dringende) personeelsbehoeftes in te vullen, is te lang;
  • Er is een suboptimale inzet van middelen (tijd, personeel en geld) of verlies aan efficiëntie doordat er geen gebruik gemaakt wordt van de verschillende alternatieve mogelijkheden (zoals het gebruik van een algemene werfreserve).

  Contactpersonen

  Afdelingshoofd Interne Zaken gemeente
  Ronny Nelissen
  Tel: 011 49 18 14
  E-mail: ronny.nelissen@diepenbeek.be